Систематический указатель литературыСкачати 481,35 Kb.
Сторінка32/50
Дата конвертації11.10.2019
Розмір481,35 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   50
Цивільний процесуальний кодекс України. Рішення Конституційного суду України з питань цивільного процесу : станом на 1 верес. 2011 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. В. Комаров. – Х. : Право, 2011. – 226 с.

Х629.2–324 / Ц 57 ч.з. №2


Кримінальний процес


Зразки процесуальних документів строни захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України : практ. посіб. / за заг. ред. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.

Х629.36 / З–89 ч.з. №1, філ. №1Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 392 с. – (Новий).

Х629.3–324 / К 82 ч.з. №2Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 17 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – К. : Правова єдність : Алерта : ЦУЛ, 2012. – 280 с.

Х629.3–324 / К 82 ч.з. №1


Криміналістика


Коваленко В. В. Розслідування шахрайств і пов'язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : монографія / В. В. Коваленко, А. І. Анапольська ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 224 с.

Х629.431.7 / К 56 хрШепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций / В. Ю. Шепитько. – 4-е изд. – Х. : Одиссей, 2011. – 368 с.

Х629.4 я73 / Ш 48 ч.з. №1


Філософія держави і права


Проблеми філософії права / Міжнар. ассоц. філософії права та соц. філософії, Всеукр. асоц. філософії права і соц. філософії, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Юрид. ф-т Чернів. нац. ун-ту. – К. ; Чернівці : Чернів. нац. ун-т. – 2010–2011.– Т. 8–9. – 296 с.

Ю666.7я54 / П 78 ч.з. №2, н/аб


Держава і право зарубіжних країн


Борчашвили И. Ш. Проблемы противодействия коррупции по уголовному законодательству республики Казахстан : монография / И. Ш. Борчашвили, С. М. Рахметов ; НИИ гос. и права им. Г. Сапаргалиева. – Алматы : Норма-К, 2012. – 392 с.

Х881.114 (4КАЗ) / Б 83 хрМалиновский В. А. Лидер: президентская власть в Казахстане на рубеже эпох : монография / В. А. Малиновский. – Астана : Норма-К, 2012. – 528 с.

Х806.12 (5КАЗ) / М 19 хрПетришина М. О. Теоретико-правові засади місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду : наук. доп. / М. О. Петришина, О. О. Петришин ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2013. – 104 с. – (Наукові доповіді ; вип. 8).

Х806.6 / П 30 хр, н/аб, ч.з. №1


Пилипчук В. Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доп. / В. Г. Пилипчук, М. О. Будаков, В. М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 56 с.

Х811.12 / П 32 хр, н/абПрограма навчальної дисципліни "Порівняльне адміністративне право" : галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрім підгот. 6.030202 "Міжнар. право") для студ. 2 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. : І. М. Компанієць, Ю. В. Мех. – Х., 2013. – 12 с.

Х81р / П 78 хр, н/аб, філ. №1

+ Повнотекст. док.

Турецкий Н. Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : учеб. пособ. / Н. Н. Турецкий ; НИИ прав. мониторинга, экспертизы и анализа. – Алматы : Норма-К, 2012. – 164 с.

Х881.01 / Т 87 хр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   50


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка