Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2012 рСторінка110/171
Дата конвертації29.03.2020
Розмір2,96 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   171
Р.Р. Угнівенко, аспірант кафедри банківської справи

Львівської комерційної академії
СУТНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ
Ринок банківських продуктів і послуг, як і будь-який інший ринок, залежить від попиту і пропозиції. Так, між попитом і пропозицією на банківські продукти і послуги завжди існує відповідне співвідношення. Бажаним на даному ринку є встановлення рівноваги між попитом на банківські продукти і послуги та їх пропозицією. За таких умов рівноваги на ринку, створюються основні підстави для ефективного розвитку даного ринку і кожного банку зокрема.

Вивченням сутності попиту і пропозиції на ринку банківських продуктів і послуг займаються багато зарубіжних та вітчизняних економістів, але ці важливі аспекти не є повністю досліджені в сучасному бізнесовому та науковому середовищах, оскільки процес формування ринку банківських продуктів та послуг проходить й сьогодні. Актуальним на сьогоднішній день є праці таких науковців: Ажнюк М.О., Базилевич В.Д., Григорук А.А., Літвінова Т.Д., Лютого І.О., Нікітін А.В., Палюх М.С., Попов В.М., Ткачук В.О. та інші.

На думку Лютого І.О. попит на ринку банківських продуктів і послуг – це форма вираження потреби, представленої на ньому і забезпеченої відповідними коштами. Розмір попиту залежить від ціни на банківські продукти і послуги, платоспроможності споживачів, нецінових факторів. Розмір попиту – це стан попиту, обумовлений тривалістю і стадіями життєвого циклу банківських продуктів і послуг [2].

Ткачук В.О. вважав попит – це потреби людей, представлені на ринку банківських продуктів і послуг та забезпечені грошима; іншими словами, попит – це платоспроможні потреби людей. Також під попитом науковець зазначав кількість банківського продукту (послуг), яку споживачі бажають і спроможні купити на цьому ринку за певну ціну протягом відповідного проміжку часу. А оцінку попиту потрібно здійснювати по кожному сегменту ринку банківських продуктів і послуг [5, с.64].

В загальному можна сказати, що попит на ринку банківських продуктів і послуг – це потреби людей в банківському обслуговуванні, продуктах і послугах забезпечених грошовими коштами чи іншими активами.

Науковець Лютий І.О. виділяв такі різновиди попиту: негативний, відсутній, схований, падаючий, нерегулярний, повноцінний, надмірний [2].

Проте вчений Ткачук В.О. стверджував, що попит на банківські продукти та послуги може бути наступним:


  1. Від’ємний, при якому пропонована послуга або продукт в силу певних обставин не влаштовує ринок і він її не приймає.

  2. Нульовий попит, при якому споживач не проявляє інтересу до пропонованої банківської послуги чи продукту, але не відкидає її зовсім.

  3. Попит, що зменшується. Він формується в момент насичення ринку або морального старіння пропонованої банківської продукції та послуг, гострої конкуренції та зміни основних факторів економіки країни.

  4. Непостійний (сезонний) попит, який обумовлений змінами обсягів і умов запитів на банківські продукти і послуги з боку окремих сегментів ринку.

  5. Латентний (прихований) попит, який існує при неможливості задоволення банком попиту окремого сегменту ринку банківських продуктів і послуг.

  6. Повний попит складається при певному балансі між попитом і пропозицією і для підтримки якого може бути змінена ціна на пропоновані банківські продукти і послуги.

  7. Надпопит характеризується невідповідністю між запитами споживачів і можливостями їх задоволення банківськими установами. В даному випадку банк повинен знайти способи тимчасового або постійного зниження попиту. Для зменшення надмірного попиту, банк вдаючись до таких заходів, як підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення банківського сервісу, а також прагнутиме до скорочення рівня попиту на тих ділянках ринку банківських продуктів і послуг, які є менш прибуткові або вимагають менше сервісних послуг [5, с.66].

Тому, важливим фактором який впливає на стан ринку банківських продуктів і послуг виступає попит, визначальним аспектом якого є потреба. Потреба в банківських продуктах та послугах виникає шляхом їхнього створення. Реалізація таких потреб проводиться в процесі споживання конкретного виду банківського продукту чи послуги.

Варто зазначити, що існує прямий зв'язок між попитом і пропозицією на ринку банківських продуктів і послуг. Так, зміна величини попиту викликає відповідну зміну обсягів пропозиції. Даний взаємозв'язок полягає в основі такого трактування «попит породжує пропозицію». Під пропозицією, маються на увазі, банківські продукти та послуги, що є на ринку банківських продуктів і послуг чи ті, які можуть бути доставлені на нього за певною ціною.

На думку Ткачук В.О. пропозиція – це та кількість продукту (послуги), яку банк бажає та спроможний виробляти і постачати для продажу на ринку за певну ціну впродовж визначеного проміжку [5, с.69].

Науковці Базилевич В.Д. та Попов В.М. стверджували, що пропозиція на ринку банківських продуктів і послуг – це обсяг банківських продуктів та послуг, який банківські установи хочуть і можуть поставити на цей ринок за різною ціною за певний проміжок часу [1].

Варто зазначити, що пропозиція визначається обсягом створених банківських продуктів та послуг, проте не завжди співпадає з ним, оскільки не все що створено потрапляє на ринок банківських продуктів і послуг. Адже між ціною та обсягом запропонованих банківських продуктів і послуг є пряма залежність. Так, якщо зростає відсоток (ціна) за надання тих чи інших послуг, то зростає величина пропозиції і навпаки, із зменшенням отримуваних відсотків банку від надання своїх послуг й зменшуватиметься величина пропозиції, в чому й полягає суть закону пропозиції.

Така залежність кількості банківських продуктів і послуг, яку пропонують на цьому ринку від ціни на них полягає в тому, що банкові вигідніше пропонувати свої послуги за вищими цінами, бо їх основним прагненням є одержання як найбільшої вигоди, тому й зацікавлений продати їх як найдорожче. Одночасно ціна пропозиції має враховувати інтереси споживача, тобто клієнта банку, орієнтуючись на його платоспроможність.

Отже, попит на ринку банківських продуктів і послуг – це кількість банківських продуктів і послуг, яку споживачі (клієнти банку) хочуть і мають можливість купити на даному ринку при певному рівні цін на них протягом відповідного проміжку часу.

Пропозиція на ринку банківських продуктів і послуг – це обсяг банківських продуктів і послуг, який банківська установа бажає та спроможна створити і представити на цьому ринку для продажу за визначену ціну впродовж певного проміжку.

Зміни в попиті та в пропозиції відбуваються під впливом цінових та нецінових факторів, що відображаються на стані ринкової рівноваги. Взаємодія попиту і пропозиції, їх взаємного пристосування відбуваються на основі дії цінового механізму і конкуренції, що приводить до формування рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Збалансування обсягів попиту і пропозиції досягається завдяки виконанню ринковою ціною врівноважуючої функції [4, с. 164].

Основною причиною, яка зумовлює необхідність узгодження попиту і пропозиції полягає у концентрації зусиль банківської установи на задоволенні потреб споживачів, орієнтованість на довгострокові результати та їх досягнення у запланований період та результатів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка