Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2012 р


ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЯКОСТІСторінка66/171
Дата конвертації29.03.2020
Розмір2,96 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   171
ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЯКОСТІ
Згідно Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 № 23 кредитний портфель (credit portfolio) визначається сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної банком кредитної політики. Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та відповідний рівень ризику.

Банк з метою розрахунку резервів класифікує активи/надані фінансові зобов’язання за такими категоріями якості: І (найвища) - немає ризику або ризик є мінімальним; ІІ - помірний ризик; ІІІ - значний ризик; IV - високий ризик; V (найнижча) - реалізований ризик.

Банк з метою оцінки ризику за активами/наданими фінансовими зобов’язаннями, боржником (контрагентом) банку за якими є нерезидент, може використовувати дані, підтверджені в бюлетені таких провідних світових рейтингових агентств (компаній), як Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service та Fitch IBCA. Банк з метою оцінки ризику за активами/наданими фінансовими зобов’язаннями, боржником (контрагентом) банку за якими є резидент, може використовувати дані рейтингових агентств (компаній), які мають право визначати рейтингові оцінки відповідно до законодавства України.

Банк формує резерви за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам (у тому числі банкам), які обліковуються за балансовими рахунками таких груп: строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках; кредити, що надані іншим банкам; кошти на вимогу інших банків (активні залишки); кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання; кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання; вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання; кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання; кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання; іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання; кредити, що надані органам державної влади; кредити, що надані органам місцевого самоврядування; іпотечні кредити, що надані органам державної влади; іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування; кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам; фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам; кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам; іпотечні кредити, що надані фізичним особам; кошти на вимогу суб’єктів господарювання (активні залишки); кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки); кошти небанківських фінансових установ (активні залишки).

Банк не формує резерву: за кредитними операціями між установами в системі одного банку (для банків із 100% іноземним капіталом - за розрахунками з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижчий, ніж “інвестиційний клас”); за коштами, що перераховані Національному банку України.

Нами проаналізовано динаміку та структуру кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за критерієм якості за 2009-2013 рр. У 2010 році порівняно із 2009 роком величина стандартних кредитів збільшилась на 1974,3 млн. грн. (або на 10,18 в.п.), кредитів «під контролем» - 3469,3 млн. грн. (або на 26,33 в.п.). Зменшилась і величина субстандартних та сумнівних кредитів – на 930,6 млн. грн. та 97,1 млн. грн. відповідно. Негативним є те, що впродовж досліджуваного періоду збільшилась величина безнадійних кредитів – на 1440,2 млн. грн. (або на 35,81 в.п.). У 2011 році порівняно із 2010 роком позитивним є збільшення величини стандартних кредитів – на 2318,0 млн. грн. (або на 13,31 в.п.). Величина субстандартних кредитів та кредитів «під контролем» зменшилась на 2722,0 млн. грн. (або на 24,34%) та на 378,2 млн. грн. (або на 15,71 в.п.) відповідно. У 2012 році порівняно із 2011 роком величина кредитного портфеля банку зменшилась на 3588,6 млн. грн. (або на 7,77 в.п.). Найбільше на таку зміну вплинуло зменшення субстандартних кредитів – на 4257,6 млн. грн. (або на 50,32%), сумнівних – на 2141,4 млн. грн. (або на 76,89 в.п.), стандартних – на 1699,3 млн. грн. (або на 8,61 в.п.). У 2013 році загальна величина кредитного портфеля збільшилась на 3411,4 млн. грн. (або на 8,01в.п.).

Така зміна відбулась, в основному, за рахунок збільшення стандартних кредитів на 6296,1 млн. грн. (або на 34,91 в.п.), зменшення безнадійних кредитів на 1717,1 млн. грн. (або на 16,39 в.п.), субстандартних – на 1554,8 млн. грн. (або на 36,99 в.п.). Динаміку кредитного портфеля досліджуваного банку за критерієм якості подано на рис. 1.

Структура кредитного портфеля за якістю за досліджуваний період дещо покращилася. Так, у 2009 році частка стандартних кредитів складала лише 37,66% у кредитному портфелі банку, під контролем – 25,59%, субстандартних – 23,53%, безнадійних і сумнівних – 8,35 та 4,86% відповідно; у 2010 році частка стандартних кредитів зменшилась на 0,25 в.п. і склала 37,41%, а частка субстандартних кредитів і кредитів під контролем складала 24,02% і 20,85% відповідно. На 0,31 в.п. збільшилась частка сумнівних кредитів і безнадійних – на 4,2 в.п., що характеризується негативно. У 2011 році частка кредитних операцій, класифікованих як безнайдійні, складала 13,62%, сумінвних – 6,03%, субстандартні – 18,33%, під контролем – 19,27%, а стандартних – 42,75%, що позитивно відобрахилося на зменшенні ризикованості кредитного прортфеля банку. У 2012 році частка безнадійних кредитів збільшилась на 10,27% і склала 23,89%, що є негативним. В той же час частка сумнівних кредитів зменшилась на 4,52 в.п. у кредитному портфелі банку. Так само частка субстандартних кредитів зменшилась на 8,46 в.п. Частка кредитів під контролем збільшилась на 3,09 в.п. Майже несуттєвою є зміна частки стандартних кредитів - на (-0,39 в.п.). Проте, у 2013 році ситуація змінилася кардинально і в позитиному напрямі, адже частка стандартних кредитів збільшилась на 10,55 в.п., безнадійних – зменшилась на 5,5 в.п., субстандартних – зменшилась на 4,11 в.п. Незначними негативними є зміни частки кредитів під контролем – зменшення на 2,28 в.п., сумнівних – збільшення на 1,35в.п.Рис. 1. Кредити за критерієм якості

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009-2013 рр.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що банк переглянув політику формування кредитного портфеля з позиції якості. Адже, за наслідками фінансово-економічсної кризи фінансовий стан багатьох банківських установ зазнав значяних негативних змін, зокрма, за рахунок погіршення якості кредитного портфеля банків і зростання їх ризиковості. Відтак, як бачимо, за даними розрахунків, за досліджуваний період банку вдалося оптимізувати структуру кредитного портфеля за якістю, оскільки більше 52,91% - це стандартні кредити банку із невисоким рівнем ризику і близько 20,08% - кредити під контролем. Відтак, близько 72,99% кредитного портфеля банку класифіковано із невисоким рівнем ризику, що є позитивним, адже у 2011 році їх сукупна частка складала всього 62,02%. Але при тому обсяг кредитного портфеля зменшився на 10,69 в.п.

Таким чином, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у нестабільних умовах функціонування намагається убезпечити кредитні операції, не провадить агресивну кредитну політику, сконцентрований на досягненні позитивного стабільного ефекту дохідності із низьковризикованим кредитним портфелем.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка