Та врядуванняPdf просмотр
Сторінка110/120
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,88 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   120
КОРІННІ
ПРИЧИНИ77
СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ДОДАТКИ
Додаток 10
Показники моніторингу реалізації регіональної стратегії
Показники моніторингу реалізації стратегії добираються так, щоб була можливість визначити поступ у досягненні оперативних цілей, що відповідають конкретній стратегіч- ній цілі.
Стратегічна ціль
Оперативна ціль
Показники моніторингу
1. Підвищення рів-
ня знань мешканців
регіону та їх-
ньої здатності адап-
туватися до соціаль-
них та економічних
змін з погляду
суспільної й громад-
ської безпеки
1.1. Поліпшення якості й доступності освіти та пристосування системи освіти до нинішніх і про- гнозованих потреб ринку праці
Чисельність студентів університетів / коле- джів на 1000 мешканців.
Чисельність студентів університетів / коле- джів на одного викладача.
Чисельність осіб, які навчаються в аспіран- турі та докторантурі.
Чисельність учнів на одного вчителя.
Чисельність учнів на одну школу.
Освітній рівень населення у віковій групі 15 років і більше.
Витрати з бюджетів органів місцевого само- врядування на освіту та виховання в розра- хунку на одного мешканця.
Рівень зареєстрованого безробіття.
Частка зареєстрованих безробітних віком до 25 років у % до загальної чисельності безробітних, зокрема й жінок.
Чисельність безробітних з урахуванням рівня освіти.
Рівень безробіття за даними обстеження зайнятості працездатного населення, зо- крема й жінок.
Рівень безробіття з урахуванням віку.
Рівень безробіття з урахуванням гендерної належності.
Загальна чисельність зайнятих (попере- дній рік = 100 %), зокрема, у приватному секторі.
Сукупний дохід, що лишається в розпоря- дженні домогосподарств (у поточних цінах) на одного мешканця.
Структура зайнятості з розбивкою за секто- рами економіки.
1.2. Розширення мас- штабів та спектра послуг з підвищення професійної кваліфікації та безперерв- ного навчання
Відношення чисельності людей у віковій групі 25 – 60 років до загальної чисельності даної вікової групи, які за даними служб за- йнятості скористалися вигодами від:
професійного навчання,
професійного консультування.
Чисельність тривалих безробітних у % від загальної кількості безробітних, зокрема й жінок.
1.3. Підвищення рівня участі мешканців у куль- турних заходах та зміцнення мистецьких закладів
Чисельність випускників шкіл мистецтв
Чисельність відвідувачів музеїв і виставок.
Чисельність вистав та концертів на рік.
Чисельність глядачів та слухачів у театрах та музичних закладах.
Кількість культурних центрів на 1000 меш- канців.
Витрати з бюджетів органів місцевого са- моврядування на культуру та захист куль- турної спадщини в розрахунку на одного мешканця.
1. 4. Пропагування ак- тивного способу життя в суспільстві
Чисельність людей, які відвідують спортив- ні клуби.
Кількість рекреаційних центрів на 1000 мешканців.
Площа зелених насаджень у містах.
Частка захворювань, пов’язаних з соціаль- ними проблемами.
77

Каталог: media -> articles
media -> Поради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
media -> Патика Н.І. Положення про самостійну роботу студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
media -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи
media -> Посадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
media -> Система завдань розвивального характеру, спрямована на розвиток поняттєвого мислення учнів на уроках математики в 5-му класі
media -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
media -> Особливості вивчення природознавства у класі за матеріалами підручника «Природознавство»/ Природознавство: підручник для класу загальноосвітніх навчальних закладів /Т


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   120


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка