Спеціалізованої школи і-ііі ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва про роботу в 2016 – 2017 навчальному році


Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнівСторінка3/4
Дата конвертації19.04.2019
Розмір0,54 Mb.
1   2   3   4
Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів


Таким чином результати та аналіз моніторингу якості освіти дають змогу створювати оптимальні умови для розвитку кожної дитини, стимулювати педагогів до самостійного осмислення й визначення своїх професійних проблем.

Департамент освіти та науки, молоді та спорту, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації провели моніторингове дослідження:


№ з\п

Предмет

контролю


Зміст перевірки

(накази підсумкові)Форма

контролю


Результати

перевірки1.

Інформатика,

6-А,Б,В.


Степанцева С.В.

Про результати проведення моніторингового дослідження якості знань учнів 6-х класів з інформатики

Контрольна робота,

13-15.12.2016

УО


Підтвердили рівень знань

УО Н.0- нема2.

Учні 10 класу

Про організацію та проведення моніторингового дослідження «Соціальна адаптація учнівської молоді в суспільстві»

Анкети.

Департамент ОНМС Н. № 270 від 29.03.2017


3.

Учителі 4 класів:

Назарок А.С.

Шимко Н.І.

Шапченко В.Про організацію і проведення моніторингового дослідження «Відображення в моделі випускника початкової школи досягнень із ключових компетенцій»

Анкети-сайт

Департамент ОНМС Н. № 315 від 07.04.2017


4.

Хімія, 8-А,Б.

Нетрибійчук О.С.Про результати проведення моніторингового дослідження якості знань учнів 8-х класів з інформатики

Контрольна робота,

20.04.2017

УО


Підтвердили рівень знань

УО Наказ


№ 273 22.05.2017

Упровадження інноваційних педагогічних технологій

у навчальний процес
Основними рисами освіти інформаційного суспільства є виникнення й розвиток глобальної системи освіти, безперервність освіти протягом yсього життя людини з переважанням самоосвіти, індивідуалізація освіти, зростання різноманітності освітніх стандартів і спеціальностей, орієнтованість на синтез найновіших наукових знань і методологій, перехід від формально-дисциплінарного до проблемно-активного типу навчання, широке застосування інноваційних інформаційних технологій .

Інформаційно-навчальне середовище включає засоби й технології збору, накопичення, передачі, обробки й розподілу навчальної інформації, засоби представлення знань, забезпечуючи зв’язки та функціонування організаційних структур педагогічної діяльності. Без розвитку компетентностей якісна шкільна освіта ХХІ століття неможлива. «Світ заговорив про компетентності як спроможність особистості застосовувати засвоєні знання й набуті уміння у нестандартних ситуаціях, «готовність і уміння діяти», здатність до саморозвитку».

Комп’ютерні навчальні технології ефективно, хоч і частково функціонують на всіх рівнях навчального закладу. Упровадження нових інформаційних технологій відбувається не ізольовано, а в єдиному комплексі в системі “початкова школа — середня школа — вища школа. Як учителі, так і учні школи оволодівають професійно-орієнтованими комп’ютерними технологіями та вміють їх використовувати в подальшій діяльності в умовах інформаційного суспільства.

У першу чергу комп’ютерні навчальні технології були використані при вивченні інформатики, а лише потім їх фактично постійно застосовували при викладанні інших предметів шкільного курсу, а саме: української мови та літератури (Попутькіна Т.П.), етики, художньої культури (Слободянюк В.Р.), біології (Мілюкова С.В.), англійської мови (Воловик Н.І., Кузьменко О.Д., Кізюк В.О., Заріцька О.Б.). Слід зазначити, що педагогічний колектив має достатній рівень володіння сучасною комп’ютерною технікою та іншими технічними засобами.

Широке застосування у навчальному процесі знаходять засоби використання інтерактивного навчання, мультимедійних технологій. Саме мультимедійні технології перетворили комп’ютер на «співрозмовника», як на принципово новий навчальний засіб.

Отже, використання ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати систему індивідуальної роботи з ефективними елементами контролю. Це підвищує результативність навчання і створює умови для самостійної роботи. Значний вплив на навчальний процес складають емоційні чинники використання комп’ютерних технологій, а саме: підвищення мотивації учнів до отримання знань, створення сприятливого емоційного мікроклімату навчального процесу. Дії педагогічного колективу з впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес спрямовані на розвиток комунікативних умінь у шкільному середовищі, формування навичок самоосвіти та культурного спілкування у світовому інформаційному просторі, володіння основними дослідницькими методами: аналізом та пошуком джерел інформації, збором та обробкою даних, поясненням отриманих результатів. Використання комунікаційних можливостей всесвітньої мережі Інтернет зумовлює високий рівень інформаційної культури учнів та вчителів.

Адміністрацією школи активно впроваджуються комп’ютерні технології у процес управління навчальним закладом. Робочі місця директора, заступників директора, секретаря, співробітників соціально-психологічної служби, завідуючої бібліотекою обладнані персональними комп’ютерами та оргтехнікою та з’єднані в єдину загальношкільну мережу та підключені до мережі INTERNET.
5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей

(Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, доцільність створення та результативність діяльності. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо).

Під час аналізу проведеної роботи педагогічного колективу було встановлено, що поряд із навчальним процесом у школі значна увага приділяється і розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. Складовими системи роботи з цієї проблеми, на які орієнтувалися вчителі – предметники впродовж 2016 – 2017 навчального року, є концепція обдарованості; виявлення рівня обдарованості; прогнозування розвитку обдарованих дітей; методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

Адміністрація школи забезпечила на належному рівні організацію педагогічного процесу науково – методичним та навчальним матеріалами; постійно вивчала педагогічну майстерність учителів; забезпечувала умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення загального культурного та професійного рівня; сприяла участі обдарованих дітей у конкурсах та змаганнях різних рівнів, олімпіадах, конференціях тощо.

Основними завданнями для виявлення серед учнів обдарованих для педагогічного колективу були: • створення системи цілеспрямованого виявлення і відбору обдарованих дітей;

 • створення прийнятних умов для інтелектуального, морально-фізичного розвитку таких дітей;

 • стимулювання творчої діяльності учнів;

 • розробка та послідовне введення нового змісту освіти, прогресивних технологій у роботі з цією категорією учнів;

 • створення умов обдарованим дітям для реалізації їхніх особистих творчих здібностей.

З цією метою основними напрямами освітньо-виховного процесу в роботі з обдарованими дітьми були:

 • розвиток якісно високого рівня світоглядних переконань;

 • формування гуманітарного стилю мислення;

 • формування духовного потенціалу особистості;

 • утвердження здорового способу життя;

 • розвиток науково – дослідних навичок і творчих здібностей обдарованих дітей.

У процесі вирішення зазначених завдань враховувалися основні особливості вікової обдарованості дітей. З цією метою вчителі у своїй роботі брали до уваги вікову категорію дітей та основні особливості вікової обдарованості. Це дало змогу зробити самоаналіз і висновки: якою мірою вчитель ознайомлений із особливостями психіки дитини, з технологіями навчання обдарованих дітей.

У грудні 2016 року було проведено шкільний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного наукового товариства «Оберіг», у якому

брали участь учні відділення хімії та біології, філології та мистецтвознавства, екології та аграрних наук, відділення.

Захист робіт проводився в присутності учнів, педагогічних керівників та членів журі. На конкурс було представлено: • відділення Хімія та біологія - 2 роботи (секція Мікробіологія, педагогічний керівник Мілюкова С.В., Хімія, педагогічний керівник Нетрибійчук О.С.).

 • відділення Екологія та аграрні науки – 1 робота (секція Екологія, педагогічний керівник Мілюкова С.В.).

 • відділення Українська філологія та мистецтвознавство – 9 робіт: 1 робота (секція Літературна творчість, педагогічний керівник Себало С.Л.), 8 робіт ( секція Англійської мова, педагогічні керівники Кузьменко О.Д., Іванченко Ю.О., Максименко І.Д., Кізюк В.О., Кочеткова Р.В., Заріцька О.Б., Цуман Н.А., Крицька О.М.).

 • відділення Математика – 1 робота (секція Прикладна математика та математичне моделювання, педагогічний керівник Курмель О.В.).

 • Відділення Фізика і астрономія – 1 робота (секція Теоретична фізика, педагогічний керівник Страшун В.А.).

 • відділення Науки про Землю – 1 робота (секція Географія та ландшафтознавство. Педагогічний керівник Задоя А.В.).

У конференції взяло участь 15 учнів: 3 учні 8 класів, 7 учні 10 класів,5 учні 9 класів.

Члени фахових журі, ознайомившись із представленими роботами, презентаціями та заслухавши виступи дослідників, відзначили такі роботи:

І. Відділення Екологія та аграрні науки:

- секція Екологія – робота учениці 9 класу Гойстер Дар’ї В’ячеславівни на тему «Водорості як індикатор забруднень водних екосистем», педагогічний керівник Мілюкова С.В.

ІІ. Відділення Хімія та біологія:

- секція Хімія – робота учениці 10 класу Копєйкіної Єлизавети Дмитрівни на тему «Виявлення гідроксиметилфурфуролу в різних марках томатного соку», педагогічний керівник Нетрибійчук О.С

ІІІ. Відділення Українська філологія та мистецтвознавство:


 • секція Літературна творчість - робота учениці 10 класу Цапенко Аліси Андріївни на тему «От би час затримати на мить», педагогічний керівник Себало С.Л.

ІІІ. Відділення Іноземна філологія:

 • секція англійська мова:

 • робота учениці 10 класу Григорович Лілії Володимирівни на тему «Фразеологічні компаративні одиниці на позначення людини в англійській мові», педагогічний керівник Іванченко Ю.О.;

 • робота учениці 9 класу Кузнєцової Я.Ю. на тему «Сленг в англійській мові», педагогічний керівник Крицька О.М.

ІІІ. Відділення Історія:

 • секція Всесвітня історія - робота учениці 10 класу Коломієць Ірени Юріївни на тему «Тероризм як соціально небезпечне явище», педагогічний керівник Савенко М.П.

Зазначені роботи заслуговували високої оцінки. Учні детально вивчили зазначені теми, продемонстрували повне розуміння всіх аспектів роботи, використовували при захисті наукову термінологію. Чітко зазначали актуальність обраних тем, мету і завдання досліджень, використовували сучасні методи дослідження, спостереження. Роботи виконані та оформлені відповідно до Умов проведення I (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської малої академії наук.

На І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді три учні посіли призові місця, а саме:№ з\п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Секція

Місце

ПІБ вчителя

Наказ УО

1.

Гойстер Дар’я

9-А

Екологія

ІІ

Мілюкова С.В.

№30 від

16.01.20172.

Копєйкіна Єлизавета

10

Хімія

І

Нетрибійчук О.С.

№30 від

16.01.20173.

Цапенко Аліса

10

Літературна творчість

І

Себало С.Л.

№30 від

16.01.20174.

Коломієць Ірена

10

Всесвітня історія

ІІ

Савенко М.П.

№30 від

16.01.20175.

Григорович Лілія

10

Англійська мова

ІІІ

ІванченкоЮ.О.

№30 від

16.01.2017Перемога юних дослідників є результатом їхньої наполегливої праці, а також фахової майстерності педагогічних керівників, які щедро діляться з учнями своїми знаннями.

З метою пошуку, підтримки розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Призові місця посіли 25 учні (у 2015-2016 навчальному році – 23 учнів).
Призери ІІ (районного) етапу


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка