Система роботи з формування творчої особистості в навчальному закладі Замість того, щоб цілий вік нарікати на темряву, краще засвітити бодай одну свічку – й на світі стане менше темряви. КонфуційСторінка1/13
Дата конвертації12.04.2019
Розмір5,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Система роботи з формування творчої особистості в навчальному закладі

Замість того, щоб цілий вік нарікати на темряву, краще засвітити бодай одну свічку – й на світі стане менше темряви.

Конфуцій

У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації.

Відомо, що творчість – вища форма активності та самостійності в діяльності людини. Оцінюють її за результатом. Творча людина завжди досягає високих результатів у всіх або в якійсь одній сферах своєї діяльності – інтелектуальній, художній, соціальній тощо. Чим вище рівень творчості, тим людина успішніша. У дитячому віці важливим є творчий процес. Відомий учений, дослідник впливу творчості на розвиток особистості Л. Виготський зазначає, що творчість є там, де нове, і там, де по-своєму відтворюється, змінюється, групується вже створене.

Без творчості неможливий процес людської діяльності як у виробництві, науці, мистецтві, так і в побуті та міжособистісному спілкуванні. До того ж без творчого ставлення до життя, як «філософії на кожен день», неможливе повноцінне існування людини як особистості.

У творчості кожен з нас має змогу реалізувати повною мірою свої знання, уміння і здібності, а отже, й самореалізуватися. Давно відомо, що учні, захоплені справою, яка їм подобається, виявляють наполегливість, силу волі в опануванні тими знаннями й уміннями, які випереджають програмні вимоги. Це дуже добре, бо дитина йде вперед, шляхом поступу до поставленої мети, ці знання і вміння вкрай необхідні їй для реалізації творчих задумів. Саме в процесі виконання творчих завдань, пошуку нестандартних способів їх розв’язання у дітей виробляється вміння критично ставитися до тривіального, виробляються навички дискутування. Зрештою, творчість учнів сприяє формуванню морально-етичних та вольових якостей.

Креативність школярів корисно впливає на їхній фізичний та естетичний розвиток, оберігає від моральної деградації.

Таким чином, обдаровану особистість слід якнайшвидше виявити і цілеспрямовано впливати на розвиток творчих задатків, даних їй природою, щоб розвинути до належного рівня творчі здібності.

Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель підтримає її творчість. Тому вчитель має бути творчим, щоб навчальний процес був цікавим, різнобічним, результативним.

Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів багато років орієнтувалася на «середнього» учня. Правда, індивідуальні відмінності враховувалися, за необхідністю, в роботі з невстигаючими дітьми.

Час іде вперед, суспільство розвивається, отже демократичні процеси в державі потребують вироблення нових суспільних вимог до освіти. ЇЇ головне завдання – виявити самостійні творчі здібності дитини і дати їм поштовх для розвитку. Сьогодні вкрай необхідно створити ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.

Миколаївська ЗШ І-ІІІ ступенів останні 10 років є осередком виховання творчої та інтелектуальної еліти України. В нашій школі створені максимально сприятливі умови для розвитку та саморозвитку особистості учня, виявлення й активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

Виховання особистості, здатної мислити творчо, самостійно орієнтуватись у сучасному ринковому середовищі – завдання школи. Трудове навчання, креслення як навчальні предмети відіграють тут важливу роль. Бо головне призначення уроку – організувати творчий процес.

Щоб залучити до спільної діяльності, навчити, виховати й допомогти знайти себе кожній дитині, я, як учитель трудового навчання і креслення, роблю все необхідне:


 • проводжу анкетування для визначення здібностей учнів;

 • проводжу бесіди з батьками про особливі здібності їхніх дітей на основі анкетування і рекомендую створити умови, допомогти розвитку цих талантів;

 • на базі кабінету обслуговуючої праці у позаурочний час організована робота гуртка «Вишиваночка»;

 • використовується потенціал музичної школи;

 • залучаю дітей до участі в позакласних виховних заходах;

 • на уроках намагаюсь створити всі умови для формування творчих особистостей, сприяю їхній самореалізації, підтримую;

 • планую роботу з учнями, що мають особливі розумові здібності до навчальних предметів, та систематично проводжу індивідуальну роботу з їхнього розвитку;

 • готую дітей до участі в олімпіадах,конкурсах,виставках;

 • організовую учнів на участь у святах, конкурсах, де розкривається вміння дітей творити; на шкільній лінійці нагороджуються переможці, заохочую творчість дітей;

 • залучаю учнів до участі в районних, обласних конкурсах (участь у МАН);

 • працюю над формуванням різних видів обдарованості учнів.

«Обдарована дитина» - як її знайти, чим і як їй допомогти?Над цим завданням я працюю, враховуючи види обдарованості.

Приклади формування різних видів обдарованості.Види обдарованості

Приклади формування

Академічна обдарованість

 • Олімпіади

 • Інноваційні технології навчання на уроках

 • Індивідуальні консультації

 • Самоосвіта

Художня обдарованість

 • Гурток художньої вишивки

Я виховую в дітях небайдуже ставлення до предметних олімпіад. Практика показує, що більшість учнів хотіли б спробувати свої сили в цих змаганнях. Головною метою олімпіади є гармонійний розвиток особистості, створення умов для розвитку її індивідуальності. Підготовка до їхнього проведення проводиться заздалегідь. Учні займаються додатково як під моїм керівництвом, так і самостійно. Велика увага приділяється творчим завданням та завданням з логічним навантаженням.

Для участі в шкільних олімпіадах обираю учнів за результатами класних робіт. Школярі дуже відповідально відносяться до цього. Переможці шкільних олімпіад беруть участь у районних,обласних.

Допомогти дитині розвинути свої творчі здібності, відчути радість існування може мистецтво художньої вишивки. Виховуючи дітей на засадах етнопедагогіки, прищеплюючи їм любов до казки, пісні, обряду, рідної мови, не можна залишати поза увагою такий прекрасний вид народно – прикладного мистецтва, як вишивка. З цією метою в нашій школі працює гурток «Вишиваночка». Мета і завдання роботи гуртка: ознайомити учнів з різними видами українського мистецтва прикрашання текстильних виробів, одягу; сформувати навички вишивання різними видами технік («стебловий шов», ланцюжок; мережки: «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»; хрестик); сформувати уявлення про традиції й культуру українського народу, народні ремесла через відвідування виставок і зустрічі з народними майстрами декоративно – ужиткового мистецтва; виховувати наполегливість, охайність, художній смак, прагнення досягти хороших результатів; ознайомлювати гуртківців із народними звичаями і традиціями та прищеплювати любов до них.

Учні повинні вміти складати композиції серветок, рушників, картин, читати візерунок української народної вишивки.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом програми. Програма розрахована на три роки. Є власна програма, яку представляла на конкурс навчальних програм, що проводився в районі в 2007 році.

Заняття гуртка проводжу раз або два рази на тиждень.

Група дітей формується добровільно. Їх кількість становить 10 -12 осіб.

Гурток відвідують учні 5,6,7класів.

На заняттях створюється невимушена обстановка. Діти сідають колом, напівколом чи як забажають. Завдяки цьому гуртківців відчувають себе розкуто.Щоб учень міг творити, йому необхідно мати певну інформаційну підготовку. З урахуванням змісту програми гуртка на перших заняттях ми знайомимось з історією народної вишивки в Україні, основними мотивами українського народного орнаменту, композицією художньої вишивки, правилами безпечної роботи з голкою, ножицями. Учениці 5 класу вчаться вишивати простими декоративними швами: строчка, «стебловий шов», ланцюжок або тамбурний шов. Шестикласниці вишивають мережками, а семикласниці – хрестиком та іншими засвоєними раніше швами. Діти вишивають різними нитками (муліне, вовняними, напіввовняними), стрічками, бісером. В кожної учениці є шкатулки для зберігання необхідних інструментів та матеріалів.

На заняттях гуртка я використовую різні форми роботи: індивідуальну, групову, колективну. Даю можливість індивідуально вибрати виріб для вишивання. В таких випадках вишивають нескладні вироби: серветки, невеличкі картини. Після закінчення роботи об’єднуються в групи і вишивають більш складні вироби: рушники, подушки. І обов’язково за рік вишиваємо одну колективну роботу (ікону, картину).

Використовую різні методи: інформаційно – повідомлюючий, дослідницький, пояснювально – інформаційний, проблемно – пошуковий. В усній формі з показом зразків виробів проводжу бесіди, практично виконуємо зразки швів, складаємо узори для вишивки на папері. Вивчаємо та аналізуємо матеріали різноманітних довідників, фотографій, ілюстрацій до книжок, давніх малюнків, картин етнографічних альбомів, літературних творів, історичних та фольклорних джерел. Пропоную конспект заняття гуртка (див. додаток 1).

Узори вишивок підбираємо з журналів, буклетів. В кабінеті обслуговуючої праці є підшивка журналів «Сучасна вишивка хрестиком».

Організовую екскурсію до краєзнавчого музею міста Бердянська та музею села Миколаївка. Проводжу зустрічі з місцевими рукодільницями, які діляться своїм досвідом, демонструють справжні витвори мистецтва. У народній вишивці села Миколаївка, як і в інших видах народного мистецтва, воєдино зливаються і природний талант, і виконавська майстерність. Для кожної вишивальниці характерним є бажання внести особистий світ бачення фарб, створити орнамент кращий за попередній. Поряд з великою кількістю орнаментів вишивки у нас поширені різноманітні техніки вишивання. Вдаючись до невичерпної криниці народної творчості, рукодільниці постійно розвивають і збагачують її новими мотивами. Вони творять неповторну красу. Гуртківці зняли відеофільм про рукодільниць села, який демонструю на класних годинах, на уроках трудового навчання.

Не залишаю поза увагою ні одну роботу. Приймаємо участь у виставці, присвяченій Дню села, Дню Перемоги. В кабінеті обслуговуючої праці висить стенд «Наші вироби», де містяться кращі роботи учениць. І обов’язково виставляємо вироби гуртківців на конкурс «Таланти твої, Україно», та «Таланти твої, Запорізький краю». Практикую проведення конкурсу робіт між гуртківцями. Організовую персональні виставки вишитих виробів (див. додаток 2). Вишиті картини, серветки, диванні подушки прикрашають інтер’єр власних будинків гуртківців та кабінету обслуговуючої праці. На випускних вечорах мами дарують своїм донькам рушники, вишиті їхніми руками.

Крім вишитих виробів на заняттях гуртка виготовляємо вироби з бісеру.

Мамина пісня, отчий дім, дідусева казка, бабусина вишиванка, незамулена криниця, з якої пили воду чумаки – це наша родовідна пам'ять, наші символи, наша історія. Діти повинні знати те, без чого не мислиться кожен народ – це народні звичаї, традиції..

За допомогою лише голки та нитки на чистому полотні народжуються чарівні узори вишивки. Вся глибина та багатство душі людської відображається в творенні прекрасного. Сьогодні ми є спадкоємцями чудових зразків вишивального ремесла.

За високу майстерність та активну участь у районному конкурсі – огляді «Таланти, твої Україно!» гурток «Вишиваночка» (керівник Цимаєнко Тетяна Дмитрівна) нагороджений грамотою відділу освіти Бердянської райдержадміністрації. Я, як керівник, нагороджена грамотою відділу освіти БРДА за підготовку учасників конкурсу.

Практично з моменту заснування МАН (Малої академії наук) вчителі Миколаївської ЗШ займаються науковими дослідженнями. Це надзвичайно корисна справа як для учнів, так і їх наставників. Багаторічний досвід роботи показує, що ці форми роботи дозволяють удосконалити навчально-виховний процес, не тільки дають глибокі та міцні знання, а й озброюють школярів практичним розумінням основ наук. Велике значення при цьому має творча пізнавальна діяльність учнів. В її основі лежить процес удосконалення знань, їх використання в нових ситуаціях, пошук відповіді на поставлену проблему.

Конкурс-захист учнів-членів Малої академії наук відбувається у три етапи:


 • написання науково-дослідницьких робіт;

 • виконання контрольної роботи з базової дисципліни;

 • захист науково-дослідницьких робіт.

Під час роботи над науково-дослідницьким проектом учні використовують:

 • ресурси Інтернету, за допомогою яких також набуваються навички правильно формувати запити для пошуку даних, опрацьовувати отриману інформацію;

 • допоміжна література – статті з журналів, газет, науково –технічна література, лекційні та практичні матеріали уроків.

Роботи учнів, з якими я працюю, протягом останніх років неодноразово були призерами районних і обласних конкурсів МАН (див. додаток 3)

Якщо науково-дослідницькі роботи не отримали призового місця на конкурсі МАН, то це ще не означає, що вони не містять нових науково-технічних ідей. Виконуючи творчу роботу, учень не завжди робить наукове відкриття, зате він завжди робить відкриття науки – в першу чергу для себе.

Підходів до навчання може бути безліч, але всі вони будуть успішними тільки тоді, коли передбачатимуть створення сприятливих умов для розвитку особистості, будуть розвивальними, тобто особистісно-зорієнтованими. Одним з таких підходів є проектна діяльність на уроках трудового навчання.

Чому саме проектна діяльність?

По-перше проектна діяльність мотивує. Працюючи над проектом, учні проводять невеличку дослідницьку роботу на тему, яка їх цікавить. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось вирізняють, зафарбовують, про щось пишуть, розвиваючи творчість і уяву, шукають інформацію у книгах, спілкуються з іншими людьми, знаходять інформацію.

По-друге, проектна робота особистісно-зорієнтована. Зосереджуючи увагу на темі, учні мають можливість збагатити власні знання, порівняти свої власні уявлення з дійсністю.

По-третє, проектна робота має загальноосвітню цінність. Більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативності, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями та корисних дослідницьких навичок Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці.

На уроках трудового навчання дуже часто використовує метод проектів як творчу індивідуальну діяльність учнів (див. додаток 4) Така робота формує навички самоосвіти учнів і складається з кількох етапів: • підготовчий, пов'язаний з формуванням проблеми, обґрунтуванням її соціальної та практичної значущості, а також висуненням гіпотез її вирішення;

 • конструкторський етап – знімання мірок, виготовлення викрійки;

 • технологічний етап – пошиття виробу, приготування страви;

 • заключний етап – оцінювання якості виготовленого виробу, розробка реклами, мінімаркетингові дослідження;

захист проекту.

Упровадження методу проектів у практику автор почала з вивчення методики проектної діяльності.

Програмами трудового навчання для 5-9 класів (нова редакція) передбачено виконання творчих проектів уже починаючи з 6 класу.

З досвіду роботи видно, що навчити учнів виконувати творчі проекти не вдається ні за один місяць, ні за один рік. Тому автор практикує у своїй роботі складання плану, де відображено чому вона буде поетапно навчати учнів у кожному класі, щоб вони могли самостійно виконати проект і скласти портфоліо (проектну папку) (див. додаток 5). Автор складає календарно-тематичний план роботи над проектом та орієнтовне тематичне планування з теми «Проектування та виготовлення вишитого виробу».

Учні 5, 6, 7 класів заголовок і виконану відповідну роботу оформляють на окремих аркушах з допомогою вчителя. Автор навчає складати план роботи з виготовлення виробу, виконувати ескізні малюнки; розробляти найпростіші критерії, яким має відповідати виріб.

З 6-го класу автор вчить учнів працювати з інформаційними джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування), застосовувати методи проектної діяльності, планувати технологічний процес з виготовлення виробу та здійснювати відбір матеріалу та інструментів.

У 8 - 11 класах учні оформляють портфоліо (проектну папку). При цьому враховуються індивідуальні особливості учнів.

Залежно від проблеми автор з’ясовує тип проекту. Учні 5 – 7 класів виконують навчальні проекти, а 8 – 11 класів – творчі проекти.

Учні повинні вчитися самостійно визначати послідовність виготовлення будь-якого виробу. В цьому їм допоможуть схеми «Етапи проектування» та «Послідовність виготовлення виробу» (див. додаток 6).

Автор переконана, що важливим етапом при роботі з проектом є вибір теми. На його думку учень має вибрати тему, яка цікава не тільки йому особисто, а й урахувати інтереси інших і можливість зацікавити учнів при захисті своєї роботи. Розробляються теми проектів з врахуванням інтересів учнів та матеріально-технічного забезпечення кабінету обслуговуючої праці. При виборі теми автор не нав’язує учням певну тематику майбутньої роботи, а пропонує банк ідей. Учні самі вибирають назву виробу (див. додаток 7).

Щоб розвивати творчі здібності учнів, їх поступово, але систематично слід залучати до самостійної пізнавальної діяльності. Розвиваючи пізнавальні навички, вчителька залучає учнів до пошукової та дослідницької роботи.

Під час роботи над проектом учні використовують:

- допоміжну літературу – статті з журналів і газет, науково-технічну

літературу, лекційні та практичні матеріали уроків;

- ресурси Інтернету;

- проводять польові дослідження.

Автор на уроках дає завдання творчого характеру. Так, при виготовленні швейних виробів можливі варіанти завдань:

1) проаналізуй моделі-аналоги нічних сорочок, розроби ескіз нічної

сорочки,підбери тканину;

2) проаналізуй моделі-аналоги спідниць, розроби ескіз, підбери

тканину;

3) із запропонованих зразків тканин вибери ті, з яких можна пошити

спідницю, фартух.

Розробила дидактичні ігри (див. додаток 8).

При вивченні тем модуля «Технологія приготування страв» автор рекомендує проводити вправи, що розвивають:

пізнавальні навички:

1) вилучи зайве;

2) якого продукту не вистачає для приготування страви;

3) відгадай, як називається страва (вчитель або учні називають продукти);

творчі здібності:

4) розроби та оформи рецепт власної страви.

Сприяє розвитку творчих здібностей особистості і застосування технологій інтерактивного навчання. Використовуючи елементи інтерактивного навчання на своїх уроках, автор створює умови, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. У 5-8 класах застосовуються інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, в малих групах), колективно-групового навчання («Мікрофон», «Мозковий штурм»), ситуативного моделювання (рольові ігри).

На кожному етапі роботи над проектом учні виставляють бали в картки взаємооцінювання (див. додаток 9).

Готуючись до захисту проекту, учні використовують ІКТ. Роблять презентації, публікації, монтують відеофільми.

Автор використовує метод проектів як творчу індивідуальну чи групову діяльність учнів протягом одного уроку чи вивчення конкретної теми. Так, при вивченні тем варіативного модуля «Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні» у 9 класі, учні виконують короткострокові проекти; при вивченні тем базового модуля «Технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою» у 6 класі - середньої тривалості, при вивченні тем «Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом)» «Технологія української народної вишивки» - довгострокові.Для забезпечення якісної співпраці між учнями і вчителем автор проводить уроки різних типів: урок засвоєння нових знань; урок контролю та корекції знань, умінь і навичок; урок засвоєння умінь і навичок; комбіновані уроки, а також нестандартні уроки: урок–гра, урок-презентація, урок-виставка, урок-екскурсія.


Каталог: doc -> files -> news -> 459
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи
news -> Батьківські збори «Уроки спілкування»
news -> Тема: Державні символи України
459 -> Розвиток мотивації молодшого школяра
459 -> Урок Технології 10 клас
459 -> Розвиток мотивації молодшого школяра


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка