Та безпритульним дітям


Шляхи запобігання професійного вигорання / виснаженняСторінка353/353
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,91 Mb.
1   ...   345   346   347   348   349   350   351   352   353
7.2. Шляхи запобігання професійного вигорання / виснаження

Ключові поняття

професійна деформація соціального педагога; синдром

емоційного вигорання; емоційно-енергетичний баланс; саморегуляція.

Практичне заняття.

Шляхи запобігання професійного вигорання/виснаження (4 год.)

Питання до розгляду:

1. Що робити, якщо відчуваєш симптоми професійного “вигорання”?

2. Діагностика рівня професійного та емоційного “вигорання”.

3. Методи для відновлення емоційно-енергетичного балансу.Список рекомендованої літератури:

1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.,

1996. – 238 с.

2. Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психол.

журн. 2002. – № 3. – С. 85–95.

3. Форманюк Т.В. Синдром “эмоционального” сгорания как показатель

профессиональной дезадаптации учителя // Вопр. психол. – 1994. – № 6. –

С. 57–63.
Для нотаток


Для нотаток


Для нотаток


Для нотаток


Для нотаток


Для нотаток


Видавець та виготівник ТОВ “Видавничий дім 

“КАЛИТА”

.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої діяльностіДК № 2193 від 25.05.2005 р.

вул. Желябова, 2А, м. Київ-57, Україна, 03057. Тел.: (044) 453-28-50.

Підписано до друку             2009. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 7,36.

Замовлення №          . Наклад 5000.

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям

методичний посібник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   345   346   347   348   349   350   351   352   353


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка