Свідоцтво про атестацію відСторінка37/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   184
Хімічний факультет
Проведено ціленаправлений синтез ряду різнометалічних фосфатів сімейства NASICON, які є основою нових суперйонних провідників. Розроблено методики отримання зазначених сполук у полікристалічному, склокерамічному і склоподібному станах, електропровідні властивості яких є на рівні кращих сполук-аналогів (під керівництвом М.С. Слободяника - для пошуку нових електропровідних матеріалів).

Виявлено нові закономірності формування кристалічних граток для подвійних фосфатів, що є перспективними для створення сучасних люмінофорів та нелінійно-оптичних матеріалів з особливими характеристиками. (для створення нових нелінійно-оптичних матеріалів - під керівництвом М.С. Слободяника).

Запропоновано унікальну технологію застосування нетоксичних водорозчинних фулеренів як високоефективних протипухлинних агентів, які, активуючи роботу імунної системи організму, здатні перешкоджати прогресуванню та метастазуванню злоякісної пухлини (під керівництвом М.С. Слободяника, Ю.І. Прилуцького - для медицини).

Розроблено методи синтезу нових похідних ізотіохроман-4-он 2,2-диоксиду, флавоноїдів ізокумаринової будови, 7’-гідрокси-3,4’-бікумаринів, дигідроізокумаринів і Н-2-бензопіран-1-онів. Досліджено взаємодію 2-(2-(4-гідрокси-(метокси)феніл)-2-оксоетил) бензойних кислот з DMFDMA, реакції похідних 7-гідроксинеофлавонів з малонодинітрилом, взаємодію -4Н-хромен-4-онів з вторинними циклічними амінами.- (під керівництвом Воловенка Ю.М. та Хилі В.П. –синтез потенційно біологічно активних речовин).

Проведено систематичне дослідження реакцій 1-етоксиізоіндолу. Синтезовано нові моно- та біс-адукти Міхаеля. Вперше досліджено реакції ізоіндолів в структурованому середовищі (під керівництвом З.В. Войтенко - для проведення органічних реакцій в водних розчинниках (для екології та фармацевтичних досліджень).

Вивчено реакцію Біджинеллі в присутності Me3SiCl. Винайдена нова мультикомпонентна реакція типу Біджинеллі (під керівництвом О.М.Бойка).

Показано, що комплекси Сu (ІІ) є зручними будівельними блоками для отримання супрамолекулярних систем з пористими кристалічними гратками (під керівництвом І.О. Фрицького – для створення нових матеріалів).

Обробка нановолокон β-SiC сумішшю HF/HNO3 сприяє розчиненню поверхневого шару нановолокон та утворенню значної кількості поглиблень достатнього об’єму для формування в них високоактивної фази Cu2(OH)3NO3, яка є стабільною протягом всього каталітичного процесу окислення СО. (Під керівництвом Іщенко О.В. – для екології).

Одержані Со-вмісні сенсори на основі нанорозмірного матеріалу 3,2%Со/SnO2/0,15%Sb2O5, більш чутливі до мікроконцентрації Н2, мають більшу швидкодію та більш широкий діапазон вимірювання концентрації Н2 в повітрі, ніж сенсори такого ж складу, виготовлені з мікрокристалічного матеріалу, отриманого методом співосадження. Досліджено порувату будову та морфологію наночасточок, природу груп на поверхні органомінеральних наноматеріалів, способи регулювання хімічних та структурних властивостей нових аналітичних систем на їх основі (Під керівництвом Н.П.Максимович – для створення сенсорів).

Отримано наносорбенти і наномаркери на основі кремнеземів різних типів та органічних реагентів для концентрування і детектування токсикантів неорганічної й органічної природи, зокрема іонів металів, їхніх співіснуючих форм, аніонів, органічних речовин, біоактивних сполук. На основі нових аналітичних систем розроблено низку аналітичних методик, зокрема, методики визначення тетрацикліну, сорбітолу, білків тощо у продуктах харчової та косметичної промисловості та біооб’єктах, серед них, методику визначення купруму в урині впроваджено в лабораторну практику ДУ «Інститут нефрології» НАМН України (під керівництвом Запорожець О.А. та Зайцева В.М. – для екології та медицини).Розроблено методику ковалентного введення «легуючих» мономерів в полістирол. Показана можливість отримання в полімерних матрицях золів срібла з нанорозмірним вузьким розподілом за розміром та стабільних в часі частинок. Встановлено, що із збільшенням концентрації аніонного барвника в плівках поліепоксипропилкарбазолу спостерігається аномальне зростання фотоструму: час його зростання набагато менше часу його релаксації після вимкнення світла. Виявлено ефект пам’яті плівок на опромінення світлом. Показано високий ступінь інкапсуляції преднізолону та -токоферолацетату міцелами МОПЕО-b-ПКЛ і МОПЕО-b-ПАК/ПАК-b-ПЕО-b-ПАК. Знайдено оптимальні умови і оптимальна полімер-неорганічна матриця для синтезу Ag-наночастинок при фотохімічному відновленні цитрату срібла (Під керівництвом Колендо О.Ю., Желтоножської Т.Б. та Давиденка М.О. - для створення нових матеріалів з корисними властивостями).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка