Стан і підходи до громадянської освіти в україні


 Можливості основної школи у вихованні громадянинаСторінка13/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
2.2. Можливості основної школи у вихованні громадянина

Особливістю завдань громадянської освіти в основній школі, як зазначено у

Державному стандарті

 «є створення умов для всебічного розвитку особистості

на засадах загальнолюдських та національних цінностей, формування в учнів ак-

тивної соціальної та громадянської позиції, сприяння їх включенню у життя сус-

пільства, розуміння ними значущості знань для соціального становлення людини

та її свідомої орієнтації у сучасному світі, гуманізації і демократизації шкільної

освіти».

Загальна мета освіти конкретизована у цілях освітніх галузей, які передба-

чають такі елементи змісту громадянської освіти:

 Мови і літератури"

засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, різних ви-

дів соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових

норм та традицій.

- формування комунікативної компетенції,

- виховання ціннісних орієнтацій, гуманістичного світогляду, поваги до тради-

цій свого народу, особистісних рис громадянина України, толерантного став-

лення до інших народів, взаємоповаги між націями і народами, почуття приче-

тності до європейської спільноти.

2.

-

 виховання активного, компетентного громадянина, патріота України,

підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем;

13формування національних та загальнолюдських цінностей, толерантного став-

лення до інших народів, активної соціальної та громадянської позиції, правової

свідомості, необхідності дотримання правомірної громадянської поведінки,

економічного мислення,

створення умов для свідомої орієнтації учнів у сучасному світі та суспільстві,

розвиток вмінь та навичок знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати

та оцінювати її; формулювати, висловлювати та доводити думку, робити сві-

домий вибір, пояснювати і відстоювати власну точку зору шляхом ведення

дискусії; розмірковувати, спілкуватися, співпрацювати у навчанні, розв'язувати

будь-які проблеми; реалізувати і захищати свої права, виконувати громадянсь-

кі обов'язки.

3. "Естетична культура

-

 формування в учнів системи естетичних цінностей як інтегральної основи

світогляду.

4. "Математика"

громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.

5.

 "Природознавство"

-

 орієнтація учнів на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і при-

роди,

- вироблення в учнів вмінь приймати виважені рішення в природокористуванні,- формування екологічної культури .

6. "Технологія"

-

 підготовка учнів до активної трудової діяльності, виховання активної життєвої

позиції,

- формування в учнів умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімей-

ної економіки, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, здійснен-

ня

 і професійної підготовки7.

 "Здоров  та фізична культура

-

 набуття навичок соціальної адаптації,

- підготовка учнів до активної участі у забезпеченні повноцінного

життя, до захисту Вітчизни та служби у Збройних Силах України та інших вій-

ськових формуваннях.

Зміст освітніх галузей старшої школи має забезпечувати формування в уч-

нів сукупності

 знань, умінь, установок та цінностей.Громадянські знання,

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту ста-

ршої школи, можуть бути класифіковані таким чином:
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка