Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ'Я В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИСторінка44/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   90
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ'Я В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ


Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я


Артур Шопенгауер
Свій виступ я хочу почати зі слів відомого сучасного письменника Пауло Коельо: «Якщо людина сильно чогось хоче – Всесвіт допоможе їй цього досягти». Ми всі хочемо, щоб кожна дитина була щасливою, розкрила свої таланти, досягла життєвого успіху. А головна умова здійснення цих мрій – щоб дитина росла здоровою.

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України однією з головних проблем, пов’язаних з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. На жаль, вступаючи до школи 85% дітей мають певні соматичні та психічні порушення, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання. За шкільні роки кількість здорових дітей зменшується у 4-5 разів. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління.

Необхідність розв’язання проблеми збереження здоров’я підростаючого покоління знайшла відображення у багатьох Державних національних програмах та Концепціях. Одним із головних завдань закладів освіти, ці програми та концепції, визначають збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я школярів, формування в них умінь і навичок здорового способу життя.

Указ Президента України №347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти" говорить, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

Для досягнення цієї мети необхідно, насамперед, забезпечити комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров'я.

Важливим аспектом сучасної освітньої діяльності є валеологічна освіта та виховання в учнів нового ставлення до власного здоров’я, орієнтація на престижність і значущість здорового способу життя.

Стрижнем усієї педагогічної роботи в цьому напрямі є особисте ставлення вчителя до збереження та зміцнення здоров'я школярів і формування в них позитивної мотивації щодо здорового способу життя. Від учителя залежить, чи впаде зерно турботи про своє здоров'я в душу дитини та як зробити так, щоб це зерно проросло й у майбутньому дало щедрий урожай.

Здоров'язберігаючі технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організації гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це повсякденна діяльність школи.Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище, центром якого є – Школа сприяння здоров’ю. • Реалізація здоров’язберігаючої складової на уроках математики здійснюється через:

 • фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);

 • контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, тощо;

 • використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

 • виконання дихальних вправ;

 • виконання гімнастики для очей.

Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя математики, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів. Треба намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.

Здоров'язберігаючі технології передбачають : • зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, рухової видів діяльності;

 • групову й парну форми роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування;

 • проведення ігор, нестандартних, інтегрованих уроків.

На уроках математики застосування даних технологій можливе за кількома напрямками:

 • Позитивна мотивація діяльності. Наявність позитивних психологічних настанов за допомогою слова, почуттів і жестів стабілізує оцінку учня, створює ситуації успіху для учнів, емоційний комфорт на уроці, що є профілактичним засобом попередження психотравматизму, стресів та неврозів (формування психічного, духовного здоров’я).

 • Розв’язання задач з валеологічним змістом або використання статистичних методів аналізу. Сприяє розширенню життєвого досвіду учнів, формуванню у учнів необхідних знань і умінь спрямованих на збереження і розвиток їх індивідуального здоров’я, націлює на здоровий образ життя та культуру харчування, допомагає прийняттю валеологічно обґрунтованих рішень, наповненню діяльності особистісним смислом для учнів (формування фізичного, соціального, психічного здоров’я).

 • Врахування індивідуальних стилів та можливостей навчання учнів.

 • Створення середовища для вибору способів навчальної діяльності з урахуванням типу мислення, типу сприйняття, типу темпераменту, рівнів навчальних досягнень учнів, та використання технологій кооперативного навчання, забезпечує психологічний захист безпорадності у ситуації неуспішності, створює емоційно-комфортну атмосферу, розвиває творчі здібності, комунікативні уміння, та уміння приймати рішення, формує культуру праці і спілкування, знижує агресивність (формування соціального, духовного, психічного здоров’я учнів).

 • Забезпечення на уроці умов для рухової активності учнів, гімнастики для очей, пауз психоемоційного розвантаження.

На уроках математики учні втомлюються не лише фізично але і психологічно. Тому необхідно спрямовувати їхню увагу від одного виду діяльності на інший.

Для забезпечення рухової активності на уроці доцільним є проведення фізкультхвилинок, які пов'язані з темою уроку. Проводить їх учитель або учень. Спочатку повідомляється порядок виконання вправ. Картку-інструктаж з виконанням вправ можна розмістити на одному із стендів в кабінеті.

Наприклад, в 6 класі при вивченні теми "Координатна площина" на дошці записують точки з координатами : А(2; 3), В(- 4; - 2).

Розшифровка: перша цифра вказує число нахилів, знак(+) - управо; знак (-) - вліво. Друга цифра показує число присідань, якщо число від’ємне, а якщо число додатне, то треба підстрибнути. Таким чином, початкове положення – руки на поясі, потім – два нахили вправо, три рази підстрибнути, чотири нахили вліво і двічі присісти.

У сьомому класі при вивченні графіків прямої пропорційності і лінійної функції учитель записує і називає формулу, якою задана пряма пропорційність або лінійна функція (y = kx, у = kx + l ).

Учні схематично руками показують кут нахилу прямої (залежно від k і переміщення по осі ОУ в залежності від l ), (l > 0 – стати на пальчики, l < 0 – присісти).

Забезпечення рухової активності на уроках знімає напругу учнів, підвищує їх активність, покращує настрій та самопочуття, що позитивно позначається на результативності навчання.

Цікавими для учнів є задачі з валеологічним змістом. Наприклад:

5 клас. Натуральні числа.

День середнього п’ятикласника починається з 7-ї години ранку і закінчується о 9-й вечора. Оптимальні інтервали між прийомами їжі складають 3 години. Скільки разів на день повинен харчуватися школяр? Визначте час прийому їжі, враховуючи, що останній її прийом повинен відбуватися не пізніше, ніж за 1 годину 30 хвилин до сну. Якщо інтервал між прийомами їжі значний, це може призвести до зниження вмісту цукру у крові, що погіршує працездатність та увагу.

Десяткові дроби.

З позицій здорового харчування, кожного дня п’ятикласник повинен вживати 0,4 кг овочів без урахування картоплі. Відомо, що хом’як збирає на зиму близько 90 кг гороху. Хто більше і у скільки разів з’їдає овочів: людина за рік чи хом’як за зиму? В овочах містяться солі калію, заліза, органічні кислоти, вітамін С і бета-каротини, необхідні для здоров’я людини.

Відсотки

Статистика говорить, що хлопчики-підлітки, які палять складають 60%, дівчатка – 50%. Визначте, скільки в школі дітей, які палять, якщо в ній 500 хлопчиків і 600 дівчаток.

6 клас. Пропорції. 

Добова потреба в магнію 12-річного хлопчика складає 280 мг, дівчинки цього ж віку – 270 мг. В 100 г фісташок міститься 200 мг магнію. Скільки потрібно з'їсти фісташок учню (учениці) вашого класу, щоб задовольнити потребу у цьому важливому мікроелементі? Скільки кілограмів фісташок для цього потрібно купити всьому 6 класу?

З метою формування у школярів компетентного ставлення до власного здоров’я на уроках можна використовувати нематематичну інформацію з різноманітною подачею обчислювальних вправ.

Учням надаються картки із зашифрованими лікарськими рослинами або іншою інформацією. Виконавши дії в прикладі, розв’язавши рівняння вони визначають букви, з яких складають слово-відповідь на поставлене в завданні питання. Структура картки така: фабула цікава історія, що закінчується питанням, і математична вправа, послідовно вирішуючи яку, учень одержує набір чисел. Кожному числу відповідає певна буква з даного нижче набору. На завершення роботи по картці, необхідно з набору букв скласти слово, яке і є відповіддю на питання. Як правило, клас ділиться на групи і кожна група одержує завдання, в якому в числових відповідях зашифровані слова. Необхідною умовою успішного виконання завдання є злагоджена, дружна робота в групах, взаємоперевірка, взаємодопомога.

Складання таких завдань можна запропонувати самим учням, заздалегідь пояснивши умову складання.

Якою б справою не займалася дитина, головним завдання педагога є збереження її здоров’я. На сучасному етапі розвитку системи здоров’язберігаючих технологій педагогам пропонувалось багато вправ, спрямованих не лише на фізичний розвиток дитини, а й на врівноважений, здоровий психологічний стан.

Одним з малорозвинених напрямків здоров’язберігаючих технологій є напрямок впровадження вправ зі сміхом. Як це не дивно звучить, але саме «сміхові» вправи дозволяють виконати більшість задач здоров’язберігаючих технологій, які впроваджуються в навчальних закладах.

Крім усього іншого, сміх робить дитину щасливою. У дитини, що сміється, в організмі починають вироблятися ендорфіни, які називаються також гормонами щастя. Вони можуть дещо притупити душевну або фізичну біль. Тому сміх можна вважати і своєрідним ліками від стресу, болю та заподіяних кривд. В дитячому віці дуже важливо, щоб стреси та кривди не мали довгострокового впливу на організм. Інакше в дитини буде занижена самооцінка, вона стане замкненою.

У кожного з нас є щось, що викликає щирий сміх — такі собі «сміхотаблетки». Це може бути улюблена комедія, смішні оповідання, гуморески. Погане самопочуття, поганий настрій і депресія відступлять під натиском радісного сміху! Смійтеся на здоров’я!

Таким чином, впровадження здоров’язберігаючих технологій допомогає постійно підтримувати високий рівень працездатності, швидко відновлювати цей рівень за рахунок внутрішніх резервів організму, зберігати внутрішній спокій або емоційну стійкість, а також відновлювати душевну рівновагу після стресових ситуацій. Такі уроки повинні виховувати, стимулювати у дітей бажання навчатися, бути здоровими, вчить їх відчувати радість від досягнень, викликати у них позитивну самооцінку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Коновалова О. О., Перський Є. Е., Остапек І. М. Валеологічний супровід навчального процесу як умова формування адаптаційних можливостей учнів молодшого шкільного віку/О.О. Коновалова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – В.14.

2. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х., Гімназія, 2006

3. Плескач А. А. Формування ключових компетентностей через валеологічний супровід уроків математики в 5-7 класах. – [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://imidg.ucoz.ua/publ/6-1-0-6

4. Стадник Л. Г. Математика. 6 клас: Плани-конспекти уроків. — Х.: Веста, 2005

5. Журнал «Завуч».- січень 2013р., №1, березень 2013р., №6

6. imidg.ucoz.ua

7. ippobuk.cv.ua/images/возносименко_стаття.doc

Кукса Василь Олександрович,


вчитель фізики
КНЗ «Кіровська ЗОШ»


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка