Статут угринівської загальноосвітньої школиСторінка3/13
Дата конвертації28.04.2020
Розмір119 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
2 1. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", Господарським та Цивільним кодексом України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 2. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

 3. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

 1. У школі визначена українська мова навчання.

 2. Школа має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником ; визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 1. У школі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи, психологічна служба тощо.

 2. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються Сокальською центральною районною лікарнею.

 3. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. Організація навчально-виховного процесу

 1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку .

План роботи затверджується радою школи.

з 1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково- методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 2. Школа здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

 1. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора школи або вчителя, на якого покладено обов’язки керівника на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 1. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи або вчителя, на якого покладено обов’язки керівника на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається директором школи або вчителем, на якого покладено обов’язки керівника згідно нормативних документів.

 1. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка