Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка59/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 3.
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
3.3.
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ
МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
В основі будь-якого моніторингу та оцінювання лежать індикатори. Це показники, за допомогою яких визначається рівень прогресу щодо виконання окремих завдань плану, до- сягнення очікуваних результатів. Для потреб моніторингу застосовують різні типи індикаторів.
Прямі індикатори застосовують у випадках, коли зміни в об’єкті спостереження може помітити безпосередньо суб’єкт. Зазвичай це стосується короткотермінових резуль- татів. Прямий індикатор точніший, повніший та зручніший для безпосереднього застосу- вання.
Непрямі індикатори використовуються замість прямих або як доповнення до них.
Їх застосовують у випадках, коли досягнення (чи недосягнення) результатів (тобто змін в об’єкті спостереження):
• не може бути зафіксованим і виміряним безпосередньо, а лише опосередкова- но, наприклад, якість життя, організаційний розвиток тощо;
• може бути безпосередньо виміряним, але вартість такого вимірювання буде не- виправдано високою;
• може бути виміряним лише з плином значної кількості часу по завершенні за- ходу/програми.
Застосування формули «кількість, якість, час» при проектуванні індикаторів, як пра- вило, виправдовує себе. Проте іноді неправильне її застосування може призвести до си- туації, коли необхідні для індикатора дані буде важко отримати або коли отримані дані буде складно застосувати для оцінки результату. Той факт, що зміну, яка стала результатом заходу чи проекту, важко виразити в кількісних показниках, або те, що аналіз якісних по- казників може бути непростим, не може стати причиною ігнорування таких даних.
Тому для вимірювання змін, які сигналізують рух у напрямку до результату, або, мож- ливо, відхилення від цього напрямку, в різних ситуаціях використовують кількісні або якіс- ні індикатори.
На практиці потрібно витримувати баланс між кількісними та якісними індикатора- ми. Важливо, щоб зацікавлені сторони проекту спільно визначили індикатори ще на етапі планування.
Іноді визначити якісні показники можна за рахунок використання кількісних індика- торів, які, коли їх скласти, можуть дати загальну якісну картину.
Важливо не лише визначати, що ж було зроблено у процесі реалізації заходу чи стра- тегічного плану, але й яким чином (тобто «процес» отримання цих «продуктів»). Напри- клад, для стратегічної довгострокової програми може бути неможливим визначити точно необхідні заходи та результати другого і подальших років її реалізації. В такому разі заходи й очікувані результати реалізації плану у наступних роках визначаються наближено, а по- тім їх уточнюють за результатами аналізу процесу реалізації та напрацювань програми в перший рік її здійснення.
За допомогою індикаторів результатів реалізації заходу (програми) можуть визна- чатися: упроваджені технології, тренінгові матеріали, які віддруковано та розповсюдже-

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка