Свідоцтво про атестацію від



Сторінка32/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   184
Радіофізичний факультет
Встановлено значний вплив адсорбції атомів Gd на роботу виходу поверхні Si(113) в основному за рахунок зменшення електронної спорідненості. Зі збільшенням ΘGd робота виходу поступово зменшується до мінімального значення ≈ 0.8 еВ при ΘGd ≈ 4.5 МШ. Мінімум роботи виходу обумовлений утворенням певної збагаченої атомами Gd форми силіциду. Експозиція системи Gd/Si(113) в O2 та в СО приводить до температурної стабілізації роботи виходу. Поверхня зберігає φ ≤ 1 еВ при відпалі до температур  6000С. Адсорбційна система Si(113):Gd може бути цікавою для практичного застосування, наприклад, як ефективний польовий емітер (наук. кер. академік НАНУ, д. ф.-м. н., проф. Находкін М.Г.).

Теоретично досліджено поширення поверхневих електромагнітних хвиль на межі лівого середовища (ЛС) та звичайного середовища. Визначені частотні межі областей існування таких хвиль. Показано, що ТЕ- і ТМ- поверхневі хвилі не співіснують в одному частотному діапазоні. Доведено, що 2D-межа поділу ЛС та звичайного середовища може проявляти властивості 2D лівого середовища для поверхневих хвиль. Ці хвилі можна характеризувати повним потоком енергії і груповою швидкістю, які збігаються між собою за напрямком. Як наслідок, спостереження всіх специфічних ефектів, передбачених для об'ємних хвиль в ЛС (наприклад, негативний ефект Допплера та інвертований черенковський кут), можна очікувати для поверхневих хвиль у двовимірній геометрії (наук.кер. д.ф.-м.н., проф. Анісімов І.О.).

Запропонований та теоретично досліджений новий метод реалізації керованого ядерного синтезу при низькій енергії за рахунок використання когерентних корельованих станів взаємодіючих частинок. Досліджені фізичні механізми, які приводять до можливості дуже істотного збільшення прозорості потенціальних бар'єрів, які перешкоджають взаємодії заряджених частинок, за рахунок таких станів. Побудована теоретична модель формування корельованих станів за рахунок монотонного та періодичного збурень квантової системи. Показано, що в умовах реального експерименту такий метод дозволяє на багато порядків збільшити дуже малу прозорість кулонівського бар'єру і реалізувати енерговигідний синтез за участю як легких, так і важких ізотопів. Розвинуто теорію міжмолекулярних взаємодій у розчинах (д.ф.-м.н., проф. Висоцький В.І.).

Теоретично та експериментально проведені дослідження особливостей поширення електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль в багатокомпонентних нанокомпозитах. Проведені дослідження резонансних властивостей дискових магнітодіелектричних резонаторів із залізо-ітрієвого гранату, нікелевого фериту та гексафериту барію в діапазоні частот 40-110 ГГц. Отримані математичні алгоритми розрахунку характеристик фотонних та фононних кристалів при розповсюдженні в них електромагнітних та акустичних хвиль. Досліджені зонди для дефектоскопії неоднорідностей приповерхневого шару (наук. кер. д.ф.-м.н.,проф. Григорук В.І.).

Скомпоновано загальну принципову схему інтелектуального датчика вимірювання екологічних параметрів довкілля. Датчик може вимірювати концентрацію в повітрі хлору та йоду (наук. кер. к.ф.-м.н., доц. Коваль І.П.).

Розроблено числову математичну модель багатозв’язних планарних хвилеводних структур. Проаналізовано та визначено теоретичну базу, що дозволяє проводити розрахунок смужкових фільтрів та напрямлених відгалужувачів планарного типу. Розроблено структурну схему нового типу мікрохвильового скануючого мікроскопу з керованим активним зондом модуляційного типу та некерованим НВЧ генератором – НВЧ синтезатором з фіксованими частотами. Запропоновано програмний метод підвищення роздільної здатності візуалізації приповерхневих дефектів. Проаналізовано дисперсію зворотних об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал в тривимірному просторі хвильових чисел та частот. Виявлено аномальне поглинання випромінювання нанометровою золотою плівкою (наук. кер. к.ф. - м.н., доц. Гайдай Ю.О.).






Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка