Стратегічний аналіз: навчальний посібникСторінка111/182
Дата конвертації11.10.2019
Розмір3,45 Mb.
ТипПротокол
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   182
-

-

-

-

-

250

250

1

10

13

65

100

165

250

415

2

25

62

310

250

560

250

810

3

40

102

510

400

910

250

1160

5

60

131

655

600

1255

250

1505

6

70

140

700

700

1400

250

1650

7

85

146

730

850

1580

250

1830

8

90

162

810

900

1710

250

1960

9

110

148

740

1110

1850

250

2100

10

120

190

950

1200

2150

250

2400

Дані таблиці 6.5 свідчать, що до початку своєї виробничої діяльності підприємство планує загальні витрати, які дорівнюють постійним, у сумі 250 тис. грн. В графах 2 і 3 таблиці 6.5 наведені показники виробничої сітки. Кожна одиниця праці оцінюється в 5 грн., тому в графі 4 підраховані витрати на оплату праці для різних обсягів (13 * 5 = 65 тис. грн.; 62 * 5 = 310 тис. грн. і т.д.).

Матеріальні витрати на кожну одиницю продукції становлять 10 грн., тому в графі 5 наведено суми матеріальних витрат щодо відповідних обсягів випуску продукції (10 * 10 = 100 тис. грн.; 25 * 10 = 250 тис. грн. і т.д.).

Постійні витрати, які наведені в графі 7 залишаються незмінними, змінні витрати змінюються відповідно до обсягів випуску продукції і витрат праці.

У стратегічному аналізі в аналітичних цілях розрізняють середні постійні, змінні та загальні витрати. Їх розраховують шляхом ділення кожного виду витрат на кількість продукції.

Наприклад, згідно даних таблиці 6.6 для випуску продукції в 10 тис. одиниць середні загальні витрати дорівнюють 41,5 тис. грн. (415 /10), середні постійні витрати 25,0 тис. грн. (250 /10), середні змінні витрати 16,5 тис. грн. (165 /10).

Аналогічні розрахунки здійснюються по іншим обсягам продукції. Особливе місце в дослідженні витрат посідають додаткові витрати. Вони розраховуються як різниця в загальних витратах між наступним і попереднім обсягами продукції. Так, згідно даних таблиці 6.6 (графа 8), додаткові витрати для обсягу випуску продукції в 10 тис. одиниць дорівнюють 165 тис. грн. (415- 250), обсягу в 25 тис. одиниць - 395 тис. грн. (810 – 415) і т. д.

Додаткові витрати, які пов’язані зі збільшенням випуску продукції на одну одиницю приросту кількості виробленої продукції називаються граничними витратами. Вони обчислюються за такою формулою:
ГВ = Δ ЗВ / Δ ОВ ( 6.2)
де: ГВ - граничні витрати;

Δ ЗВ - зміна суми загальних витрат;

Δ ОВ - зміна обсягу виробництва.

Граничні витрати для першого циклу виробництва (гр. 8 табл. 6.6) дорівнюють 16,5 грн. (165 /100), для другого циклу 26,3 грн. (395 /15) і т.д.

Всі розрахунки по визначенню середніх, додаткових і граничних витрат наведені в таблиці 6.6.
Таблиця 6.6. Аналіз середніх і граничних витрат


Цикл

Обсяг випуску продукції (тис.одиниць)

Середні загальні витрати,

грн.


Середні змінні витрати, (грн.)

Середні постійні витрати (грн.)

Додаткові витрати

(тис. грн.)Додатковий випуск продукції

(тис. одиниць)Граничні витрати (грн.)

гр.6/гр. 71

2

3

4

5

6

7

8

1

10

41,5

16,5

25,0

165

10

16,5

2

25

32,4

22,4

10,0

395

15

26,3

3

40

29,0

22,8

6,3

350

15

23,3

5

60

25,1

21,0

4,2

345

20

17,3

6

70

23,6

20,0

3,6

145

10

14,5

Продовження табл. 6.6

1

2

3

4

5

6

7

8

7

85

21,8

18,9

2,9

180

15

36,0

8

90

21,8

19,0

2,8

130

5

26,0

9

110

19,1

16,8

2,3

140

20

7,0

10

120

20,0

10,4

2,1

800

10

80,0

Аналіз даних таблиці 6.6 показує, що середні постійні витрати зі збільшенням обсягу виробництва зменшуються, оскільки фіксована сума витрат розподіляється на дедалі більшу кількість одиниць продукції.Середні змінні витрати спочатку починають зростати, оскільки це обумовлено необхідністю використання у виробництві все більшої кількості змінних ресурсів для виробництва додаткових одиниць продукції. Однак після того, як обсяг продукції перевищив 60 тис. одиниць, середні змінні витрати починають знижуватись, оскільки зменшується додатковий випуск продукції і більш ефективно використовуються матеріальні і трудові ресурси.

Середні загальні витрати зі збільшенням обсягу виробництва спершу знижуються, а потім при випуску продукції в 120 тис. одиниць починають зростати.

Виходячи із вище зазначеного, можна зробити висновок, що граничні витрати, характеризують той обсяг виробництва, перевищення якого зумовлює подорожчання виробництва.

Якщо граничні витрати нижчі, ніж середні загальні витрати раніше виробленої продукції, то це означає зменшення середніх загальних витрат (цикли 1, 2, 3, 6, 9 гр.3 і 8). І навпаки, перевищення граничних витрат над середніми загальними витратами попередніх обсягів випуску продукції відображає зростання загальних витрат виробництва (цикли 4, 5, 7, 8, 10).

Таким чином, концепція граничних витрат має для підприємства стратегічне значення, оскільки дає змогу визначати витрати, величину яких підприємство може безпосередньо контролювати і які є для підприємства оптимальними. Граничні витрати характеризують той обсяг виробництва, перевищення якого зумовлює подорожчання виробництва.


6.4. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату
Стратегічний вибір обсягу виробництва, орієнтованого на максимальний прибуток, здійснюється шляхом ретельного аналізу взаємозалежності обсягів виробництва, доходів і витрат.

Розглянемо таку залежність за даними таблиці 6.7.


Таблиця 6.7. Прогноз взаємозалежності обсягу виробництва і прибутку

з/п


Обсяг випуску продукції,

тис. одиниць


Ціна, грн.


Загальний

дохід,

тис. грн.


Загальні витрати,

тис.

грн.Прибуток (+),

збиток (-),

тис. грн.

Граничні витрати,

грн.

Граничний

прибуток,

грн.


гр.3-гр.7

Прибуток на одиницю

продукції, грн.

Середні загальні витрати наодиницю, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-

-

-

250

-250

-

-

-

-

Продовження табл. 6.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

30

300

415

-115

16,5

13,5

-11,5

41,5

2

25

30

750

810

  • 60

26,3

3,7

-2,4

32,4

3

40

30

1200

1160

+40

23,3

6,7

1,0

29,0

5

60

30

1800

1505

+295

17,3

12,7

4,9

25,1

6

70

30

2100

1650

+450

14,5

15,5

6,4

23,6

7

85

30

2550

1830

+720

36,0

-6,0

8,5

21,8

8

90

30

2700

1960

+740

26,0

4,0

8,2

21,8

9

110

30

3300

2100

+800

7,0

23,0

7,3

19,1

10

120

30

3600

2900

+700

80,0

-50,0

5,8

24,2

Аналіз даних таблиці 6.7 показує, що при обсязі в 10 тис. одиниць продукції підприємство має збиток в сумі 115 тис. грн., при обсязі в 25 тис. одиниць збиток дорівнює -60 тис. грн. Таким чином, для оцінки беззбиткового виробництва необхідно визначити нижню критичну точку виробництва, тобто точку беззбитковості.Точка беззбитковості (критична точка) характеризує мінімальний обсяг виробництва, який потрібно випускати для покриття загальної суми витрат та забезпечення беззбитковості виробництва (доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток і збиток дорівнює нулю).

Вона може бути розрахована як у натуральних одиницях, так і грошових.

ТБН = (6.3)

де ТБН – точка беззбитковості в натуральних одиницях;ПВ – постійні витрати;

Ц – ціна продукції;

ЗВ – змінні витрати на 1 продукції;

Ц – ЗВ – маржинальний дохід на 1 продукції.

Точка беззбитковості в грошових одиницях:

ТБг = (6.4)

де Кмд – коефіцієнт маржинального доходу, що визначається як відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.

Розрахуємо додатковий обсяг виробництва, що перевищує 25 тис. одиниць. Він дорівнює: 60000 / 30 = 2000 одиниць. Таким чином, нижня критична точка виробництва – 27 000 одиниць (25000 + 2000). За такого обсягу виробництва за ціною 30 грн. загальний дохід становить 810 тис. грн. (27 000 * 30). Починаючи з цього обсягу виробництва до 110 тис. одиниць продукції прибуток постійно зростає і досягає свого максимального значення 800 тис. грн. Потім прибуток починає зменшуватися.

Отже, верхня критична точка виробництва, яка забезпечує максимальну суму прибутку, становить 110 тис. одиниць продукції.

Т.В. Головко, С.В. Сагова [6] зазначають, що при прогнозуванні обсягу виробництва деякі економісти орієнтуються на величину прибутку, яка припадає на одиницю продукції (табл. 6.7, гр. 9). Аналіз даних показує, що найбільший прибуток на одиницю продукції досягається при обсязі виробництва у 85 тис. одиниць (ряд. 7). Отже, менеджери, які при прогнозуванні обсягів виробництва будуть виходити з максимального прибутку на одиницю продукції, не враховують, що у цьому разі сума прибутку становитиме лише 720 тис. грн. Таким чином, доцільніше при прогнозуванні використовувати загальну суму прибутку. За даними табл. 6.7, за обсягу виробництва 110 тис. одиниць прибуток сягає свого максимального значення – 800 тис. грн.

В процесі діяльності підприємство може зазнавати збитків, які можуть дорівнювати його постійним витратам. Така ситуація може бути зумовлена різними чинниками:

- зміною ринкової ситуації;

- зниженням конкурентоспроможності продукції;

- диверсифікацією виробництва і іншими.

У таких випадках, щоб зменшити збитки, підприємство повинно виробляти продукцію зі збитками. Залежно від попиту на продукцію, а також ціни можливої реалізації у таких випадках стратегія підприємства полягає у мінімізації витрат або припиненні випуску продукції, якщо виробнича діяльність не зменшує постійні витрати.

Проаналізуємо ситуацію, коли ціна на продукцію на ринку під впливом різних чинників знизилися з 30 грн. до 18 грн. за одиницю (табл. 6.8). Для аналізу використаємо обсяги виробництва і загальні витрати, наведені у таблиці 6.7.

Дані таблиці 6.8 показують, що найбільші збитки спостерігаються за обсягом випуску продукції в 120 тис. одиниць і сягають 740 тис. грн. Найменші збитки підприємство має при випуску продукції в обсязі 110 тис. одиниць і складають 120 тис. грн. Цю кількість продукції, з відповідною долею умовності, можна вважати більш-менш оптимальнішою в умовах стратегії, орієнтованої на мінімізацію витрат.
Таблиця 6.8. Оцінка обсягів виробництва при зниженні ціни реалізації


з/п


Обсяг випуску продукції, тис. од.

Ціна,

грн.


Загальний дохід,

тис. грн.Загальні витрати,

тис. грн.Прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

0

-

-

-

250

-250

1

10

18

180

415

-235

2

25

18

450

810

-360

3

40

18

720

960

-240

4

55

18

990

1355

-365

5

60

18

1080

1505

-425

6

70

18

1260

1650

-390

7

85

18

1530

1830

-300

8

90

18

1620

1960

-340

9

110

18

1980

2100

-120

10

120

18

2160

2900

-740

Таким чином, знання методів прогнозування обсягів виробництва за різних стратегій розвитку підприємства дає змогу використовувати їх у практичній діяльності для своєчасної розробки і прийняття управлінських рішень.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   182


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка