Та врядування


РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ19СТРАТЕГІЧНЕPdf просмотр
Сторінка26/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   120
РОЗДІЛ 1.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
19
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
- концентрації: у зв’язку з обмеженістю державних фінансових ресурсів під час ви- конання завдань ресурси концентруються на певних територіях, встановлюється ієрархічність пріоритетів відповідно до сформульованих цілей, визначаються ви- моги до економічної ефективності їх використання;
- синхронізації дій („синергії”): передбачається синхронне проведення ряду ре- форм, що впливають на соціально-економічний розвиток регіонів, узгодження прі- оритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку;
- поляризованого розвитку: передбачається формування “опорних регіонів (полю- сів, локомотивів зростання), в яких концентруються фінансові, адміністративно- управлінські, людські та інші ресурси, з подальшим посиленням інноваційної ак- тивності в інших регіонах;
- додатковості: передбачається, що фінансова підтримка регіонального розвитку здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. За цим принципом фі- нансування з державного бюджету здійснюватиметься без зменшення фінансуван- ня з місцевих бюджетів;
- субсидіарності: розподіл владних повноважень, за якими місце надання адміні- стративної (управлінської) послуги максимально наближене до її безпосереднього споживача з урахуванням повноти надання належної якості послуги шляхом кон- центрації матеріальних і фінансових ресурсів на відповідному територіальному рівні управління;
- збалансованого розвитку: зумовлює диференційованість надання державної під- тримки регіонам з урахуванням їх потенціалу, умов, критеріїв та термінів, визна- чених законодавством;
- партнерства: передбачається тісна співпраця між центральними і місцевими орга- нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями гро- мадян, суб’єктами господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моні- торингу та оцінки виконання визначених завдань;
- єдності: забезпечення суспільної єдності, яка полягає у зменшенні відмінностей між окремими регіонами у використанні людських ресурсів та рівні життя насе- лення; економічної єдності, яка полягає у зменшенні відмінностей в економічному розвитку; просторової єдності, яка полягає у створенні інфраструктурних умов для розвитку периферійних регіонів.
З метою забезпечення проведення державної політики регіонального розвитку, узгодження довгострокових державних пріоритетів регіонального розвитку із стратегіч- ними напрямами розвитку регіонів Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування, із залученням громадськості з урахуванням норм Державної стратегії регіонального розвитку мають розробляти регіональні стратегії розвитку та здійснювати заходи з їх реалізації.
При розробці стратегічного плану території необхідно обов`язково враховувати основні цілі (пріоритети) Стратегії економічного та соціального розвитку України; Держав- ної стратегії регіонального розвитку; регіональних стратегій розвитку Автономної Респу- бліки Крим, областей; стратегії розвитку галузей економіки (сфер діяльності) (у разі необ- хідності). Тобто стратегічний план місцевого розвитку має бути узгоджений із стратегічни- ми цілями вищеназваних стратегічних документів.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка