Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДНЗ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮСторінка36/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   90
НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДНЗ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ
«Шкільне навчання ніколи не починається з порожнього місця, а

завжди спирається на певну стадію розвитку, досягнутого дитиною»

Л. С. Виготський
Особливої ​​актуальності в даний час набула проблема наступності між ланками освіти, а саме між ДНЗ і школою. Що ж таке наступність? Під наступністю розуміється послідовний перехід від однієї ланки освіти до іншої, що виражається у збереженні та поступовій зміні змісту, форм, методів, технологій навчання і виховання.

Наступність між дошкільними і шкільними ланками освіти не повинна розумітися тільки як підготовка дітей до навчання. У дошкільному віці закладаються найважливіші риси майбутньої особистості. Необхідно прагнути до організації єдиного розвиваючого світу – дошкільної та початкової освіти.

Щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов, вчителі повинні знайомитися з формами, методами роботи в дошкільних установах. А ознайомлення самих дошкільнят зі школою, навчальним та громадським життям школярів дає можливість розвинути у них інтерес до школи, бажання вчитися.

Важливу роль у забезпеченні наступності дошкільної і шкільної освіти відіграє детальне вивчення уявлень батьків і педагогів один про одного, що приведе їх до взаємодії та розробці спільних рекомендацій.

І ще важливу роль, в організації наступності дошкільної установи і початкової школи відіграють особистості вихователя і вчителя. Вихователь в дитячому садку - це друга мама, яка може обійняти малюка, погладити по голівці. І дитина тягнеться до свого вихователя. І ось сьогоднішній дошкільник приходить в школу, і його зустрічає вчитель. Все відразу змінюється: учень повинен дотримуватися дистанції між собою і вчителем. Тому й адаптація учня до школи більш затяжна, ніж в дитячому садку.

Тому основними завданнями співпраці ДНЗ і школи є: • створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);

 • поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;

 • поглиблення інтересу до життя в школі;

 • надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

Форми здійснення наступності ДНЗ і школи

Форми здійснення наступності можуть бути різноманітними і їх вибір обумовлений ступенем взаємозв'язку, стилем, змістом взаємин освітніх установ. Зазвичай на початку навчального року педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за трьома основними напрямками: • робота з дітьми;

 • взаємодія педагогів;

 • співпраця з батьками.

Актуальні завдання для дошкільної та початкової ланки освіти

При визначенні провідних ідей в ході реалізації наступності необхідно виділити пріоритети в змісті освіти на кожному етапі вікового розвитку дитини з урахуванням сучасної соціальної ситуації, піти від штучної акселерації в розвитку, не допускати поспіху і дублювання змісту подальшого ланки освіти.

Завдання дошкільної ланки:

1. Залучення дітей до цінностей здорового способу життя.

2. Забезпечення емоційного благополуччя дитини, розвиток її позитивного самовідчуття, створення умов для різноманітної художньої діяльності.

3. Розвиток ініціативності, допитливості, довільності, здатності до творчого самовираження.

4. Розвиток компетентності у сфері відносин до світу, людей і до себе, включення дітей в різні форми співпраці (з дорослими й однолітками)

5.Формування знань про навколишній світ, стимулювання комунікативної, пізнавальної, ігрової активності дітей в різних видах діяльності.

Завдання початкового шкільного ланки

1. Формування усвідомленого прийняття дітьми цінностей здорового способу життя та регуляція своєї поведінки відповідно до них.

2. Розвиток готовності дитини до активної взаємодії з навколишнім світом (емоційної, інтелектуальної, комунікативної та ділової).

3.Формування бажання і вміння вчитися, готовності до навчання в школі і самоосвіти.

4. Розвиток ініціативності, самостійності, навичок співпраці в різних видах діяльності.

5. Удосконалення досягнень дошкільного розвитку; спеціальна допомога з розвитку несформованих в дошкільному дитинстві якостей, індивідуалізація процесу навчання, особливо у випадках випереджаючого розвитку або відставання.

Таким чином організацію роботи з наступності між дошкільною та початковою освітою слід вбачати в:


 • Створенні системи безперервного навчання, що забезпечує ефективне поступальний розвиток дитини, її успішне навчання і виховання на основі зв'язку та узгодженості компонентів освіти (цілей, завдань, змісту, методів, засобів і форм організації);

 • Створенні умов, сприятливих для адаптації до шкільного навчання, емоційного благополуччя, розвитку індивідуальності кожної дитини;

 • Розробці навчальних програм для дошкільного віку;

 • Створенні комплексу навчально-методичної документації;

 • Створенні нових творчих майстерень і проектів.

''Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити те, що робила вчора. Нехай нове з'являється у її житті поступово і не приголомшує лавиною вражень'' - так В.А.Сухомлинский представляв спадкоємність між дошкільним і шкільним навчанням.

Сьогодні процес наступності можна розглянути з двох сторін: • на дошкільній ланці освіти зберігається самоцінність дошкільного дитинства і формуються фундаментальні особистісні якості дитини, які є основою успішного шкільного навчання;

 • школа, як наступник дошкільної ланки освіти, не будує свою роботу з нуля, а підхоплює досягнення дошкільника і організовує педагогічну практику, розвиваючи накопичений ним потенціал.

Таке розуміння наступності дозволяє реально здійснювати безперервність у розвитку та навчанні дітей, а саме:

- координувати цілі, завдання, зміст, методи, засоби та форми організації освітніх процесів дитячого садка і школи;

- забезпечувати умови, спрямовані на збереження здоров'я, емоційного благополуччя і на розвиток індивідуальності кожної дитини.

Таким чином, вирішення проблеми наступності можливе лише за умови тісної співпраці школи і дитячого садка. Тільки такий підхід може надати педагогічному процесу цілісний, послідовний і перспективний характер, тільки тоді дві початкові ланки освіти будуть діяти не ізольовано один від одного, а в тісному взаємозв'язку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


 1. Державний стандарт початкової загальної освіти .- Початкова освіта. - № 18. 2013.

 2. Довідник педагога-початківця (Текст) /уклад. А.Г. Дербеньова. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 160 с.: схеми, рис., табл.. – (Серія «Золота педагогічна скарднийя»).

 3. Коломієць Н. Вплив ціннісних орієнтацій на формування компетентностей особистості. – Імідж сучасного педагога. - № 6 2012.

 4. Моляко В.І. Концепція виховання творчої особистості// Рідна школа. – 1991. - № 5.

Черепанова Таміла Миколаївна,

учитель початкових класів

КНЗ «Христофорівська ЗОШ»
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка