Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка32/90
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,59 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   90Онищенко Олена Вікторівна,
вчитель початкових класів

КЗ «Грузький НВК»ІГРОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ УСНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК
Одне з найважливіших завдань навчання школярів математики - формування у них обчислювальних навичок, основою яких є усвідомлене і міцне засвоєння прийомів усних і письмових обчислень.

Обчислювальні навички необхідні як в практичному житті кожної людини, так і в науці. Ні один приклад, ні одне завдання з математики, фізики, хімії і т. д. не можна вирішувати, не володіючи елементарними способами обчислень. Але було б помилкою вирішувати це завдання лише шляхом зазубрювання таблиць додавання і множення і використання при виконанні одноманітних тренувальних вправ.

Потреба сучасного суспільства в гармонійному розвитку особистості пред'являє і нові вимоги до системи освіти. Сучасні умови характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особи дитини, розвитку кращих його якостей. Реалізація цього завдання об'єктивно вимагає якісно нового підходу до навчання і виховання дітей. Навчання має бути таким, що розвиває, збагачує дитину знаннями і способами розумової діяльності, формує здібності. Перед теоретиками і практиками поставлено завдання вдосконалення учіння школярів як провідного виду їх діяльності. Особливо це важливо на початковому етапі навчання, де повинні зазнати зміни засобів, методів навчання і виховання дітей.

У зв'язку з цим особливого значення набувають ігрові форми навчання і виховання, особлива роль відводиться дидактичній грі. Дидактична гра сприяє розвитку таких якостей особи, як індивідуальність, комунікативність, емоційність.

Основні положення теорії ігрової діяльності були сформульовані і розроблені класиками російській і радянській педагогіці Д.Д. Ушинським, Н.Д. Крупською, А.С.Макаренком, А.С. Виготським, А.Н. Леонтьевим і іншими. Велике значення надають грі сучасні дидактики і психологи. Дитячі ігри розглядаються ними як абсолютно необхідне явище в житті дитини. Гра – прояв його природної потреби в діяльності, в якій він пізнає довколишню дійсність, розмиваючи одночасно властиві йому здібності. Для дитини гра є вільною і мимовільною творчою діяльністю, повною реальних і життєво важливих переживань.

На уроках математики з молодшими школярами гра займає велике місце. Це головним чином дидактичні ігри, тобто ігри, вміст яких сприяє або розвитку окремих розумових операцій, або освоєнню обчислювальних прийомів, навиків . Цілеспрямоване включення гри на уроках математики підвищує інтерес дітей до цієї роботи, підсилює ефект самого навчання. Створення ігрової ситуації приводить до того, що діти захоплені грою, непомітно для себе і без особливих зусиль і напруги набувають певних знань, умінь і навиків.

Серед математичних ігор для дітей є і ролеві. Найбільш привабливу силу для молодших школярів мають ті ролі, які дають їм можливість проявляти високі моральні якості особи: чесність, сміливість, товариство, винахідливість, дотепність, кмітливість і так далі . Гра сприяє вихованню дисциплінованості, оскільки будь-яка гра проводиться по відповідних правилах. Включаючись в гру, учень виконує певні правила; при цьому він підкоряється самим правилам не з примусу, а абсолютно добровільно, інакше не буде гри. Виконання правил буває пов'язано з подоланням труднощів, з проявом наполегливості.

Математична сторона вмісту гри завжди повинна виразно висуватися на передній план. Лише тоді вона виконуватиме свою роль в математичному розвитку дітей і вихованні інтересу їх до математики.

Вчителеві важливо добре володіти методикою проведення ігрових вправ, яка полягає в дотримання певного темпу, в наданні дітям відносно більшої самостійності. Вчитель сам певною мірою повинен включатися в гру, інакше керівництво і вплив його буде недостатньо природним. Уміння включитися в дитячу гру – теж один з показників педагогічної майстерності.

Функціональні можливості любої гри досить високі. Але ,як показує наша практика,через деякий час дітям вже стають не цікаві ті ігри,в яких вони неодноразово брали участь. Їм хочеться сюрпризів ,несподіваних поворотів, «капканів»,нестандартних ситуацій з яких треба знаходити вихід і яскравих вражень. Саме ця «горюча суміш» зможе розпалити в дитині інтерес до себе і до світу. І основою цієї суміші стане ігрове конструювання.

Ігрове конструювання-це складання власних ігор, а ігрове моделювання-це програвання різних ситуацій в грі.

Педагог, який здатний в будь-якій ситуації на уроці підібрати таку ігрову форму, яка б була не тільки корисна для засвоєння знань, але й була б надзвичайно цікава для дитини. Це і є вершина майстерності педагога.

Удосконалення навичок усних обчислень залежить, звичайно, не тільки від методики організації занять, а й значною мірою від того, наскільки самі діти проявляють інтерес до цієї форми роботи. Цей інтерес можна викликати, показавши учням красу і витонченість усних обчислень, використовуючи не зовсім звичайні обчислювальні прийоми, що допомагають часом значно полегшити процес обчислення.

Для розвитку в учнів свідомих і міцних обчислювальних навичок я використовую різні методичні прийоми і форми, наприклад, усний рахунок, ігри: «Швидкий лічильник», «Математичне доміно», «Математичний футбол», «Математичне лото» та інші прийоми і методи вдосконалення навичок усного рахунку, а саме :

- Традиційні ігри («розстав промінчики», «Сховай зайчиків», «Сходинки»);

- Веселі завдання у вигляді коротких віршів на рахунок до 10, до 20, до100;

- Дидактичні ігри;

1) Гра "День і ніч". Учитель говорить: «Ніч» — учні кладуть голови на парти. В цей час вчитель називає приклад із таблиць множення чисел 2 і 3 та ділення на 2 і 3, тоді командує: "День!" Учні підводять голови, піднімають руки, один називає відповідь. Далі все повторюється.

2) Гра "Рух — спокій". За командою вчителя: "Рух!" учні, сидячи за партами, змінюють положення рук, голови, тулуба, поки вчитель не скаже: " Спокій!" Діти завмирають у тих позах, в яких застала їх ця команда. Учитель зачитує приклад на множення числа 4 чи ділення на 4. Ідучи поміж рядами, він торкається одного з учнів. Учень дає відповідь. Вчитель відразу говорить: "Рух!" і все починається спочатку. Приклади вчитель називає не за порядком.

3) Гра "Хто швидше впише число?". На дошці зображено малюнок. Учні мовчки обчислюють "ланцюжок". Хто перший отримає відповідь, виходить до дошки і записує правильну відповідь.

4) Гра "Мовчанка" за схемами.

5) Гра з м'ячем «Одне число стале». Вчитель ходить між партами з м'ячем. Учні знають, що їхнє завдання — віднімати число 210 від усіх чисел, які назве вчитель. Вчитель називає зменшуване: 350 і кидає м'яч одному з учнів. Учень ловить м'яч, усно віднімає і повертає м'яч учителю, називаючи відповідь: 140.

6) Гра "Естафета". Вчитель готує для кожного ряду аркуші з прикладами. Прикладів стільки, скільки учнів у ряду. Необхідно подбати, щоб в усіх рядах була однакова кількість учнів. За сигналом учителя перший учень ряду записує відповідь одного з прикладів і передає аркуш наступному учневі. Виграє той ряд, який швидше і правильно розв'яже усі приклади.

- Геометричні фігури («веселі квадрати»);

- Математичні лабіринти ;

- Математичні диктанти;  • Суму чисел 3 5 116 зменшіть на 41;

  • зменшуване — 80, від'ємник — сума чисел 27 і 28. Запишіть різницю;

  • перший доданок — добуток чисел 3 і 4, другий доданок — 18. Запишіть суму.

  • число 2 помножте на різницю чисел 27 і 18;

  • Скільки копійок в Андрійка, якщо він має 7 монет по 2 коп. і одну монету 10 коп.?

- Цікаві вправи і завдання.

1) На дошці — таблиця з малюнками павука, хруща, хом'яка і горобця.

Вчитель. — Порахуйте, скільки ніг у кожної тварини, і дайте відповіді на запитання:

а) Скільки ніг у 8 горобців? У 2 павуків?

б) Скільки разом ніг у 5 горобців і хруща?

в) На скільки більше ніг у 7 горобців, ніж у хом'яка?

г) У скількох горобців разом стільки ж ніг, як у павука? У скількох хом'яків?

- Прості математичні задачі.

а) Вихователька роздала 8 дітям по 2 цукерки. Скільки цукерок отримали діти?

б) Вихователька розділила 8 цукерок між дітьми, роздавши кожному по 2 цукерки. Скільком дітям було роздано цукерки?

в) Вихователька розділила 8 цукерок порівну між 2 дітьми. Скільки цукерок отримала кожна дитина?

- Математичні вирази.

а) Розв'язати кругові приклади:

б) Знайти серед записаних на дошці прикладів ті, які розв'язані неправильно і т.д.

Опанування навичок усних обчислень має велике освітнє, виховне і практичне значення. Вони допомагають засвоїти багато питань теорії арифметичних дій (властивості дій, зв’язок між результатами і компонентами дій, зміна результатів дій залежно від зміни одного з компонентів тощо). Також вони допомагають кращому засвоєнню прийомів письмових обчислень, оскільки містять у собі елементи усних обчислень. Практичне значення їх у тому, що швидкість і правильність обчислень потрібні в житті, особливо тоді, коли дії не можна виконати письмово. Усні обчислення сприяють розвитку мислення учнів, їхньої кмітливості, математичної зіркості та спостережливості.

Щоб навички усних обчислень постійно вдосконалювались, треба встановити правильне співвідношення в застосуванні усних і письмових прийомів обчислень. Виховуючи любов до усних вправ, через ігрове конструювання, вчитель допомагає учням активно працювати з навчальним матеріалом, пробуджує у них прагнення удосконалювати способи обчислень і розв’язування задач.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Блехер Ф. Дидактичні ігри і цікаві вправи в 1 класі. – М.: 2004.

2. Воліна В. Свято числа. Книга для вчителів і батьків. – М.: Знання, 2001.

3. Жікалкина Т. Система ігор на уроках математики в 1 і 2 класах. – М.: 1997.

4. Жікалкина Т. Дидактична гра на уроці математики. // Начальная школа.- 1986. - №3.

5. Кабанова Л. Учбові ігри як засіб підвищення ефективності уроків. // Початкова школа. - 2007.- №1.

Ханюк Лариса Олександрівна,


вчитель початкових класів

КЗ «Грузький НВК»
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
files -> Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   90


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка