Слайд 1 предмет та завдання методики профільного навчанняСкачати 332,88 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації14.01.2020
Розмір332,88 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(слайд 1) ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ МЕТОДИКИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Житник Б.О., методист Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради
Учитель профільного класу – просунутий учитель. Він добре знає свій предмет, володіє методикою навчання свого предмету. Він володіє методикою профільного навчання.

Методика профільного навчання – галузь педагогічної науки, що досліджує закономірності профільного навчання предметів. У системі педагогічних наук методика профільного навчання найтісніше пов'язана із загальною теорією навчання – дидактикою. Оскільки дидактикою вивчаються загальні закономірності навчання, методику профільного навчання правомірно, на наш погляд, розглядати як поодиноку дидактику .

До складу багатьох навчальних предметів входять основи різних розділів відповідної науки (наприклад, до складу курсу біології – ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія і гігієна людини, загальна біологія тощо). Тому розрізняють загальну методику навчального предмета та поодинокі методики. Предметом методики є процес навчання основам тієї чи іншої науки або мистецтва. (слайд 2) Значить, предметом методики профільного навчання є процес профільного навчання.

Існує помилкова думка, нібито методика навчання є прикладною частиною відповідної науки. Досить, нібито, добре знати відповідну науку, щоб вміти її викладати. З цієї точки зору, наприклад, методика біології – своєрідна практична дисципліна, похідна від науки біології і містить рецептурні рекомендації про порядок та способи викладання цієї науки. Такий погляд на методику обумовлений змішанням предмета і завдань методики та відповідної наукової дисципліни .

Наприклад, предмет біології – об'єкти та процеси природи. Методика ж біології не займається дослідженням цих об'єктів, не відкриває фактів та закономірностей в житті рослин і тварин. (слайд 3) Предмет її дослідження – процес навчання та виховання на матеріалі конкретної дисципліни. Таким чином, предмет та завдання методики не збігаються з предметом та завданнями відповідної науки .Завдання методики профільного навчання можна визначити, виходячи з цільових та функціональних аспектів профільного навчання. (слайд 4) Як і дидактика, методика профільного навчання шукає відповіді на питання:

 • Чому навчати? – Визначення змісту профільного навчання, розробка освітніх стандартів, навчальних програм та методичного супроводу до навчального процесу .

 • Для чого навчати? – Цілі профільного навчання, пов'язані з мотиваційно-ціннісними орієнтаціями суб'єктів навчальної діяльності.

 • Як навчати ? – Відбір дидактичних принципів, методів та форм навчання, які сприяють ефективності педагогічної діяльності.

(слайд 5) 1. Зміст освіти в профільній школі

Перехід до ринкових відносин вимагає зміни підходів до розробки змісту освіти, основною функцією якого є підготовка молоді до життя. (слайд 6) Сьогодні молоде покоління виходить в життя, в якому спостерігаються «важкі наслідки непомірної урбанізації1, втрата соціальної та психологічної стійкості суспільства, безперервна виснажлива гонка моди і надпродукції, шалений темп життя та його змін, зростання числа нервових та психічних захворювань, відрив все більшого числа людей від природи та нормального, традиційного людського життя, руйнування сім'ї та простих людських радощів, занепад морально-етичних засад суспільства та ослаблення почуття мети і свідомості життя» [15, С. 51-52].

(слайд 7) На підставі соціологічних досліджень та аналізу психолого-педагогічної літератури спробуємо окреслити коло проблем, з якими випускник школи стикається, вступаючи в доросле життя:


 1. Адаптація до нового соціокультурного середовища.

 2. Правильний вибір майбутньої професії, виходячи з особистісних даних.

 3. Побудова перспективного плану життєтворчості.

 4. Прийняття оптимальних рішень, спрямованих на досягнення життєвого результату.

 5. Цілісне бачення світу, вміння виокремлювати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення.

 6. (слайд 8) Визначення свого особистісного рейтингу, при адекватному оцінюванні і порівнянні своїх та чужих недоліків і переваг з точки зору конкурентоспроможності.

 7. Міжособистісні відносини різного рівня.

 8. Саморегуляція емоційно-вольової сфери.

 9. Готовність до подальшого навчання та самоосвіти для освоєння професії.

 10. Розкриття свого особистісного потенціалу в соціумі.

А тому не випадково сьогодні багато вчених проявляють інтерес до таких категорій та проблем, як вибір, відповідальність, ризик, подолання і переживання критичних ситуацій, самореалізація, життєвий світ, готовність до професійної діяльності тощо. (слайд 9) Процес і результат пошуку та вибору особистістю власної позиції, цілей та засобів самореалізації в конкретних обставинах життя виступають основним механізмом набуття людиною внутрішньої свободи і відповідальності за свої рішення та вчинки.

Зниженню рівня перешкод і вирішенню проблем, що зустрічаються на життєвому шляху молоді, сприяє підготовка до різних видів діяльності учнів у загальноосвітній школі.

_________________________________________

1Урбанізація [від лат. urbanus – міський] – це зростання ролі міст в розвитку суспільства, який супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в країні, регіоні, світі.

(слайд 10) Засобом підготовки учнів до життєдіяльності, в тому числі професійної, є зміст освіти.

Більшість авторів відзначають, що сутність змісту освіти полягає в тому, що вона виступає як соціальна мета, соціальне замовлення суспільства системі освіти в цілому. Однак В.В. Краєвський відзначає, що необхідна педагогічна інтерпретація цієї категорії, яка полягає у визначенні залежності обсягу і структури проектованого змісту освіти від закономірностей навчання та реальної специфіки засобів, за допомогою яких педагог робить зміст освіти надбанням учня. (слайд 11) В даний час існують і розвиваються три найбільш поширені концепції змісту освіти, представлені В.В. Краєвським [9, С. 8-10].


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка