Стратегічний аналіз: навчальний посібникСторінка110/182
Дата конвертації11.10.2019
Розмір3,45 Mb.
ТипПротокол
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   182
Види продук-

ції

Ціна грн.1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Кіль-кість (тис.од.)

Сума

(тис. грн.)Кіль-кість (тис.од.

Сума (тис. грн.)

Кіль-кість (тис.од.)

Сума (тис. грн.)

Кіль-кість (тис.од.)

Сума (тис. грн.)

А

350

100

35,0

200

70,0

250

87,5

300

105,0

Б

500

200

100,0

300

150,0

340

170,0

380

190,0

Разом

-

-

135,0

-

220,0

-

257,5

-

295,0

Використовуючи прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції з табл. 6.1 за відповідними роками і конкретними видами продукції та норми прямих матеріальних і трудових витрат можна розрахувати вартість прямих матеріальних витрат і прямих витрат на оплату праці на кожний прогнозований рік.

В таблиці 6.2 представлені прогнозні прямі витрати на одиницю продукції.
Таблиця 6.2. Прямі прогнозні витрати на одиницю продукції, грн.


Вид витрат

На одиницю продукції “А”

На одиницю продукції “Б”

1

2

3

1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.

92,5

200,0

1.1. Сировина

61,8

168,0

1.2. Пакування

22,0

8,0

1.3. Паливо

6,6

16,0

1.4. Енергія

0,8

4,0

1.5. Вода

0,5

1,2

1.6.Витрати в межах природної втрати

0,8

2,8

2. Прямі витрати праці, в т.ч.

11,82

13,2

2.1. Основна і додаткова заробітна плата

9,69

10,82

2.2. Відрахування на соціальні заходи (22%)

2,13

2,38

Разом:

104,32

213,2

До прямих матеріальних витрат включають вартість сировини та основних матеріалів, що становлять основу продукції, придбаних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат.

До прямих витрат на оплату праці включають заробітну плату та інші виплати робітникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт витрат.

До інших прямих затрат включають всі інші виробничі затрати, які безпосередньо відносять на конкретний об’єкт затрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плату за оренду земельних і майнових паїв, амортизацію, затрати на брак, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів), та затрати на виправлення браку.

Згідно даних таблиці 6.2 загальні прямі витрати на одиницю продукції “А” склали 104,32грн., продукції “Б” – 213,2 грн.

Крім прямих матеріальних і трудових витрат прогнозуються і непрямі витрати, які не можуть бути віднесені на конкретні види продукції. Їх оцінюють і прогнозують окремо від прямих. До таких витрат відносять загальновиробничі витрати, які розподіляються між видами продукції з використанням бази розподілу.

Розглянемо розподіл прогнозних загальновиробничих витрат на перший рік, використовуючи як базу розподілу заробітну плату (таблиця 6.3).
Таблиця 6.3. Прогноз загальновиробничих витрат щодо обсягу продукції на рік,

тис. грн.


Види витрат

Сума

1

2

1. Витрати на обслуговування обладнання

10,9

2. Витрати на обслуговування та управління виробництвом

9,6

3. Витрати на охорону праці і техніку безпеки

7,2

4. Інші витрати

0,8

Разом:

28,5

Спираючись на прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції на перший рік (таблиця 6.1) і дані таблиці 6.2 підрахуємо витрати на оплату праці на перший прогнозований рік. Вони становитимуть за видами продукції:

“А” - 9,69 * 100 тис. = 969,0 тис. грн.

“Б” - 10,82 * 200 тис. = 2164,0тис. грн.

Розподіл загальновиробничих витрат представлено в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4. Розподіл прогнозованих загальновиробничих витрат на перший рік, тис. грн.


Види продукції

Заробітна плата

Загальновиробничі витрати

%

сума

1

2

3

4

“А”

969,0
8,72

“Б”

2164,0
19,78

Разом

3133,0

0,9

28,5

Визначимо ставку розподілу загальновиробничих витрат за формулою:


Ставка розподілу =_____Загальновиробничі витрати___________ =

Заробітна плата основних виробничих робітників

= 28, 5 / 3133 = 0,0090 або 0,9 %

Згідно бази розподілу загальновиробничі витрати, віднесені на конкретний вид продукції, становитимуть:

“А” - 969,0 * 0,9 = 8,72 (тис. грн.)

“Б” - 2164,0 * 0,9 = 19,78 (тис. грн.)

Аналогічно розраховуються прогнозні витрати на другий та інші роки.

Таким чином, прогноз обсягу виробництва, прямих та непрямих витрат щодо даного обсягу виробництва є необхідною передумовою планування виробництва. На основі стратегії розвитку підприємства, системи планів, розроблених підприємством, здійснюється організація запланованих робіт, фактична реалізація виробничих процесів, створюється мотивація задіяного для їх виконання персоналу.


6.3. Витрати виробництва та їх оптимізація
У процесі виробництва продукції беруть участь засоби праці, предмети праці та робоча сила, а у деяких галузях – природні ресурси (земля, сонячна енергія тощо). Використання цих елементів виробництва зумовлює витрати підприємств у процесі їх господарської діяльності.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

При визначенні стратегії необхідно точно знати, скільки коштує виробництво того або іншого товару за даних обставин, якими є витрати на його виробництво.

Витрати можна класифікувати за різними ознаками: за економічним змістом, способом віднесення на собівартість продукції, складом, за місцями виникнення та центрами відповідальності, відповідно до обсягу діяльності, за доцільністю використання, за ступенем охоплення планом та впливом керівника на величину витрат.

У короткостроковому періоді витрати умовно розподіляють на постійні і змінні.

Постійні витрати – це такі витрати, сума яких не залежить від обсягу виробництва, тобто вони не змінюються при зміні обсягу виробництва до певної межі. Однак вони можуть змінюватися в результаті інших причин, наприклад, прийняття управлінських рішень. До постійних витрат належать амортизація, страхування майна, заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу.

Змінні витрати – це витрати, сума яких пропорційно змінюється залежно від зміни обсягу виробництва продукції. До змінних витрат належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі витрати.

Проаналізуємо витрати на основі даних таблиці 6.5 і додаткових даних, які відображають вартісні оцінки використання основних засобів, праці та матеріалів.


Таблиця 6.5. Витрати виробництва

№ рядка

Обсяг випуску продукції, тис. одиниць

Витрати праці на місяць, тис. год.

Змінні витрати

Постійні витрати, тис. грн.

Загальні витрати, тис. грн.

витрати праці, тис. грн.

матеріальні витрати, тис. грн.

Усього змінних витрат, тис. грн.

0


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
2018 -> Ультури літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури До 40-річчя заснування академії та 100-річчя нан україни харків 2018
2018 -> Теорії кооперації та інтеграції
2018 -> Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"
2018 -> Укладач: Бережна Марія Павлівна – керівник гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради Рецензенти
2018 -> Національна академія внутрішніх справ україни
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар
2018 -> 2018 р. Голова приймальної комісії І. С. Бондар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   182


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка