Стратегічний аналіз: навчальний посібник


Метод, заснований на теорії ефективної конкуренціїСторінка62/182
Дата конвертації11.10.2019
Розмір3,45 Mb.
ТипПротокол
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   182
Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції. В основі методу лежить оцінка чотирьох груп показників або критеріїв конкурентоспроможності підприємства, які представлені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства
з/п

Критерії та показники

конкурентоспроможності

Значення показника

Розрахунок

1

2

3

4

1. Показники ефективності виробничої діяльності (ЕП)

1.1

Відносний показник 

витрат на одиницю 

продукції (В)


Відображає ефективність витрат при випуску продукції

Валові витрати/Обсяг випуску продукції

1.2

Відносний показник 

фондовіддачі (Ф)Характеризує ефективність використання основних виробничих

фондів


Обсяг випуску продукції/

Середньорічна вартість

основних виробничих фондів


1.3

Відносний показник 

рентабельності (РТ)Характеризує ступінь

прибутковості продукціїПрибуток від реалізації * 100 %/Повна собівартість продукції

1.4

Відносний показник продуктивності праці (ПП)

Відображає ступінь організації виробництва та використання робочої сили

Обсяг випуску продукції/Середньооблікова 

чисельність працівників2. Фінансове положення підприємства (ФП)


Продовження таблиці 4.3

1

2

3

4

2.1

Коефіцієнт автономії (КА)

Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування

Власні засоби/Загальна сума джерел фінансування

2.2

Коефіцієнт

платоспроможності

(КП)


Відображає здатність підприємства виконувати свої зобов’язання

Власний капітал/Загальні зобов’язання

2.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ)

Показує якісний склад засобів, які є джерелами покриття поточних зобов’язань

Грошові кошти та ліквідні цінні папери/Короткострокові

зобов’язання2.4

Коефіцієнт обіговості

обігових коштів (КО)Відображає ефективність використання обігових коштів

Виручка від реалізації/Середньорічний залишок обігових коштів

3. Ефективність організації збуту та просування продукції (ЕЗ)

3.1

Рентабельність продажів (РП)

Характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку

Прибуток від реалізації *100 %/Обсяг продажів

3.2

Коефіцієнт затовареністю готовою

продукцією (КЗ)Відображає ступінь затовареності готовою продукцією

Обсяг нереалізованої продукції/ Обсяг продажів

3.3

Коефіцієнт завантаження виробничих

потужностей (КМ)Характеризує ділову активність підприємства

Обсяг випуску продукції/Виробнича потужність

4. Конкурентоспроможність продукції (КТ)

4.1

Якість продукції

Характеризує здатність продукції задовольняти певні потреби

Комплексний метод оцінки
У першу групу об’єднані показники, які характеризують ефективність управління виробничим процесом: економічність виробничих витрат, раціональність експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, організація праці на виробництві.

У другу групу об’єднані показники, що відображають ефективність управління обіговими засобами: незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства розплачуватися за своїми боргами, можливість стабільного розвитку організації в майбутньому.

До третьої групи належать показники, котрі дозволяють отримати уявлення про ефективність управління збутом та просуванням товару на ринку за допомогою реклами та стимулювання.

До четвертої групи входять показники конкурентоспроможності товару та його ціна.

Кожний з цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (КК), тому експертним шляхом були розраховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та показника і він може бути визначений методом середньозваженої арифметичної:

КК = 0,15ЕП + 0,29ФП + 0,23ЕЗ = 0,33 КТ.

Така оцінка конкурентоспроможності охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримувати картину стану підприємства на галузевому ринку.

Показником конкурентоспроможності підприємства є продукція, яку воно виготовляє.

Конкурентоспроможність продукту – це ступінь його переваги, з точки зору споживачів, над іншими товарами аналогічного призначення. Конкурентоспроможність продукту може бути визначена прямими та непрямими методами.

За прямим методом споживач зіставляє корисність товарів (ступінь задоволення конкретної потреби) на одиницю своїх витрат на придбання та використання товару.

За непрямим методом оцінки якості товару споживач оцінює: відoмість торгової марки; широке поширення товару даної фірми; інформаційну відвертість продавця; тривалість гарантійного терміну та простоту обміну товару із недоліками.

Параметри конкурентоспроможності – найчастіше кількісні характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності (технічні, нормативні тощо).

Показники конкурентоспроможності – це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару, які базуються на параметрах конкурентоспроможності.

Основою теорії конкурентних переваг є праці Д. Рікардо, в яких викладені головні положення теорії порівняльних витрат. Подальший внесок у розвиток теорії порівняльних переваг зробили П. Самуельсон, В. Леонтьєв та ін.Конкурентні переваги – це характерний для певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями, а також одним підприємствам галузі над іншими.

Вони не є постійними, а змінюються залежно від особливостей галузей; сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства. Відносна перевага конкурента може бути внутрішньою та зовнішньою.Зовнішня конкурентна перевага – це перевага у властивостях товару, яка створює «цінність для покупця» внаслідок повнішого задоволення його потреби.

Внутрішня конкурентна перевага – це перевага у витратах виробництва, яка створює «цінність для виробника» внаслідок вищої його продуктивності.

Ці типи переваг мають різне походження і часто виявляються несумісними.

Протягом останніх років у багатьох країнах успішно використовується метод конкурентного аналізу – бенчмаркінг. Бенчмаркінг (англ. benchmarking) – метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби. Найбільшого поширення набув у США і країнах ЄС.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   182


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка