Систематический указатель литературыСкачати 481,35 Kb.
Сторінка7/50
Дата конвертації11.10.2019
Розмір481,35 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50
Квач С. С. Міжнародний договір як джерело муніципального права: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. С. Квач ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с.

Пажетных Д. В. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации Федерального Собрания России и верхних палат парламентов Германии и Франции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. В. Пажетных ; науч. рук. Е. В. Колесников ; Саратов. гос. юрид. акад. – М., 2013. – 26 с.

Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. О. Фролов ; наук. кер.: С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 218 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
Андрусів У. Б. Цивільно-правова охорона прав інтелектуальної вдасності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / У. Б. Андрусів ; наук. кер. Ю. Л. Бошицький ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Гладьо Ю. О. Право вимоги як об'єкт цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. О. Гладьо ; наук. кер. В. М. Коссак ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Кравченко Н. П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Н. П. Кравченко ; наук. кер. С. Я. Фурса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Кулина Ю. А. Договір страхування каско автотранспортних засобів у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. А. Кулина ; наук. кер. О. С. Адамова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с.

Кульчій О. О. Правове регулювання договірних відносин обов'якового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Кульчій ; наук. кер. Я. М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Медведев Д. Е. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. Е. Медведев ; науч. рук. М. Ю. Челышев ; Казан. (Приволж.) федерал. ун-т. – Казань, 2013. – 25 с.

Мельник Я. Я. Обов'язки учасників цивільного процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Я. Я. Мельник ; наук. кер. Ю. В. Білоусов ; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Одегова Л. Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Ю. Одегова ; наук. кер. М. К. Галянтич ; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.
Пазына М. А. Особенности правового регулирования арендных отношений при осуществлении предпринимательской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. А. Пазына ; науч. рук. О. Н. Ермолова ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Слободян О. А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Слободян ; наук. кер. М. В. Венецька ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 19 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Орлова О. С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. С. Орлова ; наук. кер. В. В. Рєзнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Поляков В. Ю. Правове регулювання господарської діяльності некомерційних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. Ю. Поляков ; наук. кер. В. А. Малига ; Ін-т економ.-прав. дослідж. – Донецьк, 2013. – 17 с.

Рабенко С. Л. Захист прав суб'єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / С. Л. Рабенко ; наук. кер. Л. Ф. Винокурова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 15 с.

Хрипун О. О. Розгляд корпоративних спорів у господарському процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. О. Хрипун ; наук. кер. О. Р. Зельдіна ; Ін-т економ.-прав. дослідж. – Донецьк, 2013. – 17 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)
Бабенко Е. В. Правове регулювання укладання та зміни трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Е. В. Бабенко ; наук. кер. В. І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Божко В. М. Теорія правового регулювання оплати праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В. М. Божко ; наук. конс. О. І. Процевський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 40 с.

Волохов О. С. Міжнародні правові акти як джерела трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. С. Волохов ; наук. кер. Я. В. Сімутіна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Гураш В. М. Становлення та розвиток трудового права в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. М. Гураш ; наук. кер. 3. Я. Козак ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.

Кіт О. І. Акти судової влади як джерела трудового права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. І. Кіт ; наук. кер. П. Д. Пилипенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.

Ковригін В. С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. С. Ковригін ; наук. кер. С. М. Прилипко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Костюк В. Л. Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В. Л. Костюк ; наук. конс. Н. М. Хуторян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 35 с.

Марушева О. А. Поєднання централізованного та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. А. Марушева ; наук. кер. О. М. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Мельничук H. О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / H. О. Мельничук ; наук. конс. М. І. Іншин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 39 с.

Михайлова О. Е. Правове регулювання праці трудящих-мігрантів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. Е. Михайлова ; наук. кер. О. С. Чистолінова ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка