Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка54/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 3.
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
цію компонентів стратегії, необхідною інформацією;

системним і постійним – тобто забезпечувати постійний збір та аналіз інфор-
мації упродовж періоду життєвого циклу стратегії. Збір та аналіз інформації має бути
організаційно забезпеченим на основі затвердженої методології й згідно з планом;

таким, що забезпечує впровадження стратегії згідно з наміченим планом, нада-
ючи інформацію щодо проблем, які необхідно усувати, та щодо своєчасності реаліза-
ції проектів і заходів;

корисним і таким, що використовується, – інформація, зібрана за допомогою
системи моніторингу, має давати змогу організації чи керівництву програми вчити-
ся з успіхів та помилок, приймати своєчасні й правильні рішення;

таким, що допомагає встановлювати цілі й індикатори для всіх коротко-, се-
редньо- та довгострокових результатів.
Оцінювання є невід’ємною специфічною складовою стратегічного планування, що виконує такі завдання:
– з’ясовувати на якомога ранішній стадії, що відбувається із реалізацією стратегії місцевого розвитку, і вчасно запроваджувати коригуючі заходи;
– визначати, якою мірою діяльність у рамках реалізації стратегії плану досягає за- здалегідь визначених цілей, особливо для ухвалення рішень про те, чи варто продо- вжувати виконання того чи іншого заходу (проекту);
– випробовувати нові підходи до виконання програм у рамках стратегії шляхом реалізації пілотних проектів із подальшим оцінюванням їх результатів (перевірка но- вих ідей);
– визначати, яка з версій оперативних програм чи проектів забезпечує кращі ре- зультати, щоб згодом її було прийнято як робочу (вибір найкращого варіанта з кіль- кох альтернатив);
– добиватися розуміння необхідності подальшого фінансування проекту в рамках стратегії місцевого розвитку (ухвалення рішення про продовження фінансування).
Оцінювання неодноразовий захід, проте здійснюється в міру виникнення необхід- ності глибшого й масштабнішого аналізу взаємозв’язку між проблемами та запитами ці- льової групи (чи груп), на задоволення якої (яких) спрямовані заходи стратегії, та станом їх упровадження.
Основні види оцінювання залежно від його місця в циклі стратегічного планування такі:
1. Попереднє оцінювання (ex-ante) – здійснюється на етапі розроблення стратегії міс-
цевого розвитку. Його мета – спрогнозувати успішність майбутньої стратегії.
2. Проміжне оцінювання (ex-mid) – здійснюється в процесі виконання стратегії, і його
мета – визначити рівень досягнення поставлених цілей (очікуваних результатів) страте-
гії та чинників, що сприяють (заважають) її успішному виконанню. Результати проміжного
оцінювання є основою для внесення змін у змістові елементи та процес реалізації страте-
гії місцевого розвитку задля досягнення визначених нею результатів. Зокрема коригуванню
піддають процес або механізми реалізації стратегії.
3. Підсумкове оцінювання (ex-post) – здійснюється по завершенні реалізації страте-
гії. Його мета – визначити результати стратегії для територіальної громади та вивчи-
ти позитивний і негативний досвід для уникнення помилок у майбутньому.

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка