Та права україниСторінка5/146
Дата конвертації27.01.2020
Розмір5,46 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Додаткова література

1. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. — М-Л., 1949.

 1. Гайдукевич В.Ф. История античних государств Северного Причерномо-
  рья. — М-Л.,1965.

 2. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схе­
  мах). — К., 2001.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. — Харків, 2001.

 4. Черниловський З.М. Всеобщая история государства и права. — М., 1996.
 1. Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия ІІІ-ІУ век до н. з. — К., 1983.

 2. Рьібаков Б.А. Геродотова Скифия. — М., 1979.

 3. Смирнов К.Ф. Савроматьі. — М., 1964.

 4. Тереножкин А.И. Киммерийцьі. — К., 1976.

 5. Шшіов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури XIX тис. до н.е.-
  II тис. н.е.. — К., 2002.

ТЕСТ-ДОПУСК

1. Кого із нижчеперелічених осіб вважають батьком історії? Саме він у V ст.
до н.е. перебував у причорноморському місті Ольвія, залишивши письмові
свідчення.

а) Гомер;

б) Нестор-Літописець;

в) Геродот;

г) Сократ.

2. Яке із названих українських міст зберегло свою назву з часів грецької ко­
лонізації?

а) Феодосія;

б) Севастополь;

в) Ялта;

г) Бахчисарай.

3. Яке із нижченаведених варіантів тверджень хибне:"Кіммерійці — це пле­
мена,

а) що належали до іраномовної групи;

б) що були захоплені скіфами;

в) що відрізнялися своєю войовничістю та агресивністю;

г) що утворили державу з республіканською формою правління.

4. Яка із перелічених мов була офіційною в усіх містах-полісах Північного
Причорномор'я?

а) грецька;

б) латинська;

в) іранська;

г) арабська.

5. Яке із божеств не належало до пантеону грецьких богів?

а) Зевс;

б) Велес;

в) Афродіта;

г) Аполон.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Приступаючи до вивчення теми, слід мати на увазі брак базових докумен­тальних джерел як історичних, так і правових, які б належним чином забезпечи­ли ознайомлення зі змістом навчального модуля. Існуючі підручники з історії держави та права України не дають повної картини перебігу державотворчих процесів у Північному Причорномор'ї періоду еллінської колонізації. З тієї ж причини правова система також обійдена увагою. З огляду на це варто самостій­но опрацювати підручники з історії держави та права зарубіжних країн у тій час­тині, де йдеться про античну Грецію, передусім такі питання, як складання і фу­нкціонування полісної системи господарських і суспільних відносин у материко­вій Греції, розвиток окремих галузей права, зокрема інститутів цивільного, кри­мінального та процесуального права. Використання методу історико-правових аналогій, зроблять матеріал доступнішим, яснішим і зрозумілішим, а засвоєн­ня — тривкішим.

Закономірним етапом розвитку відособленних античних держав-полісів стало об'єднання частини їх в єдину, більш централізовану державу — Боспор-ське царство. Слід усвідомити, що реальна загроза поглинання войовничими племенами зумовила низку грецьких міст Північного Причорномор'я піти на втрату незалежного, республіканського, часто демократичного статусу, підпо­рядкувавши себе владі боспорського царя. Під протекторатом монарха, який тривалий час не втручався в автономні права полісів, вони продовжили своє іс­нування ще на кілька століть. При самостійному опрацюванні матеріалу навча-

льного модуля саме ці наріжні положення не повинні залишитися поза увагою студентів.


Каталог: bd
bd -> Навчальний посібник для дистанційного навчання Передрук і посилання без дозволу Університету «Україна» забороняються
bd -> Положення про організацію самостійної роботи студентів бдпу бердянськ 2012 Загальні положення
bd -> Самостійна робота №1
bd -> Історія християнського хорового співу слав’ян
bd -> Практичне заняття 5
bd -> Практичне заняття 6
bd -> Програма державного тестового іспиту з педагогіки має такі розділи: Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчання
bd -> Харків 2011 (075) ббк
bd -> Практичне заняття №1 2 год


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка