Тамара Пагута


Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014Скачати 92,39 Kb.
Сторінка2/8
Дата конвертації23.03.2020
Розмір92,39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014

 

  

67 


І. Бех,  В. Лазарєв,  О. Леонтьєв,  В. Рибалка,  В. Семиченко  та  ін.); 

особливості  професійної  підготовки  вчителя  у  вищому  навчальному 

закладі  (О. Абдулліна,  Р. Гуревич,  Н. Мойсеюк,  О. Пєхота,  М. Сметан-

ський,  Г. Філонов,  О. Шестопалюк,  В. Шахов,  Н. Щуркова  та  ін.); 

теоретичні  й  методичні  основи  підготовки  педагогів  школи  І  ступеня 

(Н. Бібік,  В. Бондар,  П. Гусак,  О. Кучерявий,  С. Литвиненко,  Д. Пащенко, 

Л. Хомич,  Л. Хоружа,  І. Шапошнікова  та  ін.);  формування  готовності 

студентів  до  естетичної  діяльності  (Б. Брилін,  Г. Локарєва,  С. Мельничук, 

Н. Миропольська, 

В. Орлов, 

О. Отич, 

О. Рудницька, 

Г. Тарасенко, 

Г. Шевченко, А. Щербо, О. Щолокова та ін.). 

Підготовка  вчителя  початкових  класів  до  естетичного  виховання 

школярів  висвітлена  в  працях  О. Білої,  Н. Євстігнєєвої,  Л. Зімакової, 

О. Макарової,  Н. Савченко,  З. Сироти,  Н. Сулаєвої,  В. Федорчук  та  ін. 

Вивчається  також  зарубіжний  досвід  естетико-педагогічної  підготовки 

вчителя  (Н. Абашкіна,  А. Джуринський,  О. Глузман,  Н. Кічук,  Н. Лаври-

ченко, М. Лещенко, Л. Пуховська, Т. Кошманова, М. Красовицький та ін.). 

Проте  дослідження  проблеми  підготовки  майбутніх  учителів  початкових 

класів  до  естетичного  виховання  молодших  школярів  не  було  об’єктом 

спеціального  наукового  пошуку.  Актуальність  та  доцільність  вибору  теми 

роботи  зумовлена  необхідністю  вдосконалення  професійної  підготовки 

майбутніх  учителів  початкових  класів  згідно  з  вимогами  суспільства  до 

професіоналізму  педагогів  у  галузі  естетичного  виховання;  потребою  в 

збереженні духовно-ціннісного змісту освітнього процесу в часи стрімких 

соціальних  змін;  суперечністю  між  психолого-фізіологічними  особливос-

тями  молодшого  шкільного  віку  як  сенситивним  періодом  естетичного 

виховання дитини та недостатнім рівнем підготовки студентів до означеної 

діяльності у вищих навчальних закладах України.

 

Мета  нашої  статті  полягає  у  визначенні  педагогічних  умов,  які 

сприяють  ефективній  підготовці  майбутніх  учителів  початкових  класів  до 

естетичного  виховання  молодших  школярів,  та  окресленні  шляхів 

реалізації поставлених завдань. 

Підготовка  вчителів  початкових  класів  до  естетичного  виховання 

молодших  школярів  –  складний  і  багатоаспектний  процес.  Ефективне 

розв’язання 

зазначеної 

проблеми, 

якість 

отриманих 

результатів 

залежатиме  від  створення  відповідних  педагогічних  умов.  Педагогічними 

умовами  продуктивності  процесу  підготовки  студентів  до  естетичного 

виховання дитини можуть бути обставини, що сприяють розвитку творчої 

активності,  реалізації  творчого  підходу  до  розв’язання  проблем 

естетичного  виховання  молодших  школярів,  активізації  естетичного 

потенціалу  особистості  майбутніх  педагогів,  забезпеченню  позиції 

активних  суб’єктів  діяльності,  гармонійному  пізнанню  навколишньої 

дійсності. Серед умов були визначені такі: 

1. Забезпечення  взаємодії  наукового  та  художнього  підходів  до  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка