Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Концепції загальної середньоїСторінка6/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
 Концепції загальної середньої

освіти

 школа)

 (2001 р.). Концепція висуває перед

 школою

завдання підготовки всебічно розвиненої, моральної, психічно і фізично здорової

особистості,

 «виховання школяра як громадянина України,

 свідомого,

вільного, демократичного, життєво і

 компетентної особистості,

здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різ-

номанітних життєвих ситуаціях».

 У цьому документі зазначається, що на рівні

початкової школи створюються умови для набуття учнями досвіду культури по-

ведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльно-

сті. В основній школі велика увага приділяється формуванню здорового способу

життя, правовому й екологічному вихованню. На старшому ступені завершується

формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комуні-

кативної діяльності, уміннями працювати з інформацією та практично застосову-

вати набуті знання. Концепція наголошує на необхідності демократизації школи,

яка визначається її відкритістю перед суспільством, участю учнів, батьків, педаго-

гів та громадськості у її діяльності та відповідальністю перед споживачами освіт-

ніх послуг і державою. Методологічною основою визначення змісту освіти Кон-

цепція називає загальнолюдські і національні цінності, зосередження на актуаль-

них та перепекти них інтересах дитини. А детермінантою його є українознавче

спрямування.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка