Стан і підходи до громадянської освіти в україніСторінка1/27
Дата конвертації24.03.2020
Розмір223 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


СТАН І ПІДХОДИ ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Демократична громадянська освіта є важливою складовою становлення

громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію сві-

тоглядних орієнтацій та самосвідомості людей. Громадянська освіта є важливою

складовою

 процесу в загальноосвітній школі. Це складний і

багатоаспектний процес, що вимагає системного залучення політичних, наукових

та практичних освітніх і виховних зусиль.

Протягом останнього десятиріччя в Україні формується система демократич-

ної громадянської освіти. За цей термін напрацьовані:

• певна правова і методологічна база, відображена у законодавстві України в

галузі освіти, у Державному стандарті освіти і навчальних програмах;

• спрямування змісту, методів і форм викладання

 предме-


тів на розв'язання завдань громадянської освіти;

• окремі курси громадянської освіти (за вибором і факультативні) для різних

класів і досвід викладання таких курсів та організації

 діяльності

учнів, спрямованої на набуття ними

 знань, умінь і цінні-

сних орієнтацій;

• значна кількість педагогічних розробок цієї тематики, як у вигляді посібни-

ків, дидактичних матеріалів, рекомендацій МОН України, так і у практиці

роботи обласних інститутів

 педагогічної освіти й окремих

вчителів;

• частина вчителів і методистів, які пройшли перепідготовку за спеціалізаці-

єю «громадянська освіта» в рамках міжнародних проектів і відповідних

тренінгів.

Отже, можна констатувати, що в Україні нагромаджено значний досвід у

галузі громадянської освіти і виховання, але він потребує ґрунтовного аналізу

та осмислення.

В межах даного проекту передбачалось переглянути вже існуючі в нашій

країні елементи системи громадянської освіти для визначення можливостей

їхнього вдосконалення. Хоча проект головним чином спрямовано на старший

ступінь загальноосвітньої школи, було проаналізовано також документи і мате-

ріали початкової та основної ланок з метою цілісного та всебічного аналізу си-

стеми громадянської освіти, її наступності і безперервності.

Тому, робоча група мала на меті окреслення складових громадянської ком-

петентності учнівської молоді України, здійснення системного аналізу того, як

забезпечено формування громадянської компетентності у

виховному процесі загальноосвітньої школи на законодавчому і концептуаль-

ному рівнях, якими є відповідні принципи, завдання та підходи до визначення

змісту громадянської освіти, а отже і вимоги до її результатів.

Загальну мету конкретизовано у наступних завданнях:

• проаналізувати й систематизувати правові та

основи громадянської освіти в Україні;• проаналізувати європейські підходи до громадянської освіти ("Грома-

дянська освіта в школах Європи",

 червень 2005, "Загальноєв-

ропейське дослідження політичного принципу "освіта для

Рада Європи, "Освіта та навчання

 концептуальні документи, роз-

роблені проектом "Освіта для демократії в Україні" (з питань громадян-

ської освіти) та Академією педагогічних наук України і на цій основі ви-

значити поняття громадянської компетентності учня як однієї з ключо-

вих компетентностей - висхідної категорії, що може розглядатись як


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка