Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка24/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
1.3.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Нормативно-правову базу здійснення стратегічного планування місцевого розвитку можна умовно поділити на три блоки:
-
перший визначає роль та місце органів місцевого самоврядування в організа- ції та здійсненні процесу управління розвитком території, зокрема – через розро- блення і реалізацію стратегій місцевого розвитку;
-
другийформує основні засади стратегічного планування на місцевому рівні (від держави до окремої території);
-
третійвизначає особливості участі у процесі формування та реалізації стратегії місцевого розвитку юридичних і фізичних осіб.
Розглянемо детальніше, які саме законодавчі та нормативні акти відносяться до кожного з блоків.
Нормативно-правові документи першого блоку формують рамкові умови, за якими органи місцевого самоврядування мають можливість самостійно розробляти та реалізову- вати програми, в тому числі стратегії розвитку території. Основою першого блоку є Консти- туція України. Крім того, до нього входять Закони України “Про місцеве самоврядування в
Україні” від 21 травня 1997 р., “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.
Другий блок складається з таких документів: Законів України: “Про державне про- гнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 р., “Про стимулювання розвитку регіонів” від 8 вересня 2005 р., “Про дер- жавні цільові програми” від 18 березня 2004 р.; Указів Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25 травня 2001 р., “Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки” від 28 квітня 2004 р.; Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», від 21 липня 2006 р., «Про затвердження
Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стра- тегій розвитку» від 16 грудня 2011 р., “Про затвердження Порядку здійснення моніторин- гу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці
Крим і обласного значення для визнання територій депресивними” від 2 березня 2010 р.,
«Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування» від
2 квітня 2009 р.; Розпорядження Кабінету Міністрів України “ Про схвалення Концепції вдо- сконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економіч- ного розвитку України” від 4 жовтня 2006 р.; Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку” та ін.
Третій блок складається з таких документів: Закони України: “Про звернення грома- дян” від 2 жовтня 1996 р., «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р., “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р., Постанови
Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 4 січня 2002 р., “Про забезпечення участі громад- ськості у формуванні та реалізації державної політики” від 3 листопада 2010 р., Розпоря- дження Кабінету Міністрів України “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої


РОЗДІЛ 1.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
18

Каталог: media -> articles
media -> Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
media -> Патика Н.І. Положення про самостійну роботу студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
media -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
media -> Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
media -> Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
media -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
media -> Особливості вивчення природознавства у класі за матеріалами підручника «Природознавство»/ Природознавство: підручник для класу загальноосвітніх навчальних закладів /Т


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка