Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2012 рСторінка105/171
Дата конвертації29.03.2020
Розмір2,96 Mb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   171
1.Удосконалення процесу контролю в управлінні лісами та лісовим господарством, згідно з яким пропонується:

 • Запровадження моніторингу суцільних рубань на території регіону на основі матеріалів дистанційного зондування Землі.

 • Уточнення існуючого стану і якості лісів, проведення їх інвентаризації і кадастрової (комерційної) оцінки.

 • Проведення повної лісової сертифікації, як обов’язкового інструменту незалежного об’єктивного контролю та оцінки діяльності лісових підприємств, підвищення рівня довіри населення та виходу на міжнародні ринки сертифікованої лісопродукції.

В Шостій програмі дій Євросоюзу в галузі навколишнього середовища (Рішення Європарламенту і Ради Євросоюзу № 1600/2002/ЕС від 22 липня 2002 р.), зокрема в статті 6, серед пріоритетних дій в галузі довкілля та біорізноманіття зауважується, що екосистемний підхід, передбачений Конвенцією про біорізноманіття, повинен впроваджуватися в т. ч. і через стимулювання розширення ринку сертифікованої деревини, заохочення сертифікації сталого ведення лісового господарства і впровадження відповідного маркування.

 • Запровадження для усіх постійних лісокористувачів регіону системи обов’язкового електронного обліку деревини від її заготівлі до реалізації.

 • Створення Громадських рад при обласних управліннях лісового та мисливського господарства з метою забезпечення прозорості та належного громадського контролю за їх діяльністю. Повноваження та регламентація діяльності громадських рад можуть бути реалізовані у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики». 

 • Забезпечення виконання органами Держлісагентства України вимог законодавства про доступ до публічної та екологічної інформації, в тому числі, відмови від практики незаконного обмеження доступу до інформації, відмов у доступі до документів, ігнорування положень про активне поширення інформації про свою діяльність через офіційні веб-сайти.

2. Вдосконалення нормативно-правової бази у питанні відповідальності за порушення вимог лісового законодавства та охорони лісового фонду, зокрема шляхом:

 • Внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 23 липня 2008 р. N 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу»: диференціювати такси за незаконні (самовільні) рубки залежно від типу лісорослинних умов в Україні та цінності порід дерев.

 • Внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності» № 1193-VII від 09.04 2014 р. Пропонуємо анулювати передбачені Законом положення, якими змінюються або ліквідуються процедури надання дозволів на види діяльності, що впливають на охорону і захист лісів. У прийнятій редакції Закон дозволяє проводити санітарні рубки в природних заповідниках, не погоджуючи їх із Міністерством екології та природних ресурсів України (відповідні  зміни внесені до ст.16 Закону «Про природно-заповідний фонд України»). Негативні наслідки передбачають внесені законом зміни до «Лісового кодексу України», зі статті 57 якого виключається вимога щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок за погодженням з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Також зі статті 61 кодексу виключено формулювання, що Мінприроди має погоджувати і визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, а проекти будівництва зазначених підприємств, споруд та інших об'єктів підлягають екологічній експертизі у випадках і в порядку, що встановлюються законом. Також до  ст. 62, що регулює питання  використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства, внесені зміни, в результаті яких така діяльність більше не потребує висновків Мінприроди.

Напрям 3. Уникнення конфліктності інтересів територіальних громад, у межах яких експлуатуються лісові ресурси, та лісокористувачів, чого можна досягнути шляхом:

1.Забезпечення регіональних інтересів при використанні лісових ресурсів.

Питання використання лісових земель, наданих у користування постійним лісокористувачам, дотепер не пов’язувалося зі створенням матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Вирішення питань розмежування права власності на лісові ресурси між державною і комунальною формами власності з чітким виділенням власності органів місцевого самоврядування стало б важливим чинником ресурсного забезпечення життєдіяльності місцевих громад і підвищило рівень їх відповідальності за використання цих ресурсів, особливо для багатолісних адміністративно-територіальних утворень регіону. На цих засадах доцільно було б унормувати право постійного користування землями лісового фонду по кожному із районів на законодавчо визначених економічних принципах платності. Сплату держлісгоспами платежів за використання лісових ресурсів доцільніше було б перераховувати до місцевих бюджетів територіальних громад, де здійснюється лісокористування. Це сприяло б економічній зацікавленості органів місцевого самоврядування в ефективності ведення лісового господарства на їх територіях. Для вирішення зазначених проблем пропонуємо: • Розширити повноваження органів місцевого самоврядування у розв’язанні проблем використання, відтворення і охорони лісів територіальних громад, зокрема, в законодавчому порядку закріпити частину відповідних функцій за місцевими радами та їх виконавчими органами.

 • Розробити механізм виділення і передачі у володіння територіальних громад (комунальну власність) неугідь та земельних угідь, що не використовуються, для їх залісення з метою збільшення площі екологічно стійких лісопокритих територій та подальшого лісокористування.

 • Встановити фіксований відсоток податкових відрахувань до місцевих бюджетів від суб’єктів господарювання, що використовують лісові ресурси у межах територіальних громад незалежно від місця їх реєстрації. З цією метою внести зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України щодо відрахування до місцевих бюджетів податку на прибуток та частини збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

 • Розробити механізми пільгового цільового забезпечення потреб місцевого населення у доступній деревині.

Відповідно до підписаних Україною резолюцій Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі, які стосуються збереження біорізноманіття, лісове господарство має надавати економічно і екологічно обґрунтовану кількість товарів і послуг як для держави в цілому, так і для місцевого населення. Зокрема, що стосується забезпечення місцевого населення дровами для опалення, слід внести відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №356 „Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”, зокрема, включивши до переліку видів палива, на які надаються пільги, такий вид палива, як дрова.

2.Поглиблення публічності і відкритості процесів управління лісокористуванням, що передбачає:

 • Розробку дієвого механізму громадського контролю у фазі попереднього (відповідність планів, стратегій, програм тощо інтересам держави і громади) та заключного контролю (контроль за діяльністю держлісгоспів, інших лісових господарств їх діяльність за певний період). Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового та мисливського господарства, використання, охорони, захисту і відтворення лісових ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах може реалізовуватись в рамках ефективної роботи Громадських рад при обласних управліннях лісового та мисливського господарства.

 • Опублікування територіальними управліннями лісових ресурсів звітів про свою діяльність та стан лісо­вого фонду, що знаходиться в їхньому користуванні, в ЗМІ.

 • Видання органами охорони навколишнього природного середовища та громадськими організаціями інформаційних матеріалів про стан та проблеми лісокористування в регіоні.

 • Проведення громадських слухань щодо використання лісових ресурсів та роботи підприємств-лісокористувачів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   171


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка