Свідоцтво про атестацію відСторінка26/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   184
Географічний факультет
Під керівництвом чл.-кор. НАНУ проф. Гродзинського М.Д. проведені роботи по складанню ландшафтної карти в України в масштабі 1:500000, та розроблення основної схеми фізико-географічного районування держави. В результаті комплексного дослідження і моделювання на основі теорії нечітких множин з’ясовано науку нових закономірностей щодо територіальної диференціації природних умов України. Виявлений ефект субмеридіональної (вздовжширотної) секторності клімату і ландшафтів України. Проф. Самойленко В.М. розроблено методику моделювання берегових систем.

Під керівництвом проф. Бортника С.Ю. розроблено структуру Комплексного атласу міста Києва, до якої входять різномасштабні спеціальні карти природнього, соціально-економічного та рекреаційного змісту. Проф. Герасименко Н.П. виконано реконструкцію умов проживання моделі скіфської доби та середніх віків. Реконструйовано фази розвитку голоценової рослинності Чорних гір (США). С.н.с. Дубіс. Л.Ф. виявила основні етапи інтенсивного розвитку еолових процесів та фаз дюноутворення правобережної системи Українського Полісся.

Під керівництвом чл.-кор. НАПН Олійника Я.Б. встановлено структуру історико-географічної характеристики природокористування та виявлено трансформаційні зміни в його системі. Досліджено нові підходи до формування критеріїв та показників природокористування в Україні. Під керівництвом проф. Іщука С.І., проф. Мезенцева К.В., доц. Мезенцевої Н.В. здійснені розробки, які стосуються: особливостей розвитку агломерацій кластерів в регіональній економіці в контексті сталого розвитку; суспільно – географічних засад формування регіональної конкурентоспроможності; основних тенденцій розвитку ринку нерухомості України та прогнозування його розвитку на наступні роки; дослідження конкурентних засад формування експорт потенціалу регіонів України; дослідження інвестиційного – інституціональних аспектів формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях.

На кафедрі країнознавства та туризму під керівництвом проф. Любіцевої О.О. визначені історико-географічні зрізи формування та розвитку системи рекреаційно-туристичного природокористування. Проф. Смирнов І.Г. розвиває напрямок геологістики, зокрема зв’язки України з іншими країнами. Доц. Винниченком І.І. розвинуті уявлення з етногенного туризму та історико-географічних питань етнічної спадщини.

На кафедрі геодезії та картографії під загальним керівництвом завідувача доц. Даценко Л.М. співробітниками НДС отримано такі наукові результати: досліджені питання інформаційного забезпечення виготовлення моделей, необхідних при створенні картографічних творів; розроблені 2 класифікації зображувальних засобів на процес редагування тривимірних об’єктів картографічного зображення (м.н.с. Орещенко А.В.); на основі принципів картосеміотики розроблені принципи представлення просторо- змістовної інформації про об’єкт картографування; обгрунтовано інформаційне навантаження картосеміотичних моделей і зміст корисного модуля телекомунікацій (н.с.Онищенко М.І.).

На кафедрі гідрології та гідроекології під керівництвом проф. Хільчевського В.К. проведено аналіз сучасної мережі гідрохімічного моніторингу для обгрунтування вибору репрезентативного періоду спостережень. Створено інформаційний банк даних гідрологічних та гідрохімічних характеристик. Проф. Ободовським О.Г. та його науково-дослідницькою групою (ст.н.с. Онищук В.В., н.с. Розлач З.В., ас. Коноваленко О.С.) створено монографічне видання, в якому висвітлено методику гідроморфологічної оцінки екологічного стану рівнинних річок. Встановлені основні узагальнюючі показники при проведенні вказаної оцінки стосовно транскордонних водних об’єктів. Виконана прогнозна оцінка стійкості русла Десни на основі змін її водності. Доц. Гребенем В.В. в рамках виконання двох госдоговірних тем розроблені принципи та критерії поділу території України на гідрографічні одиниці та виділення в їх межах водогосподарських ділянок надано рекомендації стосовно узгодження існуючої схеми водогосподарського районування території України до вимог ВРД ЄС.

Науковцями кафедри метеорології та кліматології (проф. Сніжко С.І.) розроблені структура і науково-методичне забезпечення розділу «Кліматичні умови» атласу водного балансу Західної України. Ас. Шевченко О.Г. проведено дослідження хвиль тепла, проаналізовано Європейські нормативи та індекси з якості повітря. Доц. Паламарчук Л.В. виконала прогноз змін клімату України на ХХІ століття з використанням моделі МЗЦАО, що використано в«Національній доповіді про стан навколишнього середовища в Україні».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка