Сучасні технології навчання в системі вищої освітиДата конвертації02.01.2019
Розмір38,5 Kb.

Василенко І.О., викладач,

кафедра іноземних мов ф-ту маркетингу


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти в сучасній Україні є інформатизація. Під поняттям інформатизація навчального процесу мається на увазі створення, впровадження та розвиток середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій. Головною її метою є підготовка фахівців до повноцінного життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, комплексне перетворення педагогічного процесу, підвищення його якості та ефективності.

Постійний розвиток технологій призводить до того, що у сфері освіти регулярно застосовуються нові інформаційні продукти. Можливо виділити основні інновації системи освіти: (1) застосування новітніх комп’ютерних технологій; (2) впровадження загального доступу до мережі Інтернет; (3) використання програмного забезпечення з метою навчання та контролювання знань; (4) урахування сучасних інформаційних технологій при формуванні методів викладання.

Оскільки темпи модернізації освіти постійно зростають, сьогодні актуальною стає проблема вибору. Технологій та методик навчання пропонується дуже багато і для того, щоб відібрати для освітньої сфери тільки дійсно ефективні, необхідно використовувати Інтернет, вести спілкування через он-лайн конференції, проводити опитування, щоб враховувати інтереси та побажання якомога більшої кількості студентів. Так, при дистанційному навчанні у разі доступу до Інтернету студент завжди може поспілкуватись з викладачем за допомогою електронної пошти, або стати учасником форуму на відповідну тему.

Одним із сучасних методів навчання є презентація, яка формує у студентів знання та навички, а також розвиває продуктивне мислення, самостійність, спрямовує до колективної співпраці, полегшує сприйняття навчального матеріалу, дає поштовх до формування конкретних уявлень, точних понять. Викладач за допомогою мультимедійної презентації концентрує увагу студентів на головному, виділяє основні аспекти предмету, супроводжуючи показ поясненнями, стимулює до пізнавальної діяльності. Презентації дають можливість виділити структуру матеріалу, який вивчається, створити найкращі умови для запам’ятовування, показати зв’язок теорії з практикою, найповніше розкрити суть та закономірність явищ, які вивчаються. Таким чином інновації впроваджуються безпосередньо в організацію навчального процесу, в програми та методики, що є якісним кроком вперед всієї системи вищої освіти, оскільки даний процес сприяє просуванню студентів до отримання навичок самостійної освіти.

Однією із новітніх освітніх програм стала програма «Партнерство в навчанні», яка надає можливість кожному користувачеві мати доступ до найсучасніших інформаційних технологій, здобувати навички для більш якісного навчального процесу.

В освіті неможливо зробити кардинальні зміни за один день. Але застарілі методики надання знань самі з часом замінюються новими. В залежності від інновацій навчальному закладу може знадобитись повне технічне переобладнання або незначні зміни в роботі, оскільки існує і так звана відносна модернізація, коли залишається основний навчальний процес, а змінюються деякі його напрямки та складові.

Реалізація інноваційних технологій в системі освіти є життєво необхідною, гарантує стійке існування нашого університету в нових умовах та дозволяє сміливо дивитись у майбутнє.Питання:

  • Які чинники впливають на підготовку конкурентоспроможних фахівців?

  • На формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця впливає багато чинників, серед яких можна виділити застосування класичного лекційного навчання, інформаційних технологій, ігрових технологій, методів проблемного навчання, використання аудіовізуальних засобів, дистанційне навчання, індивідуальне та ін.

  • Які завдання стоять перед викладачем ВНЗ щодо застосування інформаційних технологій у навчальному процесі?

  • Сучасний викладач ВНЗ повинен мати певну інформаційну компетенцію та бути здатним не тільки користуватись готовими програмними продуктами, але й впроваджувати інформаційні технології в навчальний процес, створювати власні навчальні програмні засоби.

  • Якими шляхами може відбуватися використання інформаційних технологій?

  • Це залежить від потреб певного типу занять. Можна відмітити використання електронних підручників, відео, аудіо файлів, створення презентацій, web-сторінок, застосування програм розпізнавання тексту, перекладачів, словників та ін.

  • Яка дидактична концепція лежить в основі навчання із застосуванням інформаційних технологій?

  • По-перше, це надання максимально доступної навчальної інформації, яка б сприяла розкриттю творчих здібностей студентів, давала поштовх до самостійної пізнавальної діяльності. По-друге, завдяки цим технологіям відбувається підвищення ефективності навчального процесу, оскільки він стає більш персоніфікованим.

Каталог: get file
get file -> Загальна характеристика роботи
get file -> Загальна характеристика роботи
get file -> Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період до 2020 р
get file -> Кнеу ім. Вадима Гетьмана тестування як одна із форм контролю засвоєння лінгвістичного матеріалу
get file -> Мотивація успішного опанування іноземних мов як засіб досягнення професійного успіху
get file -> Д. Г. Лук’яненко Введено в дію наказом від
get file -> Дистанційне навчання – як засіб мовної підготовки майбутнього фахівця
get file -> А. М. Колот 25 травня 2017р
get file -> Ільницький Д. О., к е. н


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка