Свідоцтво про атестацію від


«Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік»Сторінка183/184
Дата конвертації27.03.2020
Розмір7,82 Mb.
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   184
«Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:
підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік»

від 4 березня 2013 року
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи
С.А. Вижви «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік», Вчена рада університету зазначає, що в цілому у 2012 році науково-дослідницька робота організовувалася і проводилася на усіх факультетах/ в інститутах та інших наукових підрозділах задовільно.

Проведено ряд організаційних заходів на рівні університету. Зокрема, зареєстрована торгова марка; університет вперше терміном на чотири роки внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; отримана ліцензія на право провадження діяльності з використанням джерел радіаційного випромінювання; атестована вимірювальна лабораторія; продовжено членство в Європейській (EEN) та національній (НМТТ) мережах трансферу технологій та здійснено низку інших важливих заходів.

Тематичний план наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012 рік включав 123 науково-дослідні роботи, з яких 67 (1 бюджетна та 66 договірних) завершені у 2012 році, а 56 є перехідними (55 бюджетних, 1 договірна).

Усі наукові дослідження виконувалися в рамках 11 загальноуніверситетських комплексних наукових програм; 44 науково-дослідні роботи за договорами із замовниками у 2012 році також були складовими частинами державних і галузевих програм (планів).

Загальний обсяг проведеного через бухгалтерію університету фінансування наукових досліджень у 2012 році склав 91.334,5 тис. грн.

За рахунок коштів загального бюджетного фонду виконувалося 56 наукових тем, загальний обсяг фінансування яких склав 68.154,4 тис. грн.

Зменшення у 2011 році обсягу бюджетного фінансування науково-дослідних тем університету (58.280,1 тис. грн. у порівнянні з 59.400,0 тис. грн. у попередньому 2010 році) призвело до того, що співробітники НДЧ отримували протягом 2011-2012 років у середньому 80% посадового окладу. Поетапне підвищення заробітної плати (у 2012 році вона підвищувалась шість разів) разом зі зменшенням фінансування із загального бюджетного фонду призвело до дефіциту фонду оплати праці на січень місяць 2013 року, який становив 16% порівняно із груднем 2012 року. Незважаючи на це, вдалось зберегти найкращих науковців, а проведений конкурс на заміщення наукових посад став найбільш масштабним за останні роки.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (договірні наукові дослідження) виконувалися 67 науково-дослідних тем та 91 договір щодо надання платних послуг у сфері науки загальним обсягом фінансування 23.180,1 тис. грн. Найбільший внесок до коштів спецфонду за рахунок виконання договірних науково-дослідних робіт зробили: хімічний факультет – 6.577,1 тис. грн., ННЦ Інститут біології – 5.098,5 тис. грн., Міжнародний центр ядерної безпеки – 4.358,7 тис. грн., економічний факультет – 1.573,0 тис. грн., факультет кібернетики – 1.451,7 тис. грн.

Співвідношення обсягів фінансування фундаментальних і прикладних робіт по загальному фонду становить 9:1, по спеціальному фонду держбюджету – 1:9. За результатами рейтингування наукових тем у 2012 р. внесені зміни до тематичного плану щодо співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень на 2013 рік, яке становитиме 13:7, що наближається до рекомендованих МОНмолодьспорту для класичних університетів співвідношень 60:40.

У 2012 році розширився обсяг консультативних та наукових послуг: науково-консультаційний центр надав послуг на суму 2.603,4 тис. грн.; послуги науково-технічної експертизи, надані науковими підрозділами, склали 1.886,2 тис. грн.; через корпорацію «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» виконано шість проектів на суму 501 тис. грн.

На кожну гривню, виділену державою на фінансування науки із загального фонду Державного бюджету України, припадає 0,35 гривні зі спеціального фонду бюджету (у 2011 році – 0,21 грн.).

Наукові дослідження в університеті проводилися за міжнародними грантами та за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій (УНТЦ, ТЕМПУС, Рамкова програма FP7 (ЄС), НАТО, CRDF, Visby Programme Swedish Institute, SPIE, ОSA тощо). Згідно з отриманою від факультетів/ інститутів інформацією обсяг коштів на ці дослідження, стажування за кордоном та індивідуальних грантів для участі у конференціях склав 10.174,6 тис. грн.

Із врахуванням цих надходжень кошти, отримані із зовнішніх джерел, становлять 0,51 грн. на кожну гривню, виділену державою на фінансування науки із загального фонду Державного бюджету (у 2011 році – 0, 40 грн.).

Науковий потенціал університету залишається на високому рівні. У 2012 році в університеті працювали 2 536 науково-педагогічних працівників та 983 штатні співробітники НДЧ. Докторантура, аспірантура та ад’юнктура університету нараховує 120 докторантів, 1 566 аспірантів та 14 ад’юнктів.

У 2012 році зараховано до докторантури 43 особи, серед яких 14 працівників університету (у 2011 році – 40 осіб, 12 з яких – працівники університету), прийнято до аспірантури 501 особу (у т.ч. 22 за контрактом) та 4 ад’юнкти. Докторантами та співробітниками університету захищено 27 докторських, а аспірантами 2012 року випуску та співробітниками університету – 172 кандидатські дисертації. Ефективність докторантури складає 62%, аспірантури – 60%, ад’юнктури – 67%.

У 45 спеціалізованих вчених радах університету захищено 453 дисертації, у тому числі 56 докторських та 397 кандидатських.

У той же час МОНмолодьспорту України висловлювало зауваження щодо роботи спеціалізованих вчених рад підрозділів університету, зокрема інституту журналістики, ННЦ «Інститут біології», економічного факультету, інституту філології. Відмінено рішення спецради Д. 26.001.36 інституту журналістики стосовно присудження ступеня кандидата наук. Були зауваження щодо формування спеціалізованих вчених рад філософського факультету та факультету соціології, а також щодо недотримання процедури попереднього розгляду та захисту дисертацій в інститутах міжнародних відносин та філології.

У 2012 році науковими та науково-педагогічними працівниками університету опубліковано: 252 монографії (у 2011 р. – 227), 98 підручників (у 2011 р. – 98), 7 260 наукових статей (у 2011 р. – 7 321), у тому числі 1 123 – за кордоном (у 2011 р. – 949). Найбільше наукових статей за кордоном у 2012 році опубліковано співробітниками хімічного (187), економічного (169) та фізичного (147) факультетів.

За підсумками наукової діяльності та за фактом опублікування статей, що включені до наукометричної бази Scopus, 83 науковці НДЧ, які мають h-індекс (індекс Гірша) не менше 3, одержали грошові винагороди.

Водночас, важливість оцінювання науковців за результатами їхньої діяльності не завжди знаходить підтримку в підрозділах. Так єдиний із науковців ННЦ «Інститут біології», який потрапив до Топ-100 університету, був переведений на 0,5 ставки і позбавлений премії за результатами року, а співробітник фізичного факультету взагалі звільнений із роботи.

Проведено заходи щодо покращення структури і управління апаратом НДЧ, відновлено і переведено на нову програмну платформу базу даних, базу публікацій, модернізовано сайт, п’ятьма мовами випущено рекламні буклети «Наука в Київському університеті», започатковано проект відслідковування в наукометричних базах даних рейтингу університету в цілому і окремих науковців і викладачів зокрема.

Результати наукових досліджень були враховані при підготовці та оновленні 594 лекційних курсів та спецкурсів, 91 лабораторного та практичного занять.

У 2012 році 150 студентів одержали нагороди за призові місця у 2-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних напрямів науки, 44 – стали переможцями престижних міжнародних олімпіад і конкурсів, 46 – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 12 студентів отримують стипендії Президента України, а 102 – інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів.

НТСА університету провело ряд заходів, серед яких «Шевченківська весна».

Співробітники університету взяли участь у 36 виставках, на яких представили 987 експонатів.

Здійснено організаційно-консультативне забезпечення та супроводження виконання освітньої бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном». Університетом направлено на стажування 41 особу, з яких студентів – 16, аспірантів – 9, науково-педагогічних працівників – 16. Учасники конкурсу направлені на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів, наукових установ Європи, США, Японії. Загальний обсяг фінансування – 4.777.072 грн. Термін виконання програми – 2012/2013 навчальний рік.

У 2011/2012 навчальному році від університету за цією програмою 40 осіб, з яких студентів – 27, аспірантів – 6, науково-педагогічних працівників – 7 було направлено на навчання та стажування у провідні вищі навчальні заклади 6 країн світу (Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Італія, Нідерланди). Загальний обсяг фінансування по університету склав
8.087.903,63 грн.

Лауреатами Державної премії України в галузі освіти 2012 року стали 4 працівники університету, лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року – 14 працівників університету.

Співробітники та студенти університету стали переможцями багатьох національних та міжнародних конкурсів.

Однак, незважаючи на вище зазначені позитивні результати, слід констатувати, що в останні роки не відбулося очікуваних суттєвих змін, які б зумовили якісне підвищення рівня наукових робіт, їх інноваційну спрямованість, комерціалізацію результатів тощо.

Серед невирішених проблем найбільш нагальними є:  • впровадження конкурсної системи фінансування наукових тем з наданням пріоритету міждисциплінарним та міжгалузевим дослідженням;

  • концентрація матеріальних та кадрових ресурсів на напрямках, що дозволяють пришвидшити впровадження наукових розробок науковців університету у виробництво, бізнес та сприяють підвищення рейтингу університету;

  • налагодження ефективної системи морального та матеріального стимулювання за наукові досягнення, публікації, експозиції на престижних виставках;

  • розгортання діяльності корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»;

  • переведення міжнародної наукової співпраці із площини мобільності до співробітництва.

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   184


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка