Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка18/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
Висновки

У старшій школі провідною освітньою галуззю, де найбільш повно предста-

влено зміст громадянської освіти, є "Суспільствознавство". З поміж інших галу-

зей дещо виокремлюється освітня галузь „Мови і літератури", в якій відповідний

зміст репрезентовано більшою мірою.

У таких галузях як «Природознавство» і «Технології» представлені окремі

специфічні для цих сфер навчання і виховання особистості елементи

навчого змісту.

У галузях «Здоров'я та фізична культура», «Естетична культура» і «Мате-

матика» формування громадянської компетентності проголошується на рівні зага-

льних положень, не відбитих у змісті галузі.

У цілому слід зазначити, що у порівнянні з визначеним нами змістом понят-

тя „громадянська компетентність учнів" зміст стандарту старшої школи не повні-

стю відповідає йому у таких важливих елементах:

знання, що мають засвоїти учні значно переважають над такою складовою як

уміння;


відповідно значна кількість умінь, що потрібні компетентному громадянину

залишається поза увагою стандарту, зокрема це такі практичні уміння та досвід

громадянської дії як:

 застосовувати способи та стратегії взаємодії з органа-

ми державної влади на користь собі та громадянському суспільству, викори-

стовувати засоби громадського впливу на владні структури; ініціювати гро-

мадську активність; реалізовувати та послідовно обстоювати свої права, за-

стосовувати процедури і технології захисту власних інтересів, прав і свобод

та прав і свобод інших громадян, виконання громадянських

 'язків в межах

місцевої громади, держави та її політичних інститутів, використовувати

способи діяльності й моделі поведінки, що в межах чинного законодавства

України, відповідають інтересам

 особистості та захищають

її права людини і громадянина; розглядати альтернативи дії та поведінки тс

піддавати їх аналізу з етичної точки зору; розробляти стратегію прийняття

рішення з урахуванням норм і цінностей громадянського суспільства в склад-

них ситуаціях особистого та громадського життя; застосовувати демокра-

тичні технології прийняття індивідуальних та колективних рішень, враховую-

чи власні інтереси, інтереси і потреби інших громадян, представників певної

спільноти, суспільства та держави; реалізовувати та відстоювати свої пра-

ва як суб'єкта ринкових відносин, споживача і платника податків; встановлю-

вати і розвивати партнерські економічні стосунки; орієнтуватись в умовах

вільного ринку.

-

 над іншими одиницями знань переважають політологічні знання;

спостерігається невідповідність між визначеними стандартом знаннями і умін-

нями: перелік одиниць знань не завжди дає можливості забезпечити розвиток

необхідних умінь, з іншого боку — пропонований перелік умінь не можна ефек-

тивно формувати саме на цьому змісті;

22- в стандарті майже не віддзеркалений

 компонент змісту

громадянської освіти.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка