Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Закони України «Про Освіту»Сторінка5/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Закони України «Про Освіту»

 (1991 р.) і «Про загальну середню освіту»

(1999 р.) містять загальні положення щодо ролі освіти у вихованні громадянина,

окреслює засади та принципи освіти, що безпосередньо відповідають завданню

розвитку демократичної громадянськості підростаючого покоління. У Законі

«Про загальну середню освіту»

 вперше згадується поняття громадянської свідо-

мості як засади загальної середньої освіти. Цей закон також формулює завдання

загальної середньої освіти, серед яких на першому місті стоїть завдання вихован-

ня громадянина України. Деякі з визначених цим документом завдань безпосере-

дньо розкривають зміст громадянської освіти: «виховання в учнів (вихованців) по-

ваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і

громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої

' Пометун О. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження

 підходу в

українській освіті У зб.

 підхід у сучасній українській освіті: світовий досвід та українські перспек-

тиви/Під заг.ред.О.Овчарук .- К.,

 С.22

 А

 (2002) р.


дії, свідомого ставлення до

 людини і громадянина; реалізація права уч-

нів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; ви-

ховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,

державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших

народів і націй»

Важливим з точки зору демократизації школи в цілому є положення цього

акту про сприяння розвиткові самоврядування у загальноосвітніх навчальних за-

кладах як одне з основних завдань органів управління системою загальної серед-

ньої освіти.

Подальшу конкретизацію проблема ролі школи в процесі формування демо-

кратичної громадянськості молоді одержала в
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка