Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Розділ III. Відповідність змісту освіти в сучасній школі України цілям грома-Сторінка19/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
Розділ III. Відповідність змісту освіти в сучасній школі України цілям грома-

дянської освіти

На основі аналізу змісту освіти, представленому в Державному стандарті та

навчальних програмах

 школи робочою групою було сформульовано пе-

вні узагальнення щодо його відповідності цілям громадянської освіти.

Експертний аналіз тексту Державного стандарту початкової школи

 дає


підстави стверджувати, що на даному етапі створюються умови для розвитку та

виховання особистості молодших школярів, засвоєння ними загальнолюдських

цінностей, правил поведінки, формування уявлень про національні та демократи-

чні цінності, набуття елементарних знань про державу, закони, права, обов'язки і

відповідальність людини і громадянина. Закладаються основи комунікативних

вмінь та навичок, що сприяють їх соціалізації на рівні родини, класу, школи.

Освітніми галузями, в яких найбільш повно представлено зміст громадянсь-

кої освіти, є «Людина і світ», а також „Мови і літератури".

Освітня галузь «Людина і світ» є провідною з точки зору формування основ

громадянської компетентності молодших школірів. Вона має на меті створення

бази для засвоєння ними різних видів соціального досвіду, системи цінностей су-

спільства, морально-правових норм і традицій. Галузь поєднує природознавчий та

суспільствознавчий компоненти змісту. Відповідно навчальні програми даної

освітньої галузі передбачають інтегроване вивчення суспільствознавства та при-

родознавства і охоплюють такі змістові лінії: "Людина як особистість", "Людина,

природа і суспільство", "Людина серед людей", "Рідний край", "Україна", "Зем-

ля" і "Нежива та жива природа". Слід зазначити, що таке переплетення суспільст-

вознавчого і природознавчого компонентів в межах одного навчального предмету

ускладнює ефективне засвоєння дитиною

 знань, умінь і

цінностей.

Освітня галузь "Мови і літератури" спрямована на формування комунікати-

вних умінь і створення можливостей для набуття елементарних знань з етнокуль-

тури та


 компетенції. Ці громадянознавчі аспекти головним

чином реалізуються в відповідних навчальних програмах через тематику навчаль-

них текстів та тем для висловлювань учнів.

У решті галузей розвиток громадянської компетентності формулюється на

рівні цільових установок, не конкретизованих у змісті галузей.

Експертний аналіз змісту освіти за Державним стандартом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка