Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка39/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Економічними чинниками, що викликають особливий інтерес, є наявні дані про еко- номічне зростання, структуру, рівень безробіття, вартість робочої сили, а також зміни у до- ходах публічного та приватного секторів. Для розуміння соціальних і культурних умов важ- ливою може бути інформація про рівень освіти різних груп населення, демографічні зміни, міграційні процеси, а також поведінку споживачів та організацію дозвілля; завдяки цим да- ним з’являється можливість уже на ранньому етапі простежити довгострокові зміни у фун- даментальних ціннісних стереотипах та орієнтирах суспільства. З огляду на стрімкі зміни, пе- редусім у сфері комунікаційних та інформаційних технологій, особливої ваги набуває аналіз технологічних тенденцій розвитку. У цьому контексті не слід також забувати і про врахуван- ня думок і оцінок щодо застарілості певних технологій, наслідком чого можуть стати ризики як для розвитку території, так і для реалізації стратегії. Важливими прогнозними чинниками у цій сфері можуть слугувати такі індикатори, як динаміка приватного і державного (бюджет- ного) інвестування у наукові дослідження та кількість зареєстрованих нових патентів.
Процес переосмислення суспільних настроїв сьогодні відбувається і в екологічній сфері. Тут важливими можуть бути фактори енергоспоживання, нові правові норми із за- хисту навколишнього середовища та майбутні обсяги перевезень.
Якщо на основі аналізу шансів та ризиків вдалося встановити найважливіші зовніш- ні тенденції, наступним кроком має стати їх оцінка з точки зору можливих наслідків для місцевої ситуації та задекларованих бажаних цілей місцевого розвитку. Вплив деяких фак- торів може виявитися доволі вагомим, інші ж можуть взагалі не мати жодного значення.
Отже йдеться про відбір можливих чинників впливу на об’єкт планування, а також про їх систематизацію за ознакою значимості для досягнення бажаних цілей розвитку.
Приклад здійснення PEST-аналізу в м.Чернівці наведений у Додатку 7.
Деякі українські міста замість SWOT-аналізу використовують метод А-В-С-аналізу.
Дана назва є абревіатурою, що складається з перших літер слів: Аdvantage (перевага),
Ваrrіеr (перешкода), Соntroversial (cпірне). Усі відомі чинники місцевого розвитку групують- ся за цими трьома критеріями. Все, що не можна зарахувати до жодної з груп, відкидається як зайва інформація.
До групи «А» відносяться особливості території та її зовнішнього середовища, що є перевагою для місцевого розвитку або завдяки яким розвиток буде легший, настане ско- ріше, піде кращим шляхом.
Якщо через існування певного чинника місцевий розвиток гальмується або може піти в небажаному напряму, то його відносять до групи «В».
Якщо фактор не є ані перевагою, ані перешкодою для бажаного напряму місцево- го розвитку, але однозначно вплине на майбутнє, то його треба включити до групи «С», оскільки, можливо, це спірне питання, тема для додаткового аналізу.
Для того, щоб А-В-С-аналіз був точніший, усім факторам необхідно присвоїти рейтинг важливості. Пропонується використовувати рейтингову шкалу в інтервалі від 1 до 5, де:
1.
Фактор низької важливості, що мало значить для розвитку окремих сфер жит- тєдіяльності або деяких частин території.
2.
Фактор середньої важливості, що має середнє значення для розвитку окремих сфер життєдіяльності або частин території, або ж незначний вплив на розвиток усієї території.
3.
Важливий фактор, що має велике (але не вирішальне) значення для розвитку деяких сфер життєдіяльності або деяких частин території, або середньоважливе значення для розвитку всієї території.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка