Свідоцтво про атестацію від


Загальний фонд бюджету, у тому числіСторінка8/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   184
Загальний фонд бюджету, у тому числі:

68257,1

1.1.

Фінансування НДР

68154,4

1.1.1.

– фундаментальні дослідження

61395,3

1.1.2.

– прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази університету;

6759,1

1.2.

– проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій

102,7

2.

Спеціальний фонд бюджету, у тому числі:

23648,7

2.1.

Фінансування НДР та послуг

23180,1

2.2.

- структурна підтримка грантів;

332,9

2.3.

- оргвнески для проведення конференцій;

86,3

2.4.

- іменні стипендії

49,4

3.

Міжнародні гранти, у тому числі:

10174,6

3.1.

- на виконання науково-дослідницьких робіт;

5256,45

3.2.

- на оплату відряджень;

4090,6

3.3.

- на підтримку участі у конференціях

827,5

4.

Інформаційно-консультаційні послуги

2565,5

5.

Науковий парк

501,0


Таблиця 1.3 Джерела фінансування НДР та послуг

п/п

Джерела

Сума, тис.грн.

1

МОНмолодьспорту України, інші міністерства та відомства

13917,8

2

Підприємства, організації та фірми

3017,4

3

Послуги

6244,9

Усього

23180,1


У 2012 році університет уклав договори на виконання науково-дослідницьких робіт із 24 організаціями/підприємствами. Найбільше замовлень: від Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України - 29 договорів, інститутів HAH України - 6, TOB «Самсунг Електронікс Україна Компані» - 5.

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці 12 підрозділів університету: фізичний факультет - 12 завдань, ННЦ «Інститут біології» - 9 завдань, радіофізичний факультет - 7 завдань, хімічний факультет - 6 завдань, економічний факультет, факультет кібернетики - по 4 завдання, географічний, механіко-математичний факультети, інститут високих технологій - по 2 завдання, астрономічна обсерваторія, геологічний та історичний факультети, Інститут філології - по 1 завданню.

Загалом у виконанні договірної тематики беруть участь 10 з 11 факультетів/інститутів природничого профілю і 4 з 10 – соціогуманітарного (див. табл.1.4 – 1.8, а також підрозділ 2.2).

Таблиця 1.4 – Кількість наукових співробітників підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та обсяги коштів, що надійшли у 2012 році до спеціального фонду Державного бюджету університету на виконання науково-дослідницьких робіт/платних послуг за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

з/п

Підрозділи університету

Кількість штатних

співробітників НДЧ

Кількість договорів

Фактичне надходження коштів за договорами,

тис. грн.

НДР

Платні послуги

НДР

Платні послуги

Разом

1. Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

211

12

56

3445,1

1653,4

5098,5

2.

Географічний факультет

33

3
174,7
174,7

3.

Геологічний факультет

38

1

34

110,7

207,2

317,9

4.

Факультет кібернетики

77

9
1451,7
1451,7

5.

Механіко-математичний факультет

38

3
587,6
587,6

6.

Радіофізичний факультет

83

9
820,7*
820,7

7.

Фізичний факультет

143

15
1075,6
1075,6

8.

Хімічний факультет

155

7
6577,1
6577,1

9.

Інститут високих технологій

30

2
869,0
869,0

10.

Астрономічна обсерваторія

37

1
65,0
65,0

11.

Міжнародний центр ядерної безпеки

4358,7

4358,7
Усього


15177,2

6219,3

21396,5

2. Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

6

4
1573,0
1573,0

13.

Історичний факультет

6

1
35,0
35,0

14.

Факультет психології

4
15.

Факультет соціології

10
16.

Філософський факультет

24
17.

Юридичний факультет

7
18.

Інститут журналістики

8
1
25,6

25,6

19.

Інститут міжнародних відносин

24
20.

Інститут філології

16

1
150,0
150,0

21.

Військовий інститут

7Усього


1758

25,6

1783,6
Разом


16935,2

6244,9

23180,1

* - за уточненими даними (на 27 лютого 2013 р.) радіофізичного факультету по усіх заключених договорах на виконання науково-дослідних робіт кошти у розмірі 1 млн. 105,66 тис. грн. надійшли.
Таблиця 1.5 - Фінансування НДР: загальний та спеціальний фонд, гранти

з/п

Підрозділи університету

2011 рік, тис. грн.

2012 рік, тис. грн.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти*

Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

11909,01

2 484,3

249,52

13926,0

5098,4

25,23

2.

Географічний факультет

1894,87

294

51,70

2080,6

174,7

0,00

3.

Геологічний факультет

2319,16

734,7

15,00

2514,7

317,9

40,0

4.

Факультет кібернетики

4308,51

635,2

305,85

5557,6

1451,7

550,0

5.

Механіко-математичний факультет

2315,18

207,6

1576,90

2741,6

587,6

356,99

6.

Радіофізичний факультет

4934,87

2209,0

743,44

5229,6

820,7**

512,0

7.

Фізичний факультет

8650,38

1135,7

2320,00

10123,6

1075,6

2921,0

8.

Хімічний факультет

9011,34

2220,4

3440,0

10602,2

6577,2

2056,64

9.

Інститут високих технологій

2207,47

869,0

885,00

2584,7

869,0

992,0

10.

Астрономічна обсерваторія

2696,84

70,0

70,0

3271,9

65,0

635,788

11.

Міжфакультетська тема

1147,15

0,00

300,00

1438,6

0,00

0,00
Міжнародний центр ядерної безпеки

4358,7

-

Усього

51394,78

10595,30

9957,85

60071,1

21396,5

8089,648

Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

315,93

1 179,9

210,22

386,9

1573,0

328,6

13.

Історичний факультет

475,24

40,0

320,75

390,1

35,0

226,56

14.

Факультет психології

138,01

0,00

0,00

198,4

0,00

0,0

15.

Факультет соціології

596,56

0,00

144,43

719,8

208,0

472,0

16.

Філософський факультет

1898,94

15,0

266,0

2319,2

0,00

22,484

17.

Юридичний факультет

333,81

0,00

0,00

436,3

0,00

0,0

18.

Інститут журналістики

446,44

46,6

110,40

468,4

25,6

375,0

19.

Інститут міжнародних відносин

1152,40

0,00

260,0

1533,3

0,00

0,00

20.

Інститут філології

967,82

10,9

572,0

1131,1

150,0

660,37

21.

Військовий інститут

560,17

0,00

0,00

499,8

0,00

0,00

Усього

6885,32

1292,4

1883,8

8083,3

1783,0

2085,014

Разом

58280,10

11887,70

11841,65

68154,4

23180,1

10174,662

* детальна інформація про гранти наведена у підрозділі 1.2

** - за уточненими даними (на 27 лютого 2013 р.) радіофізичного факультету по усіх заключених договорах на виконання науково-дослідних робіт кошти у розмірі 1 млн. 105,66 тис. грн. надійшли.

У таблиці 1.6 наведено дані про ефективність використання бюджетних коштів підрозділами університету без урахування коштів Наукового парку.
Таблиця 1.6 - Ефективність (Е) використання бюджетних коштів

Е = Sсп. / Sбюд. та Е = (Sсп. + Sгранти) / Sбюд.з/п

Підрозділи університету

2011 рік

2012 рік

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

1. Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

0,19

0,21

0,37

0,37

2.

Географічний факультет

0,15

0,18

0,09

0,08

3.

Геологічний факультет

0,28

0,28

0,13

0,14

4.

Факультет кібернетики

0,15

0,22

0,26

0,36

5.

Механіко-математичний факультет

0,09

0,77

0,22

0,34

6.

Радіофізичний факультет

0,44

0,59

0,17

0,25

7.

Фізичний факультет

0,13

0,39

0,10

0,39

8.

Хімічний факультет

0,24

0,63

0,62

0,81

9.

Інститут високих технологій

0,39

0,79

0,33

0,72

10.

Астрономічна обсерваторія

0,03

0,05

0,02

0,21

11.

Міжфакультетська тема

0,00

0,26

0,00

0,00

Середня по природничим факультетам

0,21

0,39

0,36

0,49

2. Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

3,77

4,40

4,00

4,91

13.

Історичний факультет

0,08

0,75

0,08

0,67

14.

Факультет психології

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Факультет соціології

0,00

0,24

0,29

0,94

16.

Філософський факультет

0,01

0,15

0,00

0,01

17.

Юридичний факультет

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Інститут журналістики

0,10

0,35

0,05

0,86

19.

Інститут міжнародних відносин

0,00

0,31

0,00

0,00

20.

Інститут філології

0,01

0,60

0,13

0,72

21.

Військовий інститут

0,00

0,00

0,00

0,00

Середня по соціогуманітарним факультетам

0,19

0,46

0,22

0,48

Середня по підрозділах університету

0,20

0,41

0,34

0,49

Sсп. – обсяг спеціального фонду, Sбюд. – обсяг загального фонду державного бюджету

Як бачимо, жодного договору не виконується на факультетах психології, соціології, філософському, юридичному, у військовому інституті, в інституті міжнародних відносин. Також відзначимо, що у порівнянні із 2011 роком зросли показники ефективності як природничих факультетів так і соціогуманітарних, в основному, за рахунок економічного факультету.

Проводять науково-технічну експертизу у 2012 році лише 3 підрозділи (див. табл.1.7).

Таблиця 1.7

Підрозділи

Кількість

Обсяг договорів, тис.грн.

замовників

договорів

1.

ННЦ «Інститут біології»

49

56

1653,4

2.

Геологічний факультет

2

34

207,23

3.

Інститут журналістики

1

1

25,63

Разом

52

91

1.886,2


Відзначимо, що послуги науково-технічної експертизи є дуже перспективним напрямом діяльності.

Розпочав більш активно працювати науковий парк університету. Виконано 5 замовлень загальним обсягом 501 тис. грн. (Див. табл. 1.5, а також підрозділ 2.8).
Таблиця 1.8 Робота факультетів/інститутів із науковим парком у 2012 році

з/п

Підрозділи університету

Кількість договорів

Фактичне надходження коштів за договорами

(тис. грн.)

НДР

Платні послуги

НДР

Платні послуги

Разом

1.

Геологічний факультет

2
169
169

2.

Факультет кібернетики

2
180
180

3.

Хімічний факультет
1
152

152

Разом349

152

501

Насамкінець, в таблиці 1.9 наведено дані про використання коштів за напрямами видатків в університеті за 2012 рік.


Таблиця 1.9 – Використання коштів за напрямами видатків, тис. грн.

з/п

Напрямки видатків

Загальний фонд

У відсотках

Спеціальний фонд

У відсотках

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

1

1111 Заробітна плата

44067,42

4844,29

71,67

1311,8

7517,6

37,04

2

1120 Нарахування на заробітну плату

15812,74

1710,66

25,31

451,7

2123,8

10,46

3

1131 Предмети, матеріали та інвентар
43,35

0,65

370,7

2519,1

12,42

4

1132 Медикаменти5

1133 Продукти харчування
100,00

1,47


6

1134 Оплата послуг (крім комунальних)
33,57

0,48

49,4

781,9

3,85

7

1135 Інші видатки


163,7

977,2

4,81

8

1140 Видатки на відрядження


122,1

307,4

1,52

9

1161 Оплата теплопостачання

941,9
10

1162 Оплата водопостачання

82,09
11

1163 Оплата електроенергії

462,65

27,73

0,41


12

1164 Оплата природного газу

28,5
13

1171 Дослідження і розробки


20,9

1026,5

5,06

14

2110 Придбання обладнання


35,0

5041,5

24,84

Разом

61395,3

6759,1
2525,30

20295,00


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка