Стан і підходи до громадянської освіти в україні


Розділ II. Потенціал сучасного змісту освіти у формуванні громадянськоїСторінка11/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27
Розділ II. Потенціал сучасного змісту освіти у формуванні громадянської

компетентності

Робочою групою проведений аналіз Державних стандартів всіх ступенів

школи відповідно до чинних нормативно-правових актів, що врегульовують сус-

пільні відносини в галузі освіти й еталону громадянської компетентності. Резуль-

тати аналізу систематизовано відповідно до трьох ступенів школи.

2.1. Елементи громадянської освіти у початковій школі

Особливістю завдань громадянської освіти в початковій школі

 є створення

умов для формування елементарних знань про державу, закони, права і відповіда-

льність людини і громадянина, основні моральні цінності і норми поведінки. Роз-

виваються комунікативні здібності дитини, що дозволяють їй інтегруватися в сус-

пільство, уміння спілкуватись і розв'язувати конфлікті ситуації через діалог.

У Державному стандарті початкової школи сформульована мета освіти:

 всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів повно-

цінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання і уміння

вчитися... діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування

і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у різних видах завдань

Загальна мета освіти конкретизована у цілях освітніх галузей, які передба-

чають такі елементи змісту громадянської освіти:

 „Мови і літератури"

 вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови;

• формування комунікативних умінь;

• формування елементарних знань з етнокультури та

компетенції;

• формування інтелектуально-розвиненої особистості, громадянина України і світ

 усвідомлення школярами своєї належності до природи і суспільства;

• створення елементарної бази для засвоєння учнями різних видів соціально-

го досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм і тра-

дицій;

• формування патріотизму, поваги до української держави, її символіки, сві-домого бажання зробити свій внесок у становлення української держави як

рівноправного члена світової спільноти.3. "Мистецтво

 розуміння і творення художніх образів;
• формування потреби у художньо-творчій

 та духовному само-

вдосконаленні

4. "Математика

 формування початкових умінь доказово міркувати, пояснювати свої дії

5.

 "Здоров  і фізична культура

 виховання позитивних моральних і вольових якостей;6. "Технології"

 сприяння формуванню активної особистості, здатної до конструктивного

перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

Зміст освітніх галузей початкової школи має забезпечувати формування в

учнів сукупності громадянських знань, умінь, установок та цінностей.

Елементи


 громадянських знань,

 що входять до змісту освітніх галузей Дер-

жавного стандарту початкової школи, можуть бути класифіковані таким чином:

а) культурологічні

 про головні історичні події та елементи культурно-історичного середовища,

про минуле свого краю і його традиції, про визначні історичні постаті й дія-

чів;


• про культуру та національні риси українців

 про співжиття в громадянському суспільстві;

• про державну символіку;

• про територію та кордони України;

• про етнічний склад населення;

• про державний устрій; про права людини та рівноправність;

• про основні правопорушення і юридичну відповідальність за них;

• про взаємні обов'язки батьків і дітейг)економічні

 про природу та економіку України; про сім'ю, школу, однолітків;

• про правила співжиття і взаємодію людей у сім'ї, колективі;

• про правила етикету.

• про історію і традиції школи;

• про моральні вимоги до товаришування і дружбиГромадянські уміння,

 що входять до змісту освітніх галузей Державного

стандарту початкової школи, можуть бути класифіковані таким чином:

а) у

 сфері суспільного життя

 висловлювати патріотичні почуттяб)у правовій сфері суспільного життя

 розповідати про державні символи України;

• дотримуватись свідомої дисципліни

11в)у соціальній сфері суспільного життя

-

 оцінювати власні вчинки та вчинки однолітків;

- брати участь у житті школи;

- демонструвати повагу і толерантність до представників інших культур , на-

ціональностей та конфесій;

виконувати моральні вимоги до товаришування і дружби;

- уміти взаємодіяти з іншими людьми;

- будувати відносини з іншими на основі загальнолюдських моральних цінно-

стей і поваги до прав людини;

- розуміти і виконувати свої домашні обов'язки;

- відповідати за свої вчинки;

- толерантно ставитись до думок інших;

- давати найпростішу морально-етичну оцінку ситуації, спираючись на власний

досвід;


- виявляти емоційно-позитивне ставлення до праці;

- дотримуватись норм етикету в спілкуваннід)

-

 виявляти зв'язки між явищами і робити самостійні висновки;

- уміти говорити, слухати і розуміти;

- брати участь у культуро-творчій і культуро-оздоровчій діяльності;

- вести діалог;

- формулювати власне висловлювання і критично оцінювати його;

- самостійно працювати з книгою;

- висловлювати своє ставлення до прочитаного;

- розказувати про ключові постаті в культурі та історії народу.

 що входять до змісту освітніх галузей стандарту

початкової школи, можуть бути об'єднані у такі основні групи:

а) загальнолюдські

милосердя, правдивість, чесність, відповідальність, повага до прав інших людей,

дбайливе (бережливе) ставлення до природи і довкілля; неповторність і самоцін

ність кожної людини, життя людини, доброта, працьовитість, наполегливість,

скромність, вірність, поступливість, обов'язковість.

 (громадянського суспільства)

толерантність, права інших людей, активністьв) національні:

гордість за державу, повага до держави та державної символіки, культурно-

історичної спадщини, рідної і державної мов; вшанування діячів культури та на-

ціональних героїв, традицій українського народу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка