Стан і підходи до громадянської освіти в україні


громадянських цінностей, ставлень, установокСторінка10/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
 громадянських цінностей, ставлень, установок

а) загальнолюдські

доброта, чуйність, милосердя, совість, чесність, повага, правдивість, працелюб-

ність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до батьків,

роду, бережливе ставлення до природи (громадянського суспільства)


- відчуття власної гідності, шанування прав людини і свободи особистості як

абсолютної цінності;

- повага до законів;

 демократичних цінностей як головних: свобода, справедливість,

рівність можливостей, здатність жити разом, повага до честі й людських

прав, солідарність, захист довкілля, відданість

- лояльне і водночас вимогливе ставлення до влади;

- активна громадянська позиція, впевненість у своїй спроможності впливати

на життя суспільства;

- повага до інтересів, прав, самобутності великих і малих народів, міжкульту-

рне взаєморозуміння, толерантність

-

 обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною, держа-

вою;

- віра в духовні сили своєї нації, її майбутнє;- любов до України та рідного краю, повага до національної історії, культури,

мови, традицій.

У Рекомендаціях Комітету міністрів РЄ

6

 визначені умови набуття молоддюєвропейських країн громадянської компетентності, які є актуальними й для Укра-

їни:


- активна участь учнів, студентів, викладачів і батьків у демократичному

управлінні навчальним закладом;

- демократизація методів навчання та виховання, взаємовідносин суб'єктів на-

вчально-виховного процесу;

- поширення методів, орієнтованим на особистість учня і студента, зокрема ре-

алізація педагогічних проектів, що ґрунтуються на спільній колективній меті

та співпраці учасників, незалежно від того, чи такі проекти висуваються кла-

сом, школою, місцевою, регіональною, національною, європейською або між-

народною спільнотою чи різноманітними організаціями громадянського сус-

пільства, які опікуються освітою з питань демократичного громадянства (не-

урядові установи, підприємства, професійні організації);

- сприяння дослідженням, індивідуальному навчанню та ініціативі;

- формування освітніх підходів, що тісно пов'язують теорію з практикою;

- залучення учнів і студентів, до індивідуального та колективного оцінювання

якості навчання, зокрема в рамках зазначених вище педагогічних проектів;

- заохочення обмінів, зустрічей та партнерства між учнями, студентами та вчи-

телями з різних навчальних закладів з метою поліпшення міжособистісного

взаєморозуміння;

 2001 - 2004:

 (2002) 12

тетЬег

 оп


 Ьу

 СоттіПее

 оп

 2002


 Міпізіег'

 (2002) 38. р. 4.
- поширення підходів та методів освіти, що сприяють вихованню у суб'єктів

навчально-виховного процесу толерантності та поваги до культурної та релі-

гійної багатоманітності;

- зближення формальної та неформальної освіти;

- встановлення відносин громадянського партнерства між школою та сім'єю,

громадою, трудовим колективом та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка