Т. О. Ілляшенко Бюджетна система конспектСторінка1/206
Дата конвертації14.04.2020
Розмір2,62 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ, молоді та спорту УКРАїНи

С умський державний університетК. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко

Бюджетна система

конспект лекцій

Суми

Сумський державний університет

2011


Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 208 с.
К
афедра фінансів

Зміст
С.

ВСТУП………………………………………………………….…………..

5

Тема 1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ………………….................

7

1.1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»……………………

7

1.2 Бюджет як економічна категорія…………………………………...

9

1.3 Бюджет як основний фінансовий план держави………………….

13

1.4 Бюджетний період в Україні………………………………………...

17

Тема 2 БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ…………………………………………………………………

19

2.1 Основи бюджетного устрою…………………………………………

19

2.2 Склад і структура бюджетної системи України…………………

25

2.3 Взаємовідносини між ланками бюджетної системи………………

27

Тема 3 БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ……….

34

3.1 Сутність та основні стадії бюджетного процесу…………………..

35

3.2 головні розпорядники бюджетних коштів. Їх права та обов’язки…………………………………………………………………..

38

3.3 Бюджетні призначення………………………………………………

41

3.4 Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі……………………………………………………………………...

42

3.5 Складання прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди……………………………………….

45

3.6 Резервний фонд бюджету…………………………………………….

48

3.7 Інформація про бюджет……………………………………………..

48

Тема 4 Доходи бюджету………………………………………..

52

4.1 Методи формування доходів бюджету…………………………….

52

4.2 Принципи формування доходів бюджету. Еластичність доходів бюджету…………………………………………………………………….

56

4.3 Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Джерела формування доходів бюджету……………………………….

58

4.4 Фінансування бюджету………………………………………………

60

4.5 Доходи бюджету України в останні десятиріччя…………………

61

Тема 5 видатки бюджету та форми бюджетного фінансування……………………………………………………….

66

5.1 Класифікація видатків бюджету……………………………………

66

5.2 Форми бюджетного фінансування…………………………………

73

5.3 Склад і структура видатків бюджету України……………………

75

Тема 6 Основи кошторисного планування………….

79

6.1 Види і структура кошторисів……………………………………….

79

6.2 Засади кошторисних розрахунків………………………………….

87

6.3 Складання проектів, розгляд, затвердження та внесення змін до кошторисів……………………………………………………………..

89Тема 7 Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису…………………………………………………………….100

7.1 Планування видатків на оплату комунальних послуг………….

100

7.2 Видатки на господарські потреби та інші поточні видатки…….

105

7.3 Видатки на відрядження (код 1140)………………………………...

105

7.4 Асигнування на капітальний ремонт будівель і споруд………..

106

7.5 Загальні засади формування витрат на оплату праці у бюджетних установах……………………………………………………

107

Тема 8 Кошторисне планування видатків на освіту……………………………………………………………………

115

8.1 Загальна характеристика видатків на освіту…………………….

115

8.2 Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах………………………………………………..

116

8.3 Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти……………………………………………………………………….

129

8.4 Особливості кошторисного планування у дошкільних установах………………………………………………………………….

134

Тема 9 Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров'я…………………………………

139

9.1 Основні оперативно-сітьові показники бюджетних установ охорони здоров’я…………………………………………………………

139

9.2 Особливості планування видатків на оплату праці в установах охорони здоров’я…………………………………………………………

141

9.3 Планування інших видатків медичних установ…………………

144

Тема 10 Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу……………………………….

149

10.1 Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. Житлові субсидії населенню……………………………………………

149

10.2 Фінансування культурно-освітніх закладів…………………….

158

10.3 Фінансування закладів соціального забезпечення……………..

160

Тема 11 Інші види видатків бюджету…………………….

163

11.1 Видатки на економічну діяльність……………………………….

163

11.2 Видатки бюджету на науку…………………………………………

165

11.3 Видатки на національну оборону………………………………….

166

11.4 Видатки на управління…………………………………………….

168

Список літератури.....................................................................................

172

Додаток А. Бюджетна класифікація доходів бюджету……………….

175

Додаток Б. Бюджетна класифікація фінансування бюджету……….

196

Додаток В. Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджету……………………………………………………………………

200

вступ
навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом "Фінанси". Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів.

Дисципліна має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання студентів щодо макроекономічної сфери фінансової системи - державних фінансів; у прикладному аспекті - закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету та бюджетних установ.

Засвоївши дисципліну "Бюджетна система", студенти повинні:Знати:

 • суть, характерні ознаки, основи функціонування бюджету держави;

 • теоретичні засади організації бюджетного устрою, структуру бюджетної системи, принципи регулювання міжбюджетних відносин;

 • нормативно-інструктивний матеріал з питань доходів, видатків бюджету, бюджетного процесу;

 • основні складові бюджетної класифікації, коди економічної класифікації видатків бюджету;

- порядок планування доходів і видатків бюджетних установ у процесі складання і затвердження кошторисів;

 • форми, методи, механізм бюджетного фінансування організацій та установ невиробничої сфери;

 • організацію соціального забезпечення, соціального захисту населення;

 • порядок фінансування з бюджету національної оборони, органів державного управління.

Вміти:

- чітко обґрунтовувати та володіти понятійно-термінологічним апаратом дисципліни "Бюджетна система";

- обчислювати показники з виконання бюджету як за доходами, так і за видатками;

- складати кошториси бюджетних установ, загальні та зведені кошториси; • перевіряти правильність розрахунків доходів і видатків у кошторисах;

 • нараховувати заробітну плату працівникам бюджетних установ різного профілю (загальноосвітніх шкіл, лікарень, вищих навчальних закладів, поліклінік, спортивних шкіл, бібліотек тощо);

 • визначати розміри субсидій;

 • складати помісячний розпис доходів і видатків бюджетів;

 • здійснювати фінансування передбачених і непередбачених у бюджеті видатків;

 • аналізувати звіти про виконання кошторисів доходів і видатків та звіти про виконання бюджетів.

Набути навики:

 • організації роботи бюджетних установ зі складання та виконання кошторисів доходів і видатків;

 • організації роботи державних служб щодо призначення та виплат допомог;

 • організації роботи фінансових, податкових органів, державного казначейства із бюджетного планування, фінансування установ, організацій, органів державної влади та управління, а також контрольно-економічної роботи.

Вивчення дисципліни "Бюджетна система" ґрунтується на знаннях, отриманих під час вивчення фундаментальних економічних дисциплін: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Фінанси".

Водночас зазначена дисципліна є базою щодо таких навчальних курсів, як "казначейська справа", "Бюджетний менеджмент", "Податковий менеджмент", "Місцеві фінанси", "Соціальне страхування".


Каталог: retrieve


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка