ТаврійськийСкачати 146,3 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації23.03.2020
Розмір146,3 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9




 

 

 

 

Т

АВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ

.

  

2016.

  

№ 2

 

(54).

 

 

 

184 


Глущенко Л. А.

*

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЛОГ УЧИТЕЛЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ІНТРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

У  статті  висвітлюються  можливості  використання  персонального 

блогу як стимулювального чинника зацікавлення учнів історією. 

Одним  із  головних  завдань  шкільної  освіти  сьогодні  є під-

готовка  учнів  до  швидкого  сприйняття  й опрацювання  великих 

обсягів  інформації,  озброєння  їх  сучасними  засобами  і техно-

логіями  роботи,  формування  в них  інформаційної  культури, 

життєвих  компетентностей,  зокрема  інформаційної  компетент-

ності.  Щоб  сформувати  інформаційну  компетентність  в учнів, 

учитель і сам повинен володіти такою компетентністю. 

Законами  України  «Про  основні  засади  розвитку  інфор-

маційного  суспільства  в Україні  на  2007-2015  роки»,  «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку 

освіти України в XXI столітті та іншими офіційними документами 

передбачається  забезпечення  ефективного  впровадження  і ви-

користання  інформаційно-комунікаційних  технологій  на  всіх 

освітніх рівнях та формах навчання. 

На  цей  час  використання  нових  інформаційних  та  кому-

нікаційних  технологій  в освіті  обговорюється  на  сторінках 

методичних газет та журналів. 

Шкільний інформаційний простір вимагає змін, бо за кілька 

останніх  років  з'явилися  технології  Веб  2.0,  що  дозволили 

істотно змінити підхід до викладання предметів, до створення та 

використання дистанційних завдань. 

Учитель  може  використовувати  ці  технології  як  засіб  в ор-

ганізації  пізнавальної  діяльності  на  уроці  та  позаурочний  час, 

отримавши доступ до роботи у Вікі-середовищі, з фотосервісами 

(сервіси  Picasa,  Panoramio),  створення  карт  знань  (FreeMind, 

Mindmeister, Zoho, Mindomo), участі в освітніх форумах (forum. 

osvita.org.ua, myreferatik.in.ua.), створення освітніх блогів.  

Сучасний  учитель,  який  володіє  технологіями  Веб  2.0  має 

змогу підвищити рівень внутрішньої мотивації учнів до вивчення 

історії шляхом дистанційної підтримки уроку.  

Провідним  пізнавальним  мотивом  школярів  є інтерес  до 

навчального  предмета.  Як  стимул  навчання,  він  дозволяє  за 

допомогою  зовнішніх  впливів  зробити  навчання  привабливим, 

викликати  увагу,  активізувати  мислення  та  емоції  учнів,  захо-

пити  навчальним  завданням.  У процесі  вивчення  історії  джере-

лами стимуляції пізнавального інтересу є зміст навчального мА-

теріалу,  організація  і характер  пізнавальної  діяльності,  харак-

тер  відносин  між  учасниками  навчального  процесу.  У процесі 

навчання  цікавість  є першопочатковим  поштовхом  пізнаваль-

ного  інтересу,  опорою  емоційної  пам’яті  і умовою  запам’ятову-

вання важкого матеріалу, активізації уваги, думок, емоцій [2]. 

                                                      
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка