Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2012 рСторінка32/171
Дата конвертації29.03.2020
Розмір2,96 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   171
Суспільні трансформації

та проблеми

соціалізації особистостіО. С. Дмишко, кандидат психологічних наук,

завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
Українці XXI ст. є складно опосередкованим «продуктом» свого історичного минулого і, безумовно, відрізняються від українців кінця XX ст. своєю активністю, боротьбою за національні інтереси, свою незалежність. Тому зростає необхідність вивчення психології українського етносу через такі феномени, як національний характер, національна свідомість і самосвідомість, національна самоідентифікація особистості, менталітет тощо.

Тема українського національного характеру, факторів його формування і розвитку є центральною у вивченні сучасної етнічної психології та психології українського етносу зокрема. Серед сучасних вітчизняних психологів цю проблему вивчали і вивчають: М. Шульга, П. Гнатенко, В. Павленко, С. Таглін, Л. Орбан, В. Хрущ, В. Москалець, М. Пірен, Л. Шкляр та ін. Крім того, видаються праці, написані українськими авторами в еміграції, які раніше були недоступні широкому українському загалу. Серед них можна назвати таких, як Г. Ващенко, І. Рибчин, О. Кульчицький, І. Мирчук, В. Янів, І. Ярема, а також Ю. Липа, О. Субтельний та ін. [1].

За визначенням відомого українського дослідника П. Гнатенко [2], національний характер — це сукупність соціально-психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які проявляються у ціннісному ставленні до навколишнього світу, а також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах. Як видно, національний характер є своєрідним специфічним поєднанням загальнолюдських рис у конкретних історичних і соціально-економічних умовах існування нації.

У своїх дослідженнях національному характеру Д. Чижевський [2], праці якого за часів Радянського Союзу видавались за кордоном, підкреслював, що національний характер не є одноманітним: кожна нація має різні психологічні типи, різні соціальні типи. Крім того, існують відмінності, що викликані місцевими умовами. Все це ускладнює картину національного характеру народу, робить її різнобарвною та різноманітною. Крім того, Д. Чижевський виокремлює в національному характері українців індивідуалізм і свободолюбність. Причому він наголошує як на позитивних, так і негативних рисах індивідуалізму, який, з одного боку, може призвести до самоізоляції й конфліктів, а з іншого — породити різноманітні форми творчості й активності.

Щодо факторів, які найбільше впливають на формування та розвиток національного характеру, то вирішальну роль відіграють історичні, соціально-економічні, культурні, релігійні та географічні чинники [5].

Д. Чижевський виокремлює екологічні та культурні чинники, які помітно впливають на національний характер українців [2].

За М. Костомаровим [3], на формування національного характеру українського народу помітно вплинула його взаємодія з іншими народами, яку він називав «взаємним тертям народів».

У ході досліджень, присвячених феномену геополітичного положення України (Україна розташована в центрі Європи, де перетинаються шляхи, що з'єднують Схід і Захід) доведено вплив геополітичного чинника на український національний характер. Було встановлено, що українцям притаманні як європейські риси характеру, так східні.

Роль історичного чинника у формуванні українського національного характеру розглядалась у дослідженнях, присвячених вивченню: вплинули війни з Польщею, що відбувалися після розпаду Київської Русі, де Українські землі стали своєрідним буфером між православним Сходом і католицьким Заходом; та російським впливом, що сприяв розвиткові горезвісного комплексу меншовартості.

Одним із найважливіших чинників, що впливає на психологію етносу. являється релігія. Зміна релігійної свідомості народу зумовлює зміну устрою життя, моралі, етичних норм, установок і психічного стану загалом.

У формуванні українського національного характеру одну з провідних ролей відіграють традиції та уклад української сім'ї.

Значна частина психологів сходиться на тому, що основну роль у сім'ї відіграє мати з її передбачливістю, хазяйновитістю, з непомітною, але постійною турботою про сім'ю. Вона втілює ніжність, сердечність, теплоту. Б. Цимбалистий зазначає, що у спогадах українця мати постає виразнішою, ніж батько. Важливе місце українській жінці відводиться в суспільному житті. Україна для українця — це мати, «ненька» [4].

Якщо в Західній Європі у вихованні дітей беруть однакову участь як мати, так і батько, і це є показником патріархальності сім'ї, то в Україні дітей виховує мати. Цей факт має істотні наслідки, оскільки норми поведінки, мораль, ідеали, життєві настанови українців підпорядковані нормам та ієрархії цінностей, типових для жінки, для її свідомості. Переважання в суспільстві матріархального комплексу, у свою чергу, призводить до того, що в соціальному мікросередовищі (насамперед у сім'ї) панують свобода і рівноправність.

Проте верховенству матріархального комплексу властиві й негативні риси. Так, любов дітей до матері, рівність усіх перед матір'ю, культ матері-землі, любов матері до дітей — усі ці стосунки будуються більше на емоційній, ніж на раціональній основі. У зв'язку з цим у такому типі культури скоріш за все переважатиме емоційність і чуттєвість, а вольове начало і раціональність стають другорядними.

Крім матріархальності, українській сім'ї притаманний індивідуалізм. Традиційно українці не жили великими родинами. Син завжди прагнув відокремитися від батька і вести господарство самостійно. Поряд з любов'ю до цінностей і уподобань, його соціокультурних і політичних пріоритетів, а також оптимальних засобів досягнення цілей соціального розвитку.

Отже, поєднання культурно-національних цінностей із загальнолюдськими в етнопсихологічному образі українців сприятиме розвиткові народу України на засадах гуманізму та демократії.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка