Створення умов для розвитку продуктивної освіти та ціннісно орієнтаційної системи виховання кожного школяраСкачати 111,73 Kb.
Сторінка2/13
Дата конвертації04.04.2019
Розмір111,73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Актуальність проблеми

Випускник нашої школи, який працюватиме у XXI ст., повинен мати такі якості:

 • гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, які постійно зміню­ються, самостійно здобуваючи необхідні знання, уміло застосовуючи їх на практиці;

 • критично мислити, уміти бачити труднощі та знаходити шляхи раціонального їх подолання;

 • грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження факти, аналізувати їх, формулювати аргументовані висновки і на їх основі виявляти й розв'язувати нові проблеми);

 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати колективно;

 • працювати над розвитком свого інтелекту, культурного рівня.

Умови для розвитку такої успішної особистості має створити шко­ла. І це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, скільки технологій навчання.

Для виконання його потрібно переосмислити основні дидактичні концепції, побудувати нові взаємини між учителем та учнем, викори­стовувати сучасні підходи до змісту і методів навчання.

Виходячи з таких завдань, ми визначили концептуальні положенння організації роботи над проблемою школи: • упровадження принципу органічного взаємозв'язку навчання й розвитку дітей;

 • дотримання особистісно-розвивального підходу в навчанні;

 • створення максимально сприятливих умов для розвитку особисто­сті через поєднання різних видів діяльності учнів та педагогів.

Робота над даною науково-методичною проблемою спрямована насамперед на те, щоб допомогти дитині розвинути в собі здатність до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до самостійного життя.

Очікувані результати від реалізації проблеми:

 • учень спроможний визначити свої життєві пріоритети;

 • опанував сучасні способи пізнавальної діяльності;

 • в учня вироблені вміння правильно оцінювати себе, свої можли­вості і відповідно будувати модель своєї поведінки;

 • певною мірою сформовані життєві компетенції.

Розуміючи зміст особистісно зорієнтованого навчально-виховного про­цесу як такого, що допомагає дитині виробити навички самоконтролю, са­мооцінки, самореалізації, самовираження, саморозвитку тощо, педагогічний колектив ставить перед собою мету знайти педагогічні засоби, опанувати їх та перетворити на педагогічну систему, яка була б суголосною з ін­дивідуальними особливостями дитини та сучасними погребами суспільства.

Проблему розв'язуємо поступово, у кілька етапів протягом 5років через комплекс взаємодійних модулів (змістово-пошуковий, перетво­рювальний, контрольно-рефлексивний) (додаток 1). Форми роботи конкретизуються в річних планах (додатки 2—10).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка