Свідоцтво про атестацію відСторінка45/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   184

2.4 Наукові публікації

Науковцями університету за результатами наукових досліджень, відповідно до звітів факультетів та інститутів, у 2012 році опубліковано: 252 монографії (227 – у 2011 році), 98 підручників (98 – у 2011 році), 325 навчальних посібників (313 – у 2011 році) та 7260 наукових статей (7321 – у 2011 році), у тому числі за кордоном – 1123 (949 – у 2011 році). Загальний обсяг монографій, підручників та посібників складає 9411,61 друкованих аркушів.


Таблиця 2.5 – Опубліковані у 2012 році монографії, підручники, навчальні посібники

з/п

Підрозділи

університету

монографії

підручники

навчальні посібники

кіль-кість

Внесено в базу НДЧ

друк. арк.

кіль-кість

Внесено в базу НДЧ

друк. арк.

З грифом МОН
молодь
спорту

кіль-кість

Внесено в базу НДЧ

друк. арк.

З грифом МОН
молодь
спорту

Природничі факультети

1.

ННЦ “Інститут біології”

22

22

264,95

4

3

83,9

3

15

12

99,1

3

2.

Географічний факультет

16

20

169,18

12

2

223,08

4

4

2

63,97

1

3.

Геологічний факультет

6

5

84,5

4

3

84,1

1

5

5

78,95

2

4.

Факультет кібернетики

3

1

37,2

-

-

-

-

13

16

118,55

2

5.

Механіко-математичний факультет

5

5

53,9

4

3

91,15

3

12

14

93,8

2

6.

Радіофізичний факультет

6

4

71,15

4

1

65,25

2

5

1

34,15

-

7.

Фізичний факультет

3

3

42,05

-

-

-

-

19

6

141,6

1

8.

Хімічний факультет

3

1

8,45

2

1

43,2

2

10

1

57,15

1

9.

Інститут високих технологій

2

-

4,55

2

-

58,1

2

5

-

33,6

1

10.

Астрономічна обсерваторія

2

-

13,75

-

-

-

-

4

-

2,8

1
Усього

68

61

749,68

32

13

648,78

17

90

57

723,67

14

Соціогуманітарні факультети

11.

Економічний факультет

36

35

631,8

8

10

349,6

7

22

13

270,85

6

12.

Історичний факультет

27

28

564,45

5

5

53,25

-

8

10

156,6

-

13.

Факультет психології

11

6

78.25

4

-

58.45

2

15

-

76.5

2

14.

Факультет соціології

13

14

91,85

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Філософський факультет

22*

24

251,55

8*

1

141,6

3

14*

18

189,3

4

16.

Юридичний факультет

16

7

185,05

10

12

246

2

25

22

464,5

-

17.

Інститут журналістики

15

3

229,6

-

-

-

-

22

5

193,9

6

18.

Інститут міжнародних відносин

17

7

366,65

7

1

179,9

5

20

13

255,85

3

19.

Інститут філології

25

22

372,31

21

13

388,45

9

100

77

1292,77

21

20.

Військовий інститут

2

3

26,4

3

-

67,1

3

9

-

106,75

4

Усього

184

149

2798,11

66

42

1484,35

31

235

158

3007,02

46

Разом

252

210

3547,79

98

55

2133,13

48

325

215

3730,69

60

* - на даний час на філософському факультеті внесено: 6 монографій, 6 підручників, 1 навчальний посібник.

Крім того, співробітниками факультетів (інститутів) видано:

Природничі факультети: ННЦ “Інститут біології” – 7 методичні розробки, 2 довідники; Астрономічна обсерваторія – 1 довідник; Механіко-математичний факультет – 1 методичне видання, 9 довідників, 2 словники, 1 курс лекцій. *На фізичному факультеті зросла кількість статей на 19, у зарубіжних виданнях – 10, у Scopus та інших базах – 7, в українських виданнях – 9, у Scopus та інших базах 5, у фахових виданнях України – 8.

Соціогуманітарні факультети: філософський факультет – 2 словники; Інститут журналістики – 2 навчально-методичні комплекси, 4 збірники наукових праць, 2 методичні рекомендації, 1 тексти лекцій, 1 матеріал до лекцій, 4 словники, 1 хрестоматія, 1 матеріал до хрестоматії; Інститут філології – 101 методична розробка, 27  словників; економічний факультет – 44 одиниці навчально-методичної літератури, 3 довідники, 3 словники; Військовий інститут – 2 довідники, 2 словники; історичний факультет – 5 довідників; юридичний факультет – 9 науково-практичних коментарів, 20 робочих навчальних програм, 4 довідники. *На філософському факультеті зросла кількість статей на 113.

Таблиця 2.6 – Опубліковані у 2012 наукові статтіз/п

Підрозділи

університету

Всього

Внесено в базу НДЧ

У зарубіжних виданнях

В українських виданнях

З імпакт – фактором

Співавтори

всього

з них у Scopus та інших базах

всього

з них у Scopus та інших базах

з них у фахових виданнях України

більше 10

від 3 до 10

від 1 до 3

менше 1

студенти

у тому числі, студенти одноосібно

аспіранти

молоді працівники (до 35 років)

тільки викладачі Університету

немає викладачів Університету

є тільки штатні працівники НДЧ Університету

є штатні працівники НДЧ Університету

  1. Природничі факультети

1.

ННЦ “Інститут біології”

516

403

104

44

395

39

320

-

9

20

36

64

1

97

245

19

196

75

364

2.

Географічний факультет

376

352

24

-

352

-

274

-

-

-

-

87

55

63

156

217

117

33

31

3.

Геологічний факультет

167

125

14

2

153

4

122

-

1

1

-

13

-

35

78

26

38

15

61

4.

Факультет кібернетики

211

235

36

-

175

3

143

-

-

1

13

11

-

59

97

40

62

32

87

5.

Механіко-математичний факультет

165

172

40

11

125

15

110

-

-

7

19

7

1

40

71

72

31

9

26

6.

Радіофізичний факультет

170

120

65

50

105

9

46

1

15

27

16

68

1

47

126

55

47

16

81

7.

Фізичний факультет

270*

231

147

118

123

49

118

-

25

46

97

26

1

57

101

92

87

-

157

8.

Хімічний факультет

282

274

187

180

97

2

60

-

48

54

84

18

-

83

189

36

140

135

236

9.

Інститут високих технологій

96

19

60

58

23

10

23

1

20

24

22

9

-

14

47

39

1

-

25

10.

Астрономічна обсерваторія

76

58

20

13

56

13

56

-

4

4

13

3

-

12

30

-

76

40

76

Усього

2329

1989

697

476

1604

144

1272

2

122

184

300

306

59

507

1140

596

795

355

1144

  1. Соціогуманітарні факультети

11.

Економічний факультет

867

817

169

32

698

133

536

-

-

1

164

81

48

261

464

228

161

10

25

12.

Історичний факультет

734

502

40

-

694

-

483

-

-

-

-

93

91

169

135

385

85

18

2

13.

Факультет психології

271

122

38

-

233

-

140

-

-

-

-

5

-

4

-

2

32

-

-

14.

Факультет соціології

127

91

6

-

121

-

-

-

-

-

-

2

-

20

-

76

-

21

1

15.

Філософський факультет

279*

272

7

-

250

2

191

-

-

-

-

27

-

36

-

61

43

-

-

16.

Юридичний факультет

500

500

24

-

476

-

476

-

-

-

-

3

-

62

171

443

33

4

4

17.

Інститут журналістики

361

72

17

-

345

-

174

-

-

-

-

12

-

54

67

215

4

8

2

18.

Інститут міжнародних відносин

422

145

32

-

348

-

312

-

-

-

-

67

41

87

59

179

37

63

2

19.

Інститут філології

1229

1146

79

-

1150

-

998

-

-

-

-

167

-

239

556

904

-

48

48

20.

Військовий інститут

141

122

14

-

127

5

108

-

-

-

-

1

-

13

31

17

111

-

6

Усього

4931

3789

426

32

4442

140

3418

-

-

1

164

458

180

945

1483

2510

506

172

90

Разом

7260

5778

1123

508

6046

284

4690

2

122

185

464

764

239

1452

2623

3106

1301

527

1234

Як бачимо наповнення бази даних НДЧ факультетами виконується ще не на належному рівні. З цього приводу відмітимо, що в 2013 планується всі звіти підрозділів отримувати в автоматичному режимі – з бази даних НДЧ.

Також зазначимо, що співробітники підрозділів соціогуманітарного напрямку значно менше публікуються у виданнях, що включені до різних наукометричних баз даних. Це має як об’єктивні так і суб’єктивні причини. З іншого боку, у цих підрозділів є приклад для наслідування – економічний факультет, який провів організаційні заходи по включенню кількох видань до бази РИНЦ, а також ретельно перевірив наявність видань, у яких публікуються співробітники, у науко метричних базах. І, як наслідок, має 165 публікацій у виданнях, що включені до різних наукометричних баз даних.

Також доцільно сформувати університетську систему мотивації науково-дослідницької діяльності. Зокрема, розробити систему матеріальних заохочень за публікації у виданнях, які вхо­дять до системи SCOPUS та інших наукометричних баз даних. Для цього потрібно визначити "вартості" кожної такої публікації (у тис. грн.) для природничих і соціогу­манітарних підрозділів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка