Сучасні підходи до розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклуСкачати 46,87 Kb.
Дата конвертації04.04.2019
Розмір46,87 Kb.
ТипУрок
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування творчої, мислячої особистості. Головною метою школи, як зазначено в Концепції загальної середньої освіти, є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу та таких індивідуальних здібностей особистості, які забезпечать їй досягнення життєвого успіху.

Тому зараз все більше уваги приділяється питанням творчого розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва.

Відомо, що мистецтво завжди має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання в школі потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення їх індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. Серед навчальних дисциплін загальноосвітньої школи, покликаних вирішувати означене завдання, предмети мистецького циклу, спрямовані на розвиток кращих якостей особистості, творчих здібностей учнів. Засобами мистецтва мають бути створені умови для виникнення в дитині натхнення до творчості, стійкого бажання жити в гармонії з навколишнім світом, що неодмінно сприятиме відродженню національної культури. Вивчення предметів художньо – естетичного циклу в системі загальної середньої освіти (музика, візуальне (образотворче ) мистецтво, художня культура, основи етики), є важливим чинником безперервного духовного розвитку, естетичної та загальної культури підростаючого покоління, гуманізації навчально – виховного процесу. Як зазначено в документах Державного стандарту загальної середньої освіти, зміст шкільної художньо - естетичної освіти розкриває перед учнями розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури в контексті культурологічних процесів людства, основи естетичних знань, прилучає учнів до творчої діяльності в окремих видах мистецького самовираження.

Інноваційна діяльність вчителя мистецьких дисциплін передбачає дотримання основних принципів навчально – виховних технологій і направлена на виконання низки завдань:

– опанування учнями художньо-практичними вміннями;  • розвиток художніх здібностей, асоціативного мислення;

– виховання потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному

самовдосконаленні;

– розкриття природних даних й творчих вмінь, що закладені природою;

– залучення учнів до власної творчості, пробудження й розвиток інтересу,

художнього смаку, зацікавленості учнів до предметів художньо-естетичного циклу;

– сприяння розвитку пізнавальної та творчої активності учнів в музичному,

образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві, художній творчості, активізації самостійного творчого пошуку при вирішенні мистецьких завдань.

Якою ж повинна бути система роботи вчителя мистецьких дисциплін, щоб розвивати в сучасних умовах творчу, креативну особистість, здатну на самовизначення й самоствердження в різних сферах життєдіяльності. Як спрямувати зусилля вчителя на якісний результат навчання й виховання учнів, на розкриття їх творчих здібностей?

Перш за все, це навчальна діяльність, яка включає організацію самоосвітньої діяльності учнів, використання нестандартних форм проведення уроків, створення творчих мистецьких проектів, враховуючи індивідуальні здібності кожного учасника навчально – виховного процесу. Саме різноманітність методик робить процес навчання дійсно творчим , збуджує зацікавленість учнів і покращує розуміння й засвоєння матеріалу. Впроваджуючи на своїх уроках нестандартні форми роботи та, враховуючи сучасні вимоги до викладання предметів мистецького циклу, вчителі музики, образотворчого мистецтва та художньої культури мають за мету виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх творчі нахили та здібності, вчать самостійності у навчанні та використанні отриманих знань та навичок у побуті та у подальшому житті. І саме в цьому завдання вчителя – допомогти учням знайти себе в житті. Створити для нього ситуацію успіху, пробудити й розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене туди природою. Звичайно, розвивати творчі здібності можна по – різному. Окремі учні, схильні до творчості, розвивають на уроках мистецтва свої здібності, вдосконалюють навички малювання, співу та творчої інтелектуальної та мистецької діяльності. І тут важливу роль повинна відігравати мотивація діяльності дитини, під час якої саме вчитель спрямовує мотивацію діяльності учнів на позитивний настрій, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школярів, розвивати їх уяву, асоціативне мислення, здатність виконувати різноманітні творчі завдання. І єдиним, на мою думку, є інноваційні технології навчання. Саме інноваційні підходи повинні забезпечувати позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяють розвитку дитячої творчої особистості. Сьогодні, сучасний вчитель прагне дати учням знання якісного рівня, зробити урок цікавим , досягти максимального взаєморозуміння та співпраці між учителем та учнем.

Впроваджуючи систему роботи вчителів художньо – естетичного циклу навчальних закладів з використанням нестандартних форм навчання для розвитку креативноті учнів, можна з упевненістю сказати, що в результаті інноваційних підходів до навчальної діяльності, значно підвищується рівень та якість знань учнів, вони із задоволенням виражають себе у власній творчості, беруть активну участь у позакласній та позашкільній діяльності.

Щоб значно покращити й активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, вчителі мистецьких дисциплін активно залучають учнів до різноманітних мистецьких конкурсів та фестивалів. Тематика заходів естетичного напрямку включає літературно – музичні композиції з національним спрямуванням, конкурси на краще виконання патріотичних пісень, бесіди по картинах сучасних хужожників, виставки малюнків та виробів тощо.

Звісно, якщо вчитель ставить за мету розвивати творчі здібності учнів, формувати їх творчу особистість, він сам повинен бути творчим, бо творчу особистість може формувати лише людина творча. Щорічно вчителі мистецького циклу підвищують свою педагогічну кваліфікацію та професійну майстерність через власну самоосвіту, курси підвищення кваліфікації та участі у нетрадиційних районних заходах та засіданнях методичного об єднання вчителів художньо- естетичного циклу. Цікавою та корисною є запровадження інноваційної форми роботи з молодими вчителями. Так, на Форумі молодих вчителі – новатори розповіли як активно розвивати творчі здібності учнів не лише на уроках, але й у позакласній діяльності, залучати їх до світу прекрасного мистецтва, через особисту творчу діяльність та надихати їх до власного самовдосконалення і самовираження, вчителі – предметними вміло підготували та провели майстер – клас для молодих вчителів музичного мистецтва під назвою „Перетвори урок на свято”, використовуючи традиційні та новітні педагогічні технології .

Запроваджувати досвід вчителів – новаторів в практику та педагогічну діяльність вчителів художньо – естетичного циклу, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів, допомагає проведення районних конкурсів „Учитель року” в номінації мистецьких дисциплін. Розглядаючи креатину освіту як розвиток інноваційної особистості в сучасному просторі, учасники конкурсу об’єднуються в коло однодумців та колег. На основі творчого діалогу та творчих змагань вони вміло представляють свій набутий в педагогічній діяльності власний досвід, який формує в учнях загальнолюдські цінності та естетичні смаки та вподобання, а під час виконання методичних завдань та роботи з використанням інформаційно – комунікативних технологій, учасники конкурсу також демонструють інформаційну культуру та професійні навички роботи з сучасними комп’ютерними технологіями.

Щорічно, наприкінці року, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району згідно плану методичного об’єднання проводиться Тиждень мистецтв, під час якого педагогами школи та учнями проводиться низка заходів культурно – мистецького напрямку. Розмаїття та різноплановість форм роботи дозвілля вражають: для дітей проводяться захопливі ігри, цікаві творчі завдання, віртуальні екскурсії по музеях світу, мультимедійні презентації та карооке, які сприяють розвитку в учнях творчої яви, фантазії, музичного слуху, відчуття ритму, артистизму та виконавським здібностям.

Запропоновані вчителями завдання, допомогли учням самореалізуватись й удосконалитись , а також надали змогу дружньо спілкуватись між собою в часи дозвілля. Проведені учителями образотворчого мистецтва, музики та художньої культури інтегровані уроки сприяли зацікавленості учнів у здобутті знань, умінь, навичок з декоративно – вжиткового мистецтва. Через вивчення художніх традицій свого народу учні одночасно знайомились з особливостями інших національних звичаїв та обрядів різних країн світу. Досить плідно працювали й гуртки з образотворчого мистецтва. На „майстер – класах комп’ютерної графіки учні разом із вчителями мистецького циклу через практичну творчу діяльність опановували вміння та навички з малювання, співів, театрального мистецтва тощо. Формуванню світоглядних орієнтацій і компетентностей у сфері художньої культури сприяли проведення мистецьких вікторин, конкурсів, аукціонів, загадок та віртуальних подорожей по музеях світу.

З метою розвитку та підтримки талановитої учнівської молоді і розкриття творчого потенціалу вчителів образотворчого мистецтва в навчальних закладах освіти серед учителів образотворчого мистецтва та учнів був проведений районний конкурс малюнків „Осіння пектораль”. Сприйняття краси та явищ осінньої природи, оволодіння навичками художньої діяльності, дозволили учасникам Конкурсу через засоби образотворчого мистецтва самовиразитись у пейзажному жанрі. Представлені на Конкурс творчі роботи були виконані в різноманітних техніках живопису (акварель, гуаш ), графіки, паперопластики – орігамі, виконання робіт кольоровими олівцями, фломастерами та пастеллю. Конкурс „Осіння пектораль” пройшов вдало і сприяв не лише засвоєнню образотворчої грамоти учнів через види образотворчого мистецтва (живопис, рафіку, дизайн), а й допоміг учасникам відкрити себе як справжніх митців, повірити в себе, виразити свої думки, почуття через колір, форму, лінію, штрих, силует, об’єм.Спрямовувати діяльність вчителів мистецьких дисциплін на розвиток педагогічної майстерності, художньо – творчої активності під час навчально – виховного процесу допомагають районні семінари – практикуми. Під час проведення таких семінарів вчителі мистецького циклу не лише отримують певні методичні знання, а й активно співпрацюють з місцевими художниками, музикантами, мистецтвознавцями, акторами, майстрами декоративно – прикладного мистецтва. Гостями „Творчої вітальні” були відомі художники: О. Козарецький, В.Токар, М. Давиденко, Ю.Мельцер, О. Зоря, А.Бєльська, С.Бєльський, В. Лясковський та інші. Активно формувати естетичну культуру вчителів мистецького циклу та учнів допомагають здійснення ексукурсій, відвідування міської виставкової зали, естетичного центру, художньої школи м. Кривого Рогу, кафедри образотворчого митсецтва Криворізького педагогічного інституту, театру пластичних мініатюр «Академія руху». Організована таким чином робота вчителів художньо - мистецького циклу активно сприяє розвитку їх позитивної мотивації та професійної майстерності, підвищенню якості навчально – виховної діяльності школярів в умовах вимог сучасної освіти.

Методист: Трухачова В.В.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
91464 -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»
91464 -> Положення щодо впровадження інноваційних технологій в навчально виховний процес сучасної школи. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей старшого віку в музично – ігровій діяльності корж Галина Вікторівна
files -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка