Та врядування


Х. Перелік найважливіших проектів у рамках стратегічних та оперативних цілейPdf просмотр
Сторінка118/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   120
Х. Перелік найважливіших проектів у рамках стратегічних та оперативних цілей.
ХI. Організація зусиль для ефективного здійснення Стратегічного плану.
ХII. Етапи реалізації Стратегічного плану.
ХІІІ. Орієнтовний бюджет для реалізації Стратегічного плану.
ХIV. Моніторинг та оцінювання реалізації стратегічного плану:
14.1. Організаційне забезпечення моніторингу та оцінювання;
14.2. Індикатори досягнення цілей стратегічного плану.
ДОДАТКИ
Склад Робочої групи з підготовки стратегічного плану.
Проектні листки.


85
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ДОДАТКИ
Література
1.
Берданова О.В.
Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посібник /
О.В. Берданова, В.М. Вакуленко. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 96 с.
2.
Газарян А.
Стратегичное планирование в местном самоуправлении. Теоретические заметки и методический материал для тренингов / А. Газарян. – К.: Largis, 2002. – 100 с.
3.
Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І.
Стратегічне планування розвитку територі- альних громад. – Львів: Вид-во „СПОЛОМ”, 2001. – 118 с.
4.
Карий О.
Стратегічне планування розвитку міста / О. Карий. – Львів.: ЗУКЦ, 2007. – 317 с.
5.
Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд
04.10.2006 № 504-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 40.
6.
Куйбіда В.С.
Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід
України та інших держав-членів Ради Європи: Збірник / В.С. Куйбіда, В.А. Негода, В.В. Толко- ванов. – К.: Вид-во «Крамар», 2009. – 170 с.
7.
Куйбіда В.С.
Територіальне планування в Україні: європейські засади та національ- ний досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.
8.
Лендьел М.
Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.
9.
Лендьел М.
Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку
/ М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак, І. Санжаровський / [за ред. Санжаровського І.,
Полянського Ю]. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2007. – 80 с.
10.
Мамонова В.В.
Концептуальні засади створення нової національної системи плану- вання розвитку регіонів // Управління сучасним містом. – 2002. – № 1–3 (5). – С. 43 – 49.
11.
Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку: Наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.02 №224.
12.
Нудельман В., Санжаровський І.
Розробка Стратегії розвитку територіальної грома- ди: загальні засади методики / Київ. Центр Ін-ту Схід–Захід. – К.: Вид-во “Дата Банк Україна”,
2002.– 232 с.
13.
Пархоменко В.
Громада планує майбутнє: Практичний посібник зі стратегічного пла- нування розвитку міст / В. Пархоменко, В. Прошко // Аспекти самоврядування. – К., 2000.
– № 2. – C. 1–20 (вкладка).
14.
Планування місцевого сталого розвитку: Посібник з формулювання стратегії місце- вого сталого розвитку. – К.: ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. – 67 с.
15.
Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: Навч. посібник / [за заг. ред. В.А. Рач]. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
16. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 № 1602 // Офіційний вісник України, – 2000.
– № 16.
17.
Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – С.352.
18.
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2006 № 1001 // Офіційний вісник Укра- їни. – 2006. – № 30.
19.
Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради
України від 24 грудня 1999 року № 1359 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 1. – Ст. 6.

1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка