Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка7/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   120
ВСТУП


6
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ВСТУП
Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм. Однак головний змістовий акцент робиться на довгострокові цілі та шляхи їх досягнення.
Влада на місцевому рівні сьогодні має справу зі складними і загрозливими пробле- мами: надзвичайні економічні складнощі, нерозвинута інфраструктура; відсутність по- чуття безпеки у людей та регіональна нерівність; зростаюча бідність, безробіття, втрата самоповаги та соціальне виключення; загроза біорізноманітності, брак водних ресурсів та їх забруднення, деградація ґрунтів, забруднення повітря, незадовільні засоби утиліза- ції твердих, небезпечних та токсичних відходів, обмежений доступ до безпечних джерел енергії тощо.
Більшість із наведених проблем і викликів тісно пов’язані між собою, що посилює необхідність застосування інтегрованого стратегічного підходу до місцевого розвитку.
Саме тому головним завданням стратегічного планування є забезпечення сталого розвитку територій, основними принципами якого є:
• Орієнтація на потреби й інтереси людей.
• Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території.
• Усебічність та цілісність.
• Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети.
• Проведення комплексного аналізу стану розвитку територіальної громади.
• Обов’язковість моніторингу та оцінювання.
• Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.
• Наявність впливової провідної установи та висока готовність органів влади до- тримуватись зобов’язань.
• Розбудова існуючих механізмів і стратегій.
• Активна й ефективна участь.
• Зв’язок між національним та місцевим рівнями.
Детальна характеристика даних принципів наведена у Додатку 1.
Технологія здійснення стратегічного планування, що пропонується у даному видан- ні, базується на визначених вище основних принципах забезпечення сталого розвитку те- риторій.
Посібник складається з трьох розділів і Додатків, що демонструють практичні при- клади здійснення окремих етапів стратегічного планування.
У першому розділі розглядається роль і значення стратегічного планування у загаль- ній системі планування місцевого розвитку, його зв’язок із просторовим та оперативним плануванням. Висвітлюються основні поняття й принципи стратегічного управління та планування на місцевому рівні, а також нормативно-правові засади їх здійснення.
Другий розділ присвячено питанням технології розробки стратегічного плану. Де- тально розглянуто організаційне забезпечення цього процесу, методи залучення до нього територіальної громади. Викладено основні принципи аналітичної діяльності та форму- вання системи цілей стратегічного розвитку території.
У третьому розділі висвітлюється проблематика формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегічного плану. Надано характеристику понять моніторингу та оцінювання, підходи до їх організації та визначення системи індикаторів для моніторин- гу, оцінювання реалізації стратегічного плану.
У Додатках пропонуються приклади з досвіду українських міст, які наочно демон- струють, як на практиці втілюються ті чи інші методи стратегічного планування.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка