Стандарт вищої освіти це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності



Скачати 30,62 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації09.10.2019
Розмір30,62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТЕК БНАУ



(підписано) Л.П. Лендрик

«18» 02 2016 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО Систему ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТ


І. Загальні питання
Відповідно до стратегічної мети розвитку Технологічно-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Коледж) забезпечення якості вищої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності усіх учасників освітнього процесу Коледжу.

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Стандарти із забезпечення якості вищої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, викладачів і студентів із забезпечення якості освіти, визначає міру їхньої відповідальності.

Якість освіти – характеристика освіти, що відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів та інституційних умов актуальним цілям розвитку особи й суспільства.

З метою реалізації системи забезпечення Коледжем якості вищої освіти визначено такі принципи діяльності: вмотивованість, індивідуальність, диференційованість, об’єктивність, інформативність, публічність, відкритість, єдність вимог, інноваційність, комплексність, прозорість.

Зазначені принципи застосовуються при проведенні процедур, що сприяють забезпеченню якості вищої освіти, а саме: планування, моніторинг, оцінювання, аналіз, контроль, коригування, оприлюднення.

Дієвість системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Коледжі досягається шляхом впровадження таких заходів:

- розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами щодо функціонування системи внутрішнього контролю;

- розробка, впровадження та контроль виконання плану роботи організаційно-методичної комісії по контролю, плану-графіку проведення внутрішнього контролю, плану-графіку відвідування занять адміністрацією коледжу, плану-графіку проведення контрольних зрізів знань студентів;

- постійний моніторинг галузевих стандартів освітніх програм, вимог ринку праці щодо наповнення та змісту варіативних компонентів освітніх програм;

- щорічне рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників, результати якого оприлюднюються на інформаційних стендах Коледжу та враховуються при формуванні педагогічного навантаження;

- оцінка якості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти шляхом контролю залишкових знань студентів, поточного, підсумкового контролю;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до плану Коледжу з підвищення кваліфікації;

- моніторинг навчальних досягнень студентів, студентських груп, відділень, курсів;

- моніторинг якості освітніх послуг, що надаються навчальним закладом;

- моніторинг якості знань студентів випускних курсів;

- широке залучення органів студентського самоврядування до функціонування системи забезпечення якості освіти.

Система забезпечення якості освіти в Коледжі базується на таких принципах:



 • урахування вимог та інтересів усіх учасників навчального процесу щодо забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів та допоміжного персоналу;

 • компетентнісний підхід до формування мети, змісту та результатів навчання;

 • упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції навчальної та науково-дослідної діяльності;

 • практична спрямованість навчального процесу;

 • сприяння системі внутрішнього моніторингу підвищення рівня якості освіти в Коледжі;

 • формування культури якості освіти, залучення та активна участь усіх співробітників Коледжу до реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

Стандарти із забезпечення якості освіти застосовуються до різних напрямів освітньої діяльності в Коледжі з метою постійного удосконалення якості навчального процесу та гарантування якості результатів навчання.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах Коледжу щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Стандарт складається з семи розділів, які стосуються:


 • цілей та змісту навчання (формування цілей та змісту навчання, узагальнена модель випускника Коледжу);

 • вимог до якості організації навчального процесу (зміст навчального процесу, прозорість і зрозумілість навчального процесу);

 • гарантування якості викладацького складу (визначення компетентностей науково-педагогічних працівників, процедури відбору та прийому на роботу науково-педагогічних працівників, забезпечення ефективності педагогічної діяльності викладача, процедури роботи з викладачами, які стабільно демонструють власний непрофесіоналізм);

 • забезпечення навчального процесу ресурсами (навчально-методичне забезпечення навчального процесу, застосування продуктивних методик та технологій навчання);

 • забезпечення практичної готовності майбутніх фахівців (професійне спрямування теоретичної підготовки за спеціальністю; професійне спрямування практичних, семінарських, лабораторних занять, навчальних практик, самостійної роботи, виконання курсових робіт (проектів) за спеціальністю; формування готовності до професійної діяльності під час виробничої практики, виконання дипломних проектів;

 • адаптації студентів першого року навчання (соціальна адаптація студентів першого року навчання, навчальна та професійно-спрямована адаптації студентів першого року навчання);

 • моніторингу забезпечення якості (моніторинг якості результатів навчання, моніторинг управління якістю навчального процесу).




Каталог: sites -> default -> files -> WORK -> Normat%20pravovi%20doc
WORK -> К онтроль навчальних досягнень студентів
Normat%20pravovi%20doc -> Положення про організацію навчального процесу в технолого-економічному коледжі
WORK -> Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі коледжу Поняття педагогічної інновації
WORK -> Зокрема, А. К. Маркова рівні професіоналізму розглядає як критерій виділення етапів становлення професіонала
WORK -> Концепція превентивного виховання дітей і молоді
WORK -> Реферат підручника «економічна кібернетика»
WORK -> Кнтеу (реферат) Київ – 2013 Актуальність теми дослідження
WORK -> Г. С. Сковороди нан україни на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки Реферат
WORK -> Реферат теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка