Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка114/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   120
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ДОДАТКИ
Стратегічне бачення було розроблене відповідним Підкомітетом 2 листопада 2005 року та схвалено Комітетом зі стратегічного планування економічного розвитку міста 29 листопада 2005 року – «Ми – Бровари – сучасне, самодостатнє місто з високим рівнем якості життя, розвинутий промислово-бізнесовий та культурно-освітній центр; місто, в якому створені умови для всебічного розвитку особистості».
Розвиток бізнесу включає політику та програми, спрямовані на поліпшення місце- вого ділового клімату, надання доступу до фінансової та технічної допомоги малим і се- реднім підприємствам. Успішна стратегія економічного розвитку ґрунтується на діловому кліматі, який сприяє не лише залученню нових інвестицій для створення робочих місць, а й підтримці існуючих та нових підприємств. Інтерес Броварів до залучення прямих іно- земних інвестицій вимагає застосування маркетингових ресурсів та постійних вкладень у промислові площі з повним обслуговуванням як у промисловій зоні, так і за її межами.
Діловий клімат часто є результатом стосунків між містом і бізнесовою спільнотою.
Цей клімат можна поліпшити завдяки більш ефективній комунікації та інформуванню біз- несу з боку міської влади через регулярні зустрічі, запровадження програм регулярно- го опитування підприємців та створення сучасної інформаційної мережі, що включатиме комп’ютеризовану модель міста з усією необхідною інформацією про площі, інфраструкту- ру, планові обмеження, власність тощо.
Серед інших інструментів може бути створення таких установ, як бізнес-інкубатор, який допомагатиме новим підприємствам досягти успіху, та центру підтримки бізнесу, який доповнюватиме послуги, що надаються діючим реєстраційним центром. Можна перегля- нути існуючу політику та регулювання дозвільної системи з метою спрощення процедур отримання дозволів, ліцензій суб’єктами господарювання та створення сприятливого біз- нес-клімату. Місцеві підприємства, особливо малі й середні, потребують допомоги в забез- печенні доступу до джерел фінансування. Комітет має розглянути, яким чином у Броварах організовано надання координаційних послуг органами місцевого самоврядування, а та- кож як впроваджуються законодавчі та нормативно-правові акти щодо розвитку бізнесу.
Важливо переглянути функції відділу соціально-економічного розвитку та прогнозування
Броварського міськвиконкому, визначити, які з них є послугами з економічного розвитку в порівнянні з традиційними послугами економічних підрозділів в українських містах.
У більшості міст Західної Європи та США створені окремі муніципальні офіси еко- номічного розвитку, які відповідають за менеджмент, координацію всіх дій з економічного розвитку. Створення такого офісу має стати пріоритетом для Броварів. Місцева економіка має бути більшою мірою орієнтована на експорт, а великі підприємства потребують визна- чення нових ринків. Місто може координувати ці зусилля через розробку маркетингово- го плану, спрямованого на промоцію товарів і послуг, що пропонуються підприємствами
Броварів.
Наявність кваліфікованої робочої сили є одним із найважливіших питань у при- йнятті рішень інвесторами стосовно розміщення нових та розширення існуючих об’єктів промисловості, торгівлі чи сфери послуг. Ця проблема, актуальна для всього світу, нео- дноразово відзначалася броварськими компаніями. Це значний фактор конкурентоспро- можності міста з точки зору його спроможності залучити інвестиції зі створенням робочих місць та забезпечити утримання й зростання підприємств, які вже існують у ньому. «Квалі- фікована робоча сила» означає, що робітники на посадах, які не потребують кваліфікації, є освіченими, здатними до подальшого навчання, володіють робочою етикою, необхідною для виконання відповідної роботи за відповідну платню. Успішними є міста, як здатні іні-

1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка