ТаврійськийСкачати 95,55 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2020
Розмір95,55 Kb.
  1   2   3   4   5   6




 

ОО

С

СВ

В

ІІ

Т

ТА

А

  

В

ВП

П

РР

О

ОД

Д

ОО

В

ВЖ

Ж

  

Ж

ЖИ

И

ТТ

Т

ТЯ

Я

 

 

 

Т

АВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ

.

  

2014.

  

№ 3

 

(47).

 

 

 

63 


 

 

Александровська Г. Л.*

 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

У ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

Стаття  присвячена  аналізу  можливостей  розвитку  творчого 

потенціалу  учнів  на  гурткових  заняттях  у  позашкільних  навчальних 

закладах  освіти.  Розглянуто  умови  та  фактори,  що  позитивно 

впливають  на  розвиток  творчих  здібностей  школярів;  визначено  роль 

особистості педагога у вихованні обдарованого гуртківця. 

Національна  доктрина  розвитку  освіти  України  у  ХХІ  сто-

літті  ставить  перед  педагогами  важливі  завдання,  основним 

з яких є створення умов для розвитку й самореалізації кожного 

її  громадянина.  Держава  й  суспільство  відчувають  потребу 

у формуванні  покоління,  здатного  акумулювати  і  творчо  пере-

осмислювати набутий досвід,  навчатися впродовж життя, ство-

рювати та вдосконалювати цінності громадянського суспільства. 

Водночас,  сучасній  школі  та  позашкільним  закладам  освіти 

потрібні  компетентні  педагоги,  які,  перебуваючи  в  режимі 

постійного  творчого  пошуку,  спонукали  б  вихованців  до  про-

дуктивної  ініціативно-перетворювальної  діяльності.  Творчість 

має  велике  значення  для  повноцінного  розвитку  особистості, 

тому  люди,  підготовлені  до  творчої  діяльності,  здатні  набагато 

швидше  адаптуватися  в  соціумі,  краще  засвоювати  й  вико-

нувати  свою  роботу  на  виробництві,  приносити  більше  користі 

суспільству.  Тому  питання  розвитку  творчої  особистості  про-

довжує залишатись актуальним. 

Проблеми розвитку творчого потенціалу школярів вивчали 

В.Дружинін, Д.3ербін, В.Барко, А.Тютюнников та ін. Аналізуючи 

категорію  «творчі  здібності»,  науковці  визначають  їх  як 

психологічні особливості дитини, що уможливлюють оволодіння 

нею  навичками  творчої  діяльності.  Різні  аспекти  творчого 

розвитку  особистості  розглядали  П.Тронько,  С.Соловейчик, 

І.Матюша. Особливості формування творчих якостей вихованців 

під час гурткової роботи висвітлювали Я.Треф’як, Н.Литвинова, 

І.Прус.Незважаючи на посилений інтерес науковців, методистів, 

педагогів-практиків до проблеми, вважаємо важливим детально 

зупинитися  на  аналізі  умов  розвитку  творчих  здібностей 

гуртківців засобами позашкільної освіти. 

Мета  статті:  проаналізуватиможливості  розвитку  творчого 

потенціалу  учнів  на  гурткових  заняттях  у  позашкільних  на-

вчальних закладах, розглянути умови, що позитивно впливають 

на  розвиток  творчих  здібностей  школярів,  визначитироль 

особистості педагога у вихованні гуртківців. 

Досліджуючи  природу  творчості,  В.Барко  розглядає  цю 

категорію  як  «природну  функцію  мозку,  яка  виявляється  і  ре-

алізується  в  діяльності  при  наявності  спеціальних  здібностей 

у тій  чи  іншій  конкретній  діяльності»  [1,  с.14].  А.Лук  вважав, 

                                                   

*

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка