Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка12/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Висновки

Експертний аналіз тексту Державного стандарту початкової школи дає під-

стави стверджувати, що на даному етапі створюються умови для всебічного роз-

витку та виховання особистості молодших школярів, засвоєння моральних цінно-

стей, правил поведінки, елементарних знань про державу, закони, права,

обов'язки і відповідальність людини і громадянина. Закладаються основи вмінь і

12навичок, що дозволяють їм інтегруватися в суспільство на рівні родини, класу,

школи, уявлення дітей про національні та демократичні цінності.

Освітніми галузями, в яких найбільш повно представлено зміст громадянсь-

кої освіти, є «Людина і світ», а також „Мови і літератури".

Освітня галузь «Людина і світ» поєднує природознавчий та суспільствозна-

вчий компоненти змісту. Відповідно навчальні програми освітньої галузі перед-

бачають інтегроване вивчення суспільствознавства і природознавства та охоплює

такі змістові лінії: "Людина як особистість", "Людина, природа і суспільство",

"Людина серед людей", "Рідний край", "Україна", "Земля" і "Нежива та жива

природа". Таке щільне переплетення суспільствознавчого і природознавчого ком-

понентів в межах одного навчального предмету ускладнює ефективне засвоєння

дитиною громадянознознавчих знань, умінь і цінностей.

Освітня галузь "Мови і літератури" спрямована на формування комунікати-

вних умінь і створення можливостей для набуття елементарних знань з етнокуль-

тури та

 компетенції. Ці

 аспекти головним

чином реалізуються в відповідних навчальних програмах через тематику навчаль-

них текстів та тем для висловлювань учнів.

У решті галузей розвиток громадянської компетентності формулюється на

рівні цільових установок, не конкретизованих у змісті галузей. У Державному

стандарті не повною мірою використано можливості міжпредметного підходу до

формування громадянської компетентності учнів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка